EFG o budoucnosti BioCNG z odpadu

EFG o budoucnosti BioCNG z odpadu

Využití zemního plynu v dopravě může výraznou měrou pomoci splnit klimatické cíle Evropské unie a snížit emise v tomto segmentu. Velkým přínosem pro naplnění cílů je rozvoj technologií a využívání biometanu z biologicky rozložitelného odpadu (BRO), tzv. zeleného...
Biometanový trh dosáhne do roku 2026 hodnoty 5,5 miliard USD

Biometanový trh dosáhne do roku 2026 hodnoty 5,5 miliard USD

Celosvětový trh s biometanem byl v roce 2017 oceněn na přibližně 3 miliardy USD a očekává se, že v letech 2018 až 2026 poroste o více než 7 % (CAGR). S výsledky přišla nová zpráva „Trh s biometanem – globální průmyslová analýza, velikost trhu, podíl, růst, trendy a...
Biometan se uplatní hlavně v dopravě

Biometan se uplatní hlavně v dopravě

Podle nové studie Asociace pro vozidla na zemní plyn a bioplyn (NGVA) a Evropské bioplynové asociace (EBA) biometan nahradí v roce 2030 až 40 procent zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem...
Stane se BioCNG palivem budoucnosti?

Stane se BioCNG palivem budoucnosti?

Decentralizace, akumulace, Smard Grid, udržitelnost. Energetická revoluce prostupuje celým Západem. Česko má velký potenciál obnovitelných zdrojů, využívá je ale málo. Jednou z možností je i výroba biometanu z rozložitelného odpadu. Co stojí v cestě dekarbonizace ČR?...