EFG členem vodíkové platformy HYTEP

EFG členem vodíkové platformy HYTEP

Česká vodíková platforma sdružuje všechny průkopníky využívání vodíku v palivových článcích, resp. průkopníky výroby vodíku – nejen elektrolýzou vody díky přebytkům elektrické energie z neregulovatelných obnovitelných zdrojů, ale možnou výrobou z biometanu produkovaného bioplynovými…

Ukládání energie do plynu jako energetická záloha

Ukládání energie do plynu jako energetická záloha

Jednou z nejefektivnějších technik, jak převést přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů – hlavně se to týká větrných a slunečních elektráren, je tzv. power-to-gas, či P2G, technika spočívající ve využití elektrické energie k elektrolýze vody, a tím k výrobě vodíku.

Konference Biomasa, bioplyn a energetika 2018

Konference Biomasa, bioplyn a energetika 2018

Kolegové ze dvou společností holdingu EFG, a to Martin Vrtiška z EFG Engineering a Martin Schwarz z EFG Rapotín upgrading vystoupili na největší oborové konferenci organizace Biom CZ, jejímiž hlavními obory zájmu jsou: bioplyn,výroba elektřiny a tepla z biomasy a biometan.