Největší bioplynová stanice na Jižní Moravě EFG Vyškov BPS zahajuje výrobu biometanu

24. června 2024

Investiční společnost Energy financial group (EFG) v červnu spustila výrobu biometanu v bioplynové stanici EFG Vyškov BPS. Ta je dosud jedním z mála zařízení v Česku zpracovávající biologicky rozložitelný odpad na zmíněný nízkoemisní plyn, elektřinu a tepelnou energii. Jedná se již o druhou výrobnu biometanu společnosti EFG, první v jejím portfoliu a zároveň v republice byla EFG Rapotín BPS, jejíž provoz byl zahájen před více než pěti lety.

„Přestavbou naší stanice ve Vyškově jsme dokázali navýšit roční kapacitu zpracování biologicky rozložitelného odpadu o více než polovinu na 30 tisíc tun ročně. Kapacita produkce bioplynu tak díky tomu stoupla z původních 160 až na 650 kubíků za hodinu. Prostřednictvím nově instalované jednotky na výrobu biometanu je stanice navíc schopna z tohoto množství ročně produkovat až 30 GWh zeleného plynu, který je lokálně vyráběnou, plnohodnotnou náhradou fosilních paliv,“ uvádí Pavel Bureš, technický ředitel EFG.

K navýšení kapacity zpracování odpadu vyškovské stanice z původních 12 na 30 tisíc tun odpadu ročně přispělo významné rozšíření příjmové haly. Její součástí je nově instalovaná technologie na automatickou separaci odpadu od původních potravinových obalů, která umožňuje do zařízení přijímat široké spektrum organických složek. Mezi ně patří například potraviny po datu spotřeby z marketů či domácností, gastroodpad z restauračních a stravovacích podniků či bioodpad z průmyslových závodů. „Pro zvýšení kapacity zpracování odpadu a produkce bioplynu jsme při modernizaci stanice optimalizovali také nádrže na vstupní odpad. Jejich objem jsme zvětšili na 10 tisíc kubíků,“ doplňuje Pavel Bureš. V rámci rekonstrukce, která započala loni v srpnu, byla zároveň v areálu vybudována nová administrativní a provozní budova s kancelářskými prostory a zázemím pro zaměstnance stanice.

Význam biometanu pro českou energetiku potvrzuje i jeho rostoucí množství ve veřejné distribuční síti GasNet, která z vyškovské bioplynky zajišťuje distribuci tohoto obnovitelného plynu odběratelům ve městě a okolí. „Vyškov je už sedmá výrobna biometanu dodávající plyn do naší sítě. Měsíčně vyrobí tyto stanice zhruba 2800 MWh energie. Aktuálně máme podepsáno dalších 20 smluv o připojení a evidujeme přes 50 dalších zájemců, kteří mají projekt v různé fázi přípravy,“ říká Tomáš Pernis, mluvčí skupiny GasNet.

„Významné rozšíření bioplynové stanice ve Vyškově na největší odpadářské zařízení v regionu jižní Moravy se nám podařilo dokončit během jednoho roku, z čehož máme nesmírnou radost. Nyní je schopna úpravy bioplynu na biometan pro bezmála 2 000 domácností ročně nebo BioCNG pro více než 2200 automobilů s ročním nájezdem téměř 45 milionů kilometrů. V pořadí se tak stává druhou stanicí v našem portfoliu využívající biologicky rozložitelný odpad, který by jinak končil na skládkách, k výrobě biometanu, elektřiny a tepla, což přispívá nejen k ochraně životního prostředí, ale také k české energetické soběstačnosti,“ uvádí Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group.

Energy financial group již do přestavby stanice EFG Vyškov BPS na moderní biometanovou stanici investovala přes 250 milionů korun včetně investice do upgradingu bioplynu na biometan. Do konce roku 2025 (a do dalších let) plánuje skupina pokračovat v rozšiřování portfolia bioplynových a biometanových stanic a investicích do nových zařízení s celkovou kapacitou výroby biometanu na úrovni 100 GWh. Holding by tak ve svých zařízeních měl být schopen energeticky zpracovat až 100 tisíc tun jinak nevyužitelného, prakticky výhradně skládkovaného bioodpadu za rok (nikoli účelově pěstovaných plodin běžných pro bioplynové stanice). Kromě toho plánuje i další projekty pro rozšíření portfolia obnovitelných zdrojů či služeb výkonové rovnováhy.

Všem, kteří se 11. června 2024 zúčastnili Slavnostního zahájení výroby biometanu a navýšení vyškovské stanice a všem včetně týmu EFG, kteří se na rekonstrukci podíleli, tímto moc děkujeme.

Jedeme dál 💙

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...