INFORMACE PRO INVESTORY

  • Dne 11. 11. 2021 skončila platnost Unijního prospektu pro růst schváleného ČNB dne 10. 11. 2020 a k témuž dni byla veřejná nabídka dluhopisů ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I (ISIN CZ0003525545), ukončena.
  • Dne 4. 11. 2021 proběhla řádná a poté náhradní schůze vlastníků dluhopisů ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I (ISIN CZ0003525545), která schválila změnu emisních podmínek uvedených v kapitole V, oddílu 4, bodu 4.1. Unijního prospektu pro růst schváleného ČNB dne 10. 11. 2020, spočívající v prodloužení lhůty pro upisování dluhopisů do 8. 11. 2022. O průběhu schůze byl pořízen notářský zápis zde.