The climate will be the main theme in 2020

The climate will be the main theme in 2020

There is no doubt that climate change and environmental protection will be a very important topics this year, as were in 2019. What’s more, it is expected that companies and politicians around the world put even more emphasis on this in 2020.

The climate will be the main theme in 2020

Klima bude v roce 2020 hlavním tématem

Netřeba pochybovat o tom, že klimatické změny a ochrana životního prostředí budou stejně jako v roce 2019 i v roce letošním velmi významným tématem. Ba co víc, dá se očekávat, že firmy i politici po celém světě budou v roce 2020 klást na toto téma ještě větší důraz.

Development of EFG projects in 2020

Development of EFG projects in 2020

In 2020, the EFG will continue to work actively to deliver on its vision. The main attention will be paid to the development of our most important projects – ECR Rapotín, Energo Mostek and EFG Educa.

Development of EFG projects in 2020

Rozvoj projektů EFG v roce 2020

Také v roce 2020 bude skupina EFG aktivně pracovat na naplnění své vize. Hlavní pozornost pak bude věnována rozvoji našich nejdůležitějších projektů – ECR Rapotín, Energo Mostek a EFG Educa.