Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

24. května 2024

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové rovnováhy. Za účelem navýšení produkce biometanu plánuje EFG do konce roku 2025 provozovat celkem sedm bioplynových stanic vyrábějících ročně až 100 GWh zeleného plynu. Do roku 2030 chce pak počet BPS v portfoliu až zdvojnásobit, a to i díky rozšiřování svozové společnosti EFG Waste logistic.

Nově vydaná brožura EFG přibližuje budoucí kroky investiční skupiny Energy financial group, které mají za cíl zvýšit produkci zeleného plynu a přispět k energetické soběstačnosti a udržitelnému rozvoji České republiky. V souladu s touto vizí přitom skupina aktuálně pracuje na svých cílech do roku 2025, které zahrnují provoz sedmi bioplynových stanic disponujících výrobní kapacitou až 100 GWh tzv. zeleného plynu ročně.

„Výroba biometanu bude již v létě nově spuštěna v naší bioplynové stanici ve Vyškově. Dále nyní připravujeme rekonstrukci a obnovu provozu bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě a v neposlední řadě rozšíříme na více než dvojnásobek kapacitu stanice v Rapotíně,“ uvedl Pavel Bureš, technický ředitel skupiny EFG.

Koncem roku 2025 by tak holding měl být na svých stanicích schopen zpracovat až 77 tisíc tun jinak nevyužitelného, prakticky výhradně skládkovaného bioodpadu, z něhož by měl kromě zeleného plynu vyrábět až 65,5 GWh elektřiny. Velká část nové brožury je pak věnována službám výkonové rovnováhy sítě. Ty začala skupina EFG nabízet v rámci své elektrárny na biomasu MOSTEK energo a do roku 2025 mají v rámci portfolia společnosti dosáhnout 35–40 MW flexibilního výkonu.

„Naše projekty energetického využití bioodpadu jsou v souladu s národními a unijními klimatickými cíli a biometan hraje coby lokální a udržitelná náhrada zemního plynu důležitou roli ve snižování závislosti na importu plynu. I proto máme nyní potenciál významně přispět ke splnění národního cíle v podobě výroby 6,6 TWh biometanu do roku 2030. Ten odpovídá zhruba osmi procentům současné spotřeby zemního plynu,“ sdělil Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny EFG.

Pro splnění cílů Energy financial group do roku 2030 jsou přitom zásadní akviziční příležitosti, kterými se společnost zabývá. Rozvojem portfolia odpadářských bioplynových stanic a rozšířením svozové dceřiné společnosti EFG Waste logistic do dalších českých regionů má skupina ambici již v roce 2030 provozovat celkem 15 bioplynových stanic.

Poslední články