Zvýšení produkce biometanu s VŠCHT

Zvýšení produkce biometanu s VŠCHT

Snažíme se neustrnout na místě a jít dál v optimalizaci procesu využití biologicky rozložitelného odpadu. Na konci minulého roku byla společnost IS Environment, člen skupiny EFG, vybrána profesorem Dohanyosem z VŠCHT k zahájení realizace spolupráce při zkoumání vlivu přidávání vodíku k vyprodukovanému bioplynu.

Ženeva 2018

Ženeva 2018

Trendem letošního autosalónu byla elektrifikace a boj za udržení života dieslových motorů u větších automobilů, protože, jak se zdá, kdo nemá v nabídce SUV, nemá trh. Mercedes bude dokonce nabízet plug-in hybrid v kombinaci vznětového a elektrického motoru.

Města, obce a odpady – ekologie a výdělek

Města, obce a odpady – ekologie a výdělek

V roce 2024, tedy za šest let, budou zavřeny skládky. Co se stane s materiálově využitelnými odpady je snadno představitelné – např. odpady ze staveb se roztřídí a rozdrtí, aby se opět daly využít ve stavebnictví. Co se bude dít s biologicky rozložitelnými odpady (BRO) je otázka.