PROJEKTY

ikonka EFG Production

Divize
EFG Production

ikonka EFG Commodities

Divize
EFG Commodities

ikonka EFG Logistics

Divize
EFG Logistics

ikonka EFG Services

Divize
EFG Services

ikonka EFG Production

Divize EFG Production

Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadářských bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již od roku 2016 a má kapacitu zpracování 30 tisíc tun odpadu ročně.

Rapotín BPS z dronu
CA 0067 pano web

Přehled

▶  Kapacita zpracování 30 000 t/rok
  Produkce energie pro cca 2 000 domácností
  Produkce elektrické energie 4,2 GWh/rok
  Produkce tepelné energie 7 200 GJ/rok
  Produkce biometanu 13 GWh/rok

Zdroje příjmu

▶   Zpracování odpadu
  Prodej elektřiny
  Prodej tepla
  Prodej biometanu
pro web logo efg green gas barevne bez pozadi 01

V rámci skupiny se zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v odpadářských stanicích. Díky upgradingu bioplynu prostřednictvím procesu membránové separace je získáván téměř čistý biometan, složením prakticky totožný se zemním plynem. Díky tomu může být vtláčen do plynárenské distribuční soustavy nebo využit ve formě BioCNG jako ekologická alternativa běžných fosilních paliv pro pohon osobních automobilů či vozů MHD.

GG 2
GG 1 scaled

Biometan = zemní plyn

▶  Stejné využití
▶  Bez nutnosti úprav technologií
▶  Vhodné jako palivo BioCNG
▶  Možnost dodávky do PDS

Kapacita EFG

▶   30 000 t odpadů = 3 000 automobilů s nájezdem 8 000 km/rok
▶  Navýšení produkce již v roce 2023

Bioplynová stanice ve Vyškově nabízí možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin v regionu. Díky moderní technologii dokáže vyrobit ze vstupního materiálu ekologickou elektrickou energii, teplo a brzy také biometan.

vyskov 1 scaled
vyskov 2 scaled

Přehled

▶  Kapacita zpracování 12 000 t/rok
▶  Produkce energie pro cca 1 500 domácností

Provedené úpravy

▶  Zelený bonus za teplo
▶  Technologické úpravy
▶  Synergie s EFG Rapotín BPS

Plánovaná investice

▶  Navýšení kapacity zpracování odpadů
▶  Instalace jednotky upgradingu bioplynu na biometan – I. Q 2023

Zdroje příjmu

▶  Zpracování odpadu
▶  Prodej elektřiny
▶  Prodej tepla

Hlavním záměrem společnosti MOSTEK energo je provoz stabilního zdroje elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, přičemž klíčovou surovinou je zemědělská biomasa ve formě pelet a dřevní štěpka. Jedním ze současných klíčových úkolů je přizpůsobení provozu pro poskytování podpůrných služeb ke stabilizaci rozvodné sítě.

DJI 0472 scaled 1
mostek 1 scaled

Přehled

▶  Množství vyrobené elektřiny 40 000 MWh/rok
▶  Produkce energie pro cca 20 000 domácností

Zdroje příjmu

  Prodej elektřiny

ikonka EFG Commodities

Divize EFG Commodities

logo efg green energy barevne bez pozadi web

efg-energy.cz

Dodavatelem zelené energie skupina doplňuje sortiment nabízených služeb směrem k zákazníkovi. Nabízí k prodeji elektřinu a biometan pocházející z vlastních zdrojů, přičemž smyslem projektu je umožnit českým domácnostem odebírat lokální zelenou energii.

GE 1 scaled
GE 2 scaled

Přehled

▶  100% zelená energie
▶  Prodej elektrické energie pocházejících ze zdrojů EFG

Naše energie

 Výhradně obnovitelná
 Přímo od výrobců (bez třetích stran)

pro web logo efg energy trading barevne bez pozadi 01

Obchodník na českém organizovaném trhu OTE s energií výhradně z obnovitelných zdrojů, který doplňuje služby portfolia Energy financial group. Zaměřuje se na obchod s elektřinou a plynem, produkovanými z vlastních zdrojů na několika strategických místech České republiky.

ET 2 scaled
ET 1 scaled

Zaměření

▶  Obchody na PXE
▶  Obchod energie z OZE třetích stran pocházejících ze zdrojů EFG
▶  Obchod biometanu
▶  Obchod záruk původu
▶  Služby výkonnové rovnováhy
▶  MOSTEK energo
▶  V plánu i pro bioplynové stanice
ikonka EFG Logistics

Divize EFG Logistics

efg waste logistics
trigimgastro logo

Do holdingu je dceřiná společnost strategicky začleněna jako partner pro svoz odpadů. Jejím prostřednictvím je zajišťováno rozmístění a svoz vlastních nádob na gastroodpad ve svozových lokalitách: Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Do budoucna je v plánu také rozšíření na Vysočinu, do Pardubického či Královohradeckého kraje.

waste 1 scaled
waste 2 scaled

Přehled

▶  Kapacita logistiky 10 000 t/rok
▶  Konec skládkování v roce 2030

Zdroje příjmu

▶  Svoz odpadu
▶  Poskytování sběrných nádob
▶  Zajištění třídění odpadu
▶  Expedice BRO k energetickému využití

Gastroodpad tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích. Spolupráce probíhá na úrovni českých obcí, měst i firem.

TG 2
TG 1

Přehled*

▶  Počet nádob (gastroodpad a jedlé oleje) 3 000 ks
  Průměrný svoz 1 200 t/rok
  Lokality sběru: Bludov, Hodonín, Krnov, Kopřivnice, Lutín, Litovel, Loštice, Nový Jičín, Nový Malín, Olomouc, Opava, Přerov, Rapotín, Šumperk, Uherský Brod, Uničov, Velké Losiny, Velký Týnec, Vikýřovice

Zdroje příjmu

▶  Svoz odpadu

*Data ke květnu 2023

ikonka EFG Services

Divize EFG Services

logo engineering
logo efg acquisitions barevne bez pozadi

Technologická společnost EFG Engineering realizuje projekty moderních energetických řešení zaměřených na oblast výroby biometanu. Projekt je výsledkem dlouhodobého budování know-how v oblasti energetického využití biologicky rozložitelného odpadu a poskytuje komplexní služby od přípravy projektu až po jeho realizaci.

Eng 2 scaled
Engin 1 scaled

Nabízené služby

▶   Společný projekt upgradingu
 Odkup bioplynu
 Odkup biometanu

 Váš partner v biometanu

Společnost se zabývá rozvíjením akvizičních příležitostí pro holding EFG s cílem dynamického růstu portfolia bioplynových stanic a biometanových instalací. Projekt je výsledkem několikaletých zkušeností mateřské společnosti z komplexního procesu instalace a zprovoznění jednotek „zeleného plynu“ až po jeho zobchodování.

Aqui 2 scaled
Aqui 1

Česko vyprodukuje 2 miliony tun biologicky rozložitelného odpadu za rok.

▶  Potenciál pro 66 odpadářských bioplynových stanic
 Produkce energie pro cca 132 000 domácností
 BioCNG pro 18 382 aut (s nájezdem 8 000 km/rok)

ikonka EFG Educa

Edukační program

Společnost EFG Educa, z.ú. se věnuje tvorbě vzdělávacích seminářů pro žáky předškolního věku, základních i středních škol, které jsou zaměřeny na environmentální témata. Jejím cílem je posluchačům předat základy odpovědného chování  a zkušenost s oblastí, kde fungují účinná recyklace odpadů, obnovitelné zdroje nebo například ekologická mobilita.

educa 10 scaled e1686058753193
educa 2 scaled e1686058479240

Co školám nabízíme?

▶  Vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí
▶  Zkušenost s tématy jako jsou recyklace či zelená energie
▶  Diplom za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti

Představení dobré praxe

 Možnost exkurze do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS

educa slogan