PROJEKTY

 

 

 

EFG Rapotín BPS

Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadových bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již pátým rokem a má kapacitu zpracování 30 tis. tun odpadu ročně.

Potenciálně vyprodukuje elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností. Celé zařízení má několik zdrojů příjmu. Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu, následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit.

Z ekonomického hlediska si společnost EFG Rapotín BPS vyžádala investici více než 280 mil. Kč. Aktuální tržní hodnota projektu činí 334 mil. Kč.

Kapacita zpracování

 • 30 tis. tun ročně

Produkce energií

 • pro 2 tis. domácností

Zdroje příjmu

 • zpracování odpadu
 • prodej elektřiny
 • prodej tepla
 • prodej biometanu

  EFG Rapotín BPS

  Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadových bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již pátým rokem a má kapacitu zpracování 30 tis. tun odpadu ročně.

  Potenciálně vyprodukuje elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností. Celé zařízení má několik zdrojů příjmu. Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu, následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit.

  Z ekonomického hlediska si společnost EFG Rapotín BPS vyžádala investici více než 280 mil. Kč. Aktuální tržní hodnota projektu činí 334 mil. Kč.

  Kapacita zpracování

  • 30 tis. tun ročně

  Produkce energií

  • pro 2 tis. domácností

  Zdroje příjmu

  • zpracování odpadu
  • prodej elektřiny
  • prodej tepla
  • prodej biometanu

   EFG Waste logistic

   Společnost EFG Waste logistic je do holdingu EFG strategicky začleněna jako partner pro svoz odpadů. Prostřednictvím této společnosti zajištujeme rozmístění a svoz vlastních kontejnerů na bioodpad ve svozové lokalitě – Olomoucký kraj.

   EFG Waste logistic dále sváží odpady od původců odpadů, kteří nedisponují dostatečnou svozovou kapacitou. Ročně společnost zajistí pro EFG Rapotín BPS 10 tis. tun odpadu.

   Vlastní vozový park

   • sváží odpad
   • poskytuje a rozmísťuje sběrné nádoby a kontejnery
   • zajišťuje třídění odpadu
   • předává biologicky rozložitelný odpad k ekologické
    energetické likvidaci

   EFG Waste logistic

   Společnost EFG Waste logistic je do holdingu EFG strategicky začleněna jako partner pro svoz odpadů. Prostřednictvím této společnosti zajištujeme rozmístění a svoz vlastních kontejnerů na bioodpad ve svozové lokalitě – Olomoucký kraj.

   EFG Waste logistic dále sváží odpady od původců odpadů, kteří nedisponují dostatečnou svozovou kapacitou. Ročně společnost zajistí pro EFG Rapotín BPS 10 tis. tun odpadu.

   Vlastní vozový park

   • sváží odpad
   • poskytuje a rozmísťuje sběrné nádoby a kontejnery
   • zajišťuje třídění odpadu
   • předává biologicky rozložitelný odpad k ekologické
    energetické likvidaci

   EFG Green gas

   Společnost EFG Green gas se ve skupině EFG zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v bioplynových stanicích. Primárně se zabýváme upgradingem bioplynu na biometan, jeho prodejem a distribucí. Prvním projektem společnosti EFG Green gas je instalace jednotky upgradingu bioplynu na biometan v bioplynové stanici v EFG Rapotín BPS. Instalací jednotky úpravy bioplynu na biometan dosahujeme zvýšení ekonomické efektivity využití bioplynu o 30 %. Součástí naší strategie je i dosažení požadované národní úspory emisí CO2. Cestu vidíme především ve zvýšení využívání biometanu v dopravě a rozvoji trhu s tímto „zeleným plynem“.

   Biometan = zemní plyn

   • vhodné využití jako CNG

   Příklad

   • 30 000 tun odpadů/rok = CNG pro 3 tis. automobilů s nájezdem 8 tis. km/rok

   EFG Green gas

   Společnost EFG Green gas se ve skupině EFG zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v bioplynových stanicích. Primárně se zabýváme upgradingem bioplynu na biometan, jeho prodejem a distribucí. Prvním projektem společnosti EFG Green gas je instalace jednotky upgradingu bioplynu na biometan v bioplynové stanici v EFG Rapotín BPS. Instalací jednotky úpravy bioplynu na biometan dosahujeme zvýšení ekonomické efektivity využití bioplynu o 30 %. Součástí naší strategie je i dosažení požadované národní úspory emisí CO2. Cestu vidíme především ve zvýšení využívání biometanu v dopravě a rozvoji trhu s tímto „zeleným plynem“.

   Biometan = zemní plyn

   • vhodné využití jako CNG

   Příklad

   • 30 000 tun odpadů/rok = CNG pro 3 tis. automobilů s nájezdem 8 tis. km/rok

   EFG Engineering

   EFG Engineering je technologická společnost, která v České republice realizuje projekty moderních energetických řešení zaměřených primárně na oblast bioplynu. Specializovaný tým společnosti EFG Engineering se zaměřuje na přebudování zemědělských bioplynových stanic na odpadové. A dále na realizaci projektů úpravy bioplynu na biometan.

   EFG Engineering

   EFG Engineering je technologická společnost, která v České republice realizuje projekty moderních energetických řešení zaměřených primárně na oblast bioplynu. Specializovaný tým společnosti EFG Engineering se zaměřuje na přebudování zemědělských bioplynových stanic na odpadové. A dále na realizaci projektů úpravy bioplynu na biometan.

   MOSTEK energo

   Hlavním důvodem akvizice společnosti MOSTEK energo je možnost využití areálu i pro další inovativní projekty, ve kterých bude využito teplo a elektrická energie produkované přímo elektrárnou. Jedním z hlavních úkolů je využití odpadního tepla, s nímž máme plány v rámci synergie s dalšími našimi projekty.

   Z důvodu zabezpečení plynulého zásobování elektrárny palivem jsou jeho zdroje diverzifikované, přičemž konstrukce kotle umožňuje spalovat variabilní typy paliv.

   MOSTEK energo

   Hlavním důvodem akvizice společnosti MOSTEK energo je možnost využití areálu i pro další inovativní projekty, ve kterých bude využito teplo a elektrická energie produkované přímo elektrárnou. Jedním z hlavních úkolů je využití odpadního tepla, s nímž máme plány v rámci synergie s dalšími našimi projekty.

   Z důvodu zabezpečení plynulého zásobování elektrárny palivem jsou jeho zdroje diverzifikované, přičemž konstrukce kotle umožňuje spalovat variabilní typy paliv.

   Biomethane CE

   Základem vzniku společnosti Biomethane CE byly zkušenosti načerpané v oblasti technologií zaměřených na výrobu biometanu a budování obchodních vztahů se zahraničními obchodními partnery. Společnost Biomethane CE je výhradním obchodním zastoupením francouzského výrobce technologie membránové separace, společnosti Prodeval. Je připravena dodávat tuto technologii do bioplynových stanic na území České a Slovenské republiky.

   Biomethane CE

   Základem vzniku společnosti Biomethane CE byly zkušenosti načerpané v oblasti technologií zaměřených na výrobu biometanu a budování obchodních vztahů se zahraničními obchodními partnery. Společnost Biomethane CE je výhradním obchodním zastoupením francouzského výrobce technologie membránové separace, společnosti Prodeval. Je připravena dodávat tuto technologii do bioplynových stanic na území České a Slovenské republiky.

   EFG Green building

   Společnost EFG Green building je developerská odnož skupiny EFG spojená s předchozími podnikatelskými aktivitami současného managementu EFG. V souladu s vizí společnosti se v rámci developerských projektů zaměřuje na energeticky úsporné stavby šetrné vůči životnímu prostředí.