PROJEKTY

Divize
EFG Production

Divize
EFG Commodities

Divize
EFG Logistics

Divize
EFG Services

Divize EFG Production

Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadářských bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již od roku 2016 a má kapacitu zpracování 30 tisíc tun odpadu ročně. V roce 2023 proběhlo plánované spuštění nových solárních panelů.

Solární panely, EFG Rapotín BPS
rapotin 1

Přehled

▶  Kapacita zpracování 30 000 t/rok
  Produkce energie pro cca 2 000 domácností
  Produkce elektrické energie 4,2 GWh/rok
  Produkce tepelné energie 7 200 GJ/rok
  Produkce biometanu 13 GWh/rok

Zdroje příjmu

▶   Zpracování odpadu
  Prodej elektřiny
  Prodej tepla
  Prodej bioplynu (EFG Green gas)

pro web-logo-efg-green-gas-barevne-bez-pozadi-01

V rámci skupiny se zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v odpadářských stanicích. Díky upgradingu bioplynu prostřednictvím procesu membránové separace je získáván téměř čistý biometan, složením prakticky totožný se zemním plynem. Díky tomu může být vtláčen do plynárenské distribuční soustavy nebo využit ve formě BioCNG jako ekologická alternativa běžných fosilních paliv pro pohon osobních automobilů či vozů MHD.

GG 2
GG 1

Biometan = zemní plyn

▶  Bez nutnosti úprav technologií
▶  Vhodné jako palivo BioCNG
▶  Možnost dodávky do PDS

Česko vyprodukuje 2 miliony tun bioodpadu ročně:

▶  Potenciál pro 66 odpadářských BPS
 Energie pro cca 130 000 domácností
 BioCNG pro cca 150 000 automobilů (nájezd 10 000 km/rok)

Bioplynová stanice ve Vyškově nabízí možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin v regionu. Díky moderní technologii dokáže vyrobit ze vstupního materiálu ekologickou elektrickou energii, teplo a brzy také biometan.

vyskov 1

Přehled

▶  Kapacita zpracování 12 000 t/rok
▶  Produkce energie pro cca 1 500 domácností

Provedené úpravy

▶  Technologické úpravy
▶  Synergie s EFG Rapotín BPS

Aktuálně probíhá

▶  Navýšení kapacity zpracování odpadů
▶  Zprovoznění jednotky upgradingu bioplynu na biometan

Zdroje příjmu

▶  Zpracování odpadu
▶  Prodej elektřiny
▶  Prodej tepla
logo-myto

Nejnovějším zdrojem v portfoliu skupiny EFG je odpadářská bioplynová stanice ve Vysokém Mýtě, jejíž obnovené spuštění je plánováno na rok 2024. Disponuje dvěma kogeneračními jednotkami, které mají opět sloužit pro výrobu zelené elektrické a tepelné energie. V plánu je pak výroba biometanu či rozvoj podpůrných služeb (SVR).

myto-dron

Předpokládaná investice

▶  Obnova a modernizace stanice se pohybuje ve výši 50–75 milionů korun.

Obnovený provoz (2024)

▶  Výroba zelené energie
▶  Výroba biometanu
▶  SVR

Hlavním záměrem společnosti MOSTEK energo je provoz stabilního zdroje elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, přičemž klíčovou surovinou je zemědělská biomasa ve formě pelet a dřevní štěpka. Jedním ze současných klíčových úkolů je přizpůsobení provozu pro poskytování podpůrných služeb ke stabilizaci rozvodné sítě.

mostek 1

Přehled

▶  Množství vyrobené elektřiny 40 000 MWh/rok
▶  Produkce energie pro cca 20 000 domácností

Zdroje příjmu

  Prodej elektřiny
  Služby výkonové rovnováhy (ve spolupráci s EFG Energy trading)

Divize EFG Commodities

logo-efg-green-energy-barevne-bez-pozadi-web

efg-energy.cz

Dodavatelem zelené energie skupina doplňuje sortiment nabízených služeb směrem k zákazníkovi. Nabízí k prodeji elektřinu a biometan pocházející z vlastních zdrojů, přičemž smyslem projektu je umožnit českým domácnostem odebírat lokální zelenou energii.

GE 1
GE 2

Přehled

▶  100% zelená energie
▶  Pocházející ze zdrojů EFG
▶  Přímo od výrobců (bez třetích stran)

pro web-logo-efg-energy-trading-barevne-bez-pozadi-01

Obchodník na českém organizovaném trhu OTE s energií výhradně z obnovitelných zdrojů, který doplňuje služby portfolia Energy financial group. Zaměřuje se na obchod s elektřinou a plynem, produkovanými z vlastních zdrojů na několika strategických místech České republiky.

ET 2
ET 1

Zaměření

▶  Obchody na PXE
▶  Obchod energie z OZE třetích stran
▶  Obchod biometanu
▶  Obchod záruk původu
▶  Služby výkonové rovnováhy
▶  MOSTEK energo
▶  V plánu i pro bioplynové stanice

Divize EFG Logistics

trigimgastro-logo

Do holdingu je dceřiná společnost strategicky začleněna jako partner pro svoz odpadů. Jejím prostřednictvím je zajišťováno rozmístění a svoz vlastních nádob na gastroodpad ve svozových lokalitách: Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Do budoucna je v plánu také rozšíření na Vysočinu, do Pardubického či Královéhradeckého kraje.

waste 1
waste 2

Přehled

▶  Kapacita logistiky 10 000 t/rok
▶  Konec skládkování v roce 2030

Zdroje příjmu

▶  Svoz odpadu
▶  Poskytování sběrných nádob
▶  Zajištění třídění odpadu
▶  Expedice BRO k energetickému využití

Gastroodpad tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích. Spolupráce probíhá na úrovni českých obcí, měst i firem.

TG 2
TG 1

Přehled*

▶  Počet nádob 3 000 ks
  Průměrný svoz 1 300 t/rok
  Lokality sběru: Bludov, Hodonín, Kopřivnice, Krnov, Litovel, Loštice, Lutín,  Nový Jičín, Nový Malín, Olomouc, Opava, Přerov, Rapotín, Šumperk, Uherský Brod, Uničov, Velké Losiny, Velký Týnec, Vikýřovice aj.

Zdroje příjmu

▶  Svoz odpadu

*Data ke květnu 2023 (gastroodpad + jedlé oleje a tuky)

Divize EFG Services

logo-efg-acquisitions-barevne-bez-pozadi

Technologická společnost EFG Engineering realizuje projekty moderních energetických řešení zaměřených na oblast výroby biometanu. Projekt je výsledkem dlouhodobého budování know-how v oblasti energetického využití biologicky rozložitelného odpadu a poskytuje komplexní služby od přípravy projektu až po jeho realizaci.

Eng 2
Engin 1

Nabízené služby

▶  Společný projekt upgradingu
 Projekční a inženýrská činnost
 Řízení rekonstrukce

 Váš partner v biometanu

Společnost se zabývá rozvíjením akvizičních příležitostí pro holding EFG s cílem dynamického růstu portfolia bioplynových stanic a biometanových instalací. Projekt je výsledkem několikaletých zkušeností mateřské společnosti z komplexního procesu instalace a zprovoznění jednotek „zeleného plynu“ až po jeho zobchodování.

Aqui 2
Aqui 1

Dluhopisy EFGA

▶  Projekt ČNB
 Stabilní v krizi
 Pozitivní dopad
 Český emitent

certifikace

Společnost je emitentem zelených dluhopisů splňujících přísné mezinárodní standardy Green Bond Principles.

Edukační program

Vzdělávací organizace EFG Educa, z.ú. se věnuje tvorbě seminářů pro žáky předškolního věku, základních i středních škol, které jsou zaměřeny na environmentální témata. Jejím cílem je posluchačům předat základy odpovědného chování  a zkušenost s oblastí, kde fungují účinná recyklace odpadů, obnovitelné zdroje nebo například ekologická mobilita.

educa 10
educa 2

Co školám nabízíme?

▶  Vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí
▶  Zkušenost s tématy jako jsou recyklace či zelená energie
▶  Diplom za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti

Představení dobré praxe

 Možnost exkurze do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS

educa-slogan