PROJEKTY

Divize
EFG Production

Divize
EFG Commodities

Divize
EFG Logistics

Divize
EFG Services

Divize EFG Production

Společnost byla založena roku 2012 za účelem výstavby první odpadářské bioplynové stanice vyrábějící biometan v České republice. Bioplynka namísto standardních zemědělských plodin zpracovává zejména kuchyňský odpad, z nějž vyrábí zelenou energii včetně ekologické alternativy zemního plynu. Do roku 2025 je v rapotínské stanici plánováno celkové navýšení produkce biometanu 
a kapacity zpracování odpadu.

Solární panely, EFG Rapotín BPS
retus-rapotin

Přehled

▶  Celková investice přes 300 mil. Kč
▶  Kapacita zpracování 30 000 t/rok
  Produkce energie pro cca 2 000 domácností
  Produkce biometanu 16 GWh/rok
  Produkce elektrické energie 4,2 GWh/rok
  Výkon FVE 165,6 kWp
  Produkce tepelné energie 7 200 GJ/rok

Zdroje příjmů

▶   Zpracování odpadu
  Prodej elektřiny
  Prodej tepla
  Prodej bioplynu (EFG Green gas)

Plánované rozšíření

▶   Navýšení upgradingu biometanu na 40 GWh/rok (2024)
  Navýšení kapacity zpracování odpadu na 33 000 tun (2025)

  V roce 2023 proběhla plánovaná instalace nových solárních panelů.

pro web-logo-efg-green-gas-barevne-bez-pozadi-01

V rámci skupiny se zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v odpadářských stanicích. Díky upgradingu bio­plynu prostřednictvím procesu membránové separace je získáván téměř čistý biometan, složením prakticky totožný se zemním plynem. Díky tomu může být vtláčen do plynárenské distribuční soustavy nebo využit ve formě BioCNG jako ekologická alternativa běžných fosilních paliv pro pohon osobních automobilů či vozů MHD.

GG 2
GG 1

Biometan = zemní plyn

▶  Bez nutnosti úprav technologií
▶  Vhodné jako palivo BioCNG
▶  Možnost dodávky do PDS
▶  Nízké emise
▶  Decentrální zdroj
 
▶  První výroba biometanu v rámci českých bioplynových stanic pro EFG Rapotín BPS (2019).

Česko vyprodukuje 2 miliony tun bioodpadu ročně:

▶  Potenciál pro 66 odpadářských BPS
 Energie pro cca 130 000 domácností
 BioCNG pro cca 150 000 automobilů (nájezd 10 000 km/rok)

Bioplynová stanice ve Vyškově nabízí nové možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin v regionu. Díky moderní technologii dokáže vyrobit ze vstupního materiálu elektrickou energii a teplo s velmi nízkou emisní stopou. V roce 2024 pak bude dokončena investice do projektu výroby biometanu, plynu z obnovitelných zdrojů, který lze vy­užít jako pokročilé palivo nebo pro vtláčení do distribuční soustavy.

vyskov 1

Přehled

▶  Celková investice 220 mil. Kč
▶  Kapacita zpracování 12 000 t/rok
▶  Produkce energie pro cca 1 500 domácností
▶  Produkce elektrické energie 2,9 GWh/rok
▶  Produkce tepelné energie 5 950 GJ/rok

Zdroje příjmů

▶  Zpracování odpadu
▶  Prodej elektřiny
▶  Prodej tepla

Provedené úpravy

▶  Technologické úpravy
▶  Synergie s EFG Rapotín BPS

Plánované rozšíření (2024)

▶  Navýšení kapacity zpracování odpadů na 30 000 t/rok
▶  Zprovoznění jednotky upgradingu bioplynu na biometan s potenciálem 30 GWh/rok
logo-myto

Nejnovějším zdrojem v investičním portfoliu Energy financial group je odpadářská bioplynová stanice ve Vysokém Mýtě, přičemž práce na jejím obnoveném spuštění bude zahájena již v roce 2024. Strategií je zaměřit se na výrobu biometanu jakožto klíčové komodity v rámci skupiny a rozvoj podpůrných služeb (SVR).

myto-dron

Předpokládaná investice

▶  Obnova a modernizace stanice se pohybuje ve výši 50–75 milionů korun (bez technologie upgradingu)

Po modernizaci

▶  Kapacita zpracování 14 000 t/rok
▶  Potenciál upgradingu biometanu 16 GWh/rok

Obnovený provoz (2024)

▶  Výroba zelené energie
▶  Výroba biometanu
▶  SVR

Hlavním záměrem elektrárny v Mostku je provoz stabilního zdroje elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, přičemž klíčovou surovinou je zemědělská biomasa ve formě pelet a dřevní štěpka. Z důvodu zabezpečení plynulého zásobování jsou zdroje diverzifikované a konstrukce kotle umožňuje spalovat variabilní typy paliv. Jedním ze současných klíčových úkolů je také přizpůsobení provozu pro poskytování podpůrných služeb ke stabilizaci rozvodné sítě.

mostek 1

Přehled

▶  Množství vyrobené elektřiny 40 000 MWh/rok
▶  Produkce energie pro cca 20 000 domácností

Zdroje příjmů

  Prodej elektřiny
  Služby výkonové rovnováhy (ve spolupráci s EFG Energy trading)

Divize EFG Commodities

logo-efg-green-energy-barevne-bez-pozadi-web

efg-energy.cz

Dodavatelem energie skupina doplňuje sortiment nabízených služeb směrem k zákazníkovi. Na­bízí k prodeji elektřinu a zemní plyn, přičemž smyslem projektu je umožnit českým domácnostem odebírat lokální energii. Energy financial group ji jakožto výrobce poskytuje bez nutnosti účasti třetích stran ve spolupráci s vlastním tradingovým oddělením, díky čemuž může snáze regulovat podmínky pro zákazníky.

GE 1
GE 2

Přehled

▶  100% zelená energie
▶  Pocházející ze zdrojů EFG
▶  Přímo od výrobců (bez třetích stran)

pro web-logo-efg-energy-trading-barevne-bez-pozadi-01

Obchodník na českém organizovaném trhu OTE s energií výhradně z obnovitelných zdrojů, který doplňuje služby portfolia investiční společnosti Energy financial group. Společnost se zaměřuje na obchod s elektřinou a plynem, produkovanými ze zdrojů EFG, a poskytování služeb výkonové rovnováhy elektrické přenosové soustavy.

ET 2
ET 1

Zaměření

▶  Obchody na PXE
▶  Obchod energie z OZE třetích stran
▶  Obchod biometanu
▶  Obchod záruk původu
▶  Služby výkonové rovnováhy
▶  MOSTEK energo 11 MW flexibilního výkonu

Divize EFG Logistics

trigimgastro-logo

Holding disponuje strategickou výhodou v podobě vlastní svozové společnosti EFG Waste logistic. Jejím prostřednictvím je zajišťováno rozmístění a svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad (BRO) a následné zpracování v odpadářských bioplynových stanicích spravovaných Energy financial group. Spolupracuje se společnostmi z potravinářského a zpracovatelského průmyslu, podnikatelskými subjekty, městy i obcemi.

waste 1
waste 2

Přehled

▶  Lokality Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
▶  V plánu Vysočina, Pardubický a Královéhradecký kraj
▶  Kapacita svozu 20 000 t/rok

Zdroje příjmů

▶  Svoz, likvidace a zhodnocení odpadu
▶  Služby v rámci holdingu
▶  Poradenské a logistické služby

Gastroodpad tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích. Spolupráce probíhá na úrovni českých měst, obcí i firem.

TG 2
IMG_3890-crop

Přehled*

▶  Počet nádob 3 000 ks
  Průměrný svoz 1 500 t/rok
  Lokality sběru: Bludov, Hodonín, Kopřivnice, Krnov, Lipník nad Bečvou, Litovel, Loštice, Loučná nad Desnou, Lutín, Nový Jičín, Nový Malín, Olomouc, Opava, Přerov, Rapotín, Šumperk, Uherský Brod, Uničov, Velké Losiny, Velký Týnec, Vikýřovice, aj.

Zdroje příjmů

▶  Svoz odpadu

*Předpoklad pro rok 2024 (gastroodpad + použité oleje a tuky)

Divize EFG Services

logo-efg-acquisitions-barevne-bez-pozadi
logo-efg-educa-barevne-bez-pozadi

Technologická společnost, která zajišťuje projekty pro rekonstrukci a technický rozvoj bioplynových stanic v rámci Energy financial group. Činnosti EFG Engineering pokrývají celý cyklus realizace projektů od návrhu konceptu přestavby akvírovaných bioplynových stanic přes projekci a zajištění nutných povolení až k realizaci kompletních rekonstrukcí a uvedení stanic do provozu. Tým společnosti disponuje dlouholetými zkušenostmi v oborech bioplyn a biometan.

Eng 2
Engin 1

Služby poskytované společnostem skupiny EFG

▶  Návrh technologického konceptu odpadářských BPS
 Projekce a povolování bioplynových/biometanových projektů
 Příprava a vedení projektů technického rozvoje portfolia
 Řízení výstavby a rekonstrukce BPS a instalací upgradingu
 
 Partner pro technologický rozvoj společností v portfoliu Energy financial group.

Společnost se zabývá akvizičními příležitostmi, které jsou zásadní pro splnění cílů EFG do roku 2030. Tedy dynamické rozšiřování portfolia bioplynových stanic a biometanových instalací. Projekt je výsledkem několikaletých zkušeností mateřské společnosti z komplexního procesu instalace a zprovoznění jednotek „zeleného plynu“ až po jeho zobchodování.

Aqui 2
Aqui 1

Popis plánovaných investic

▶  Akvizice zemědělských BPS
 Optimalizace zemědělských stanic na odpadářské
 Nákup technologií za účelem rozvoje BPS

▶  Společnost byla jedním z prvních emitentů zelených dluhopisů v ČR splňujících mezinárodní standardy Green Bond Principles.

Vzdělávací organizace EFG Educa, z.ú. se věnuje tvorbě seminářů pro žáky a studenty na všech stupních vzdělávání od mateřských po střední školy. Jejím cílem je posluchačům předat základy odpovědného chování a zkušenost s oblastí, kde fungují účinná recyklace odpadů nebo například obnovitelné zdroje.

educa 10
educa 2

Co školám nabízíme?

▶  Vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí
▶  Zkušenost s tématy jako jsou recyklace či zelená energie
▶  Diplom za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti

Představení dobré praxe

 Možnost exkurze do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS

educa-slogan