E15 – chybí biopalivo

E15 – chybí biopalivo

Skládky jsou plné energeticky využitelných surovin, přesto se nedaří dostat je ke zpracování. Musíme společně tlačit na stát a státní správu, aby došlo ke zvýšení skládkovacích poplatků a k budování energetických center, jako je ECR Rapotín.

Gas for climate

Gas for climate

Velcí evropští hráči na trhu energetických surovin a distribuční soustavy se připravují na vývoj energetického mixu. Jejich iniciativa kopíruje vývoj aktivit EFG – výroba obnovitelných energií z bioplynu, resp. výroba a distribuce zeleného zemního plynu a vodíku vyrobeného obnovitelnými zdroji.

Výstup z Katovické konference

Výstup z Katovické konference

V prosinci proběhla konference OSN o změně klimatu, cílem bylo najít shodu mezi státy na konkrétních pravidlech naplnění Pařížské dohody, na níž se státy zavázaly udržet globální oteplování pod 2 stupni Celsia oproti období před průmyslovou revolucí. Po dvou týdnech jednání bylo výsledkem navržení relativně účinných…

Jan Petrách nová posila EFG

Jan Petrách nová posila EFG

Jan Petrách je novým finančním analytikem EFG, nastoupil do společnosti Energy financial group a. s. na pozici projektového a finančního analytika. Jeho specializací je dotační management v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ekologie a trvale udržitelného rozvoje.