Biometanový trh dosáhne do roku 2026 hodnoty 5,5 miliard USD

8. října 2020

Celosvětový trh s biometanem byl v roce 2017 oceněn na přibližně 3 miliardy USD a očekává se, že v letech 2018 až 2026 poroste o více než 7 % (CAGR). S výsledky přišla nová zpráva „Trh s biometanem – globální průmyslová analýza, velikost trhu, podíl, růst, trendy a předpovědi, 2018–2026“, kterou publikovala agentura Transparency Market Research.

Biometan hraje klíčovou roli v rozvoji místního oběhového hospodářství snižováním emisí skleníkových plynů, zlepšení nakládání s odpady, zachování kvality půdy a v neposlední řadě ve vytváření pracovních míst. Podle Francouzské agentury pro správu životního prostředí a energetiky (ADEME) by do roku 2030 měl být do sítě dodáván biometan ze zhruba 500–1400 místy, přičemž energie z biometanového plynu by představovala 16% plynu v síti.

stav-biometanoveho-trhu

Růst investic do výroby energie z biometanu

Přibývající předpisy na ochranu životního prostředí po celém světě podněcují energetický sektor po k tomu, aby se vydal cestou čistších a ekologičtějších zdrojů energie. Hlavní ekonomiky po celém světě se zaměřují na rozvoj výroby energie z OZE s cílem snížit jejich závislost na konvenční výrobě energie, která vyžaduje fosilní paliva. Záznamy o investicích do obnovitelné energie tak naznačují, že závislost na uhlí a dalších fosilních palivech celosvětově klesá, a to kvůli nárůstu investic do sluneční, větrné a biomasové energie.

V letech 2012 až 2016 bylo v Evropě postaveno více než 300 nových zařízení na výrobu biometanu.

Biometan je významným zdrojem obnovitelné energie, který může překonat několik globálních výzev, jako je omezená dostupnost fosilních paliv nebo další problémy související se životním prostředím. Biometan lze dodávat přímo do stávajících sítí zemního plynu; a také jej lze použít jako náhradu zemního plynu ve spalovacích motorech bez obav z poruch. Většina vyspělých zemí po celém světě proto značně investuje do trhu s biomethanem, přičemž v letech 2012 až 2016 bylo v Evropě postaveno více než 300 nových zařízení na biometanu.

Anaerobní digesce zůstane dominantní výrobní metodou

Z výrobních metod dominoval na globálním trhu v roce 2017 segment anaerobní digesce a očekává se, že tomu bude i nadále. Jedná se o nejčastěji používanou metodu výroby biometanu, kterou používáme i v EFG Rapotín BPS. Při procesu se organická hmota, jako je živočišný nebo potravinový odpad, rozkládá na bioplyn a biohnojiva, a to za nepřítomnosti kyslíku v uzavřené bezkyslíkaté nádrži, tzv. anaerobní digestoři.

Trh v Evropě zaznamenal výrazný růst

V roce 2017 ovládla světový trh s biomethanem Evropa, a to například Velká Británie a Švédsko, které očekávají další růst. Spojené království má k dnešnímu dni téměř 90 stanic, které dodávají biomethan do plynárenské distribuční soustavy. Ve Švédsku se více než 60% vyrobeného biometanu používá jako palivo pro dopravu. Významným spotřebitelem v Evropě je ale zejména Německo. V roce 2017 představovalo více než 60% podíl na trhu v regionu.

Poslední články