ECR Rapotín – rekonstrukce správní budovy

ECR Rapotín – rekonstrukce správní budovy

V listopadovém newsletteru jsme vás informovali o záměru rekonstruovat bývalou administrační budovu, která sousedí s příjmovou halou. Již nyní máme zcela jasnou návaznost na výzkumný projekt s VŠCHT a paní profesorkou Zábranskou, o němž hovoříme v tomto příspěvku.

Tomáš Voltr vystoupí na Invest Summit 2018

Tomáš Voltr vystoupí na Invest Summit 2018

Vyšší hodnotou je udržitelnost rozvoje společnosti, proto svůj současný a budoucí život zasvětil problematice výroby energií z druhotných surovin. Záměrně píšeme z druhotných surovin, abychom se vyhnuli termínu “obnovitelné zdroje”.