Produkce biometanu by do roku 2040 mohla pokrýt téměř třetinu spotřeby EU

24. května 2024

Výroba biometanu v Evropě roste a jako lokální alternativa zemního plynu skýtá značný potenciál pro transformaci energetického sektoru. Podle nedávné analýzy společnosti Guidehouse by Evropa mohla do roku 2040 vyprodukovat až 111 miliard m3 tohoto zeleného plynu, což představuje více než 30 % spotřeby plynu Evropské unie v roce 2022.

Biometan bude do budoucna zásadní pro dekarbonizaci evropské energetiky. Již za dva roky od předložení plánu REPowerEU nastal v Evropské unii nárůst výroby a do roku 2030 by se díky tomu produkce měla zvýšit na 35 miliard metrů krychlových ročně. To představuje desetinásobný nárůst aktuální produkce.

V současné době se Evropská unie zaměřuje na rok 2040 jako střednědobý milník na cestě k dosažení nulových emisí do roku 2050, který bude vyžadovat rozvoj opatření k dekarbonizaci ve všech odvětvích hospodářství. Společnost Guidehous ve své nedávné analýze odhadla, že výroba biometanu v Evropě by v průběhu 15 let mohla dosáhnout 111 miliard metrů krychlových. Do roku 2040 by největšími producenty zeleného plynu měli být Francie, Německo, Španělsko, Itálie a Polsko.

Graf: Potenciál biometanu (mld. m3 / rok) v roce 2040 v jednotlivých zemích Evropy
Zdroj: Analýza Guidehouse, duben 2024.

„K rozvoji výroby biometanu může napomoct i správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Vytříděním odpadu místo skládkování a následným energetickým zpracováním na zelený plyn, elektřinu a teplo by mohlo jen v Česku vznikat přibližně 1 000 GWh biometanu ročně,“ sdělil Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group.

Využití bioplynu i biometanu, zejména pokud jsou získávány z biologického či zemědělského odpadu bez přidávání cíleně pěstované biomasy, snižuje nejen emise CO2 ze spalování fosilních paliv, ale také emise metanu z odpadového hospodářství. Zelený plyn se tak stává katalyzátorem energetické transformace a posiluje nejen energetickou bezpečnost, ale také hospodářský růst a opatření v oblasti klimatu.


Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...