„Náš tým pojí sportovní duch jak ve sportu, tak i v podnikání,

je naší zásadou řídit se pravidlem Fair Play.“

TÝM EFG

 

 

IVo Skřenek

IVo Skřenek

předseda představenstva
Jako spoluzakladatel EFG se podílí na rozvoji projektů v oblasti získávaní energie z druhotných zdrojů. Díky úspěšně realizovanému projektu společnosti EFG Rapotín BPS se stal v Česku průkopníkem v oblasti energetického zpracování odpadu a prokázal, že odpad běžně končící na skládkách může být cennou surovinou. Svou vizí udává směr společnosti.
Tomáš Voltr

Tomáš Voltr

místopředseda představenstva
Stál u zrodu skupiny EFG a dnes se spolu se svým týmem aktivně podílí na jejím rozvoji. Vyhledává nové příležitosti, má na starosti dohled nad investicemi a podílí se na tvorbě strategie společnosti. 
MGR. PETR ŠTĚRBA

MGR. PETR ŠTĚRBA

člen představenstva
Ve skupině EFG má zodpovědnost za konečnou realizaci projektů
a v rámci jejich příprav přispívá k tvorbě strategie společnosti. Již od samého začátku koordinuje rozvoj Energetického centra recyklace v Rapotíně, čímž přispěl ke vzniku EFG.
JUDR. MARTIN KRYL

JUDR. MARTIN KRYL

člen dozorčí rady
Advokát holdingu se specializací na oblast občanského a korporátního práva. Poskytuje EFG právní poradenství a služby včetně zastupování ve všech řízeních s třetími stranami. Jeho právní dozor zabezpečuje transparentnost projektů EFG rovněž díky zkušenostem, které získal působením v představenstvech významných bank.
ING. Martin Vrtiška

ING. Martin Vrtiška

obchodní ředitel
Ve skupině EFG je odpovědný za projekty biometanu a obchodní činnost, která s těmito projekty souvisí. Je jedním z předních odborníků v ČR na úpravu bioplynu na biometan. Významnou měrou se podílí na přípravě prvních projektů výroby biometanu v ČR.
David lundák

David lundák

obchodní manažer
Zásadní měrou se každodenně podílí na investičním zajištění projektů obnovitelných zdrojů energií. Vybudoval a vede tým obchodních manažerů společnosti EFG.
ING. TOMÁŠ PAKOSTA

ING. TOMÁŠ PAKOSTA

hlavní analytik

Vedoucí člen analytického týmu EFG s mnohaletými zkušenostmi z bankovního sektoru zaměřeného na podnikatelskou sféru. Je specialistou pro strategické a finanční plánování projektů.

ING. jan petrách

ING. jan petrách

finanční analytik
Vyhledává a posuzuje projekty, které svojí povahou zapadají do naplnění mise EFG. Pro vybrané projekty plánuje financování ze zdrojů EFG a z dotací ČR a EU.
ING. Martin Janda

ING. Martin Janda

manažer projektu

Manažer projektu MOSTEK energo. Absolvoval obor Energetika a procesní inženýrství na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Díky svému zaměření získal potřebné znalosti v energetickém a odpadovém odvětví, které dál prohloubil i v rámci zahraničních studií.

ING. Pavel Krabec

ING. Pavel Krabec

energetický specialista
Energetický specialista zodpovědný za výkaznictví projektů a business development.
ING. Matěj Šindelář

ING. Matěj Šindelář

projektový manažer
Projektový manažer odpovědný za stavební část realizace výroby biometanu. Absolvent Stavební fakulty ČVUT, oboru Procesní management a inženýring.
ING. Radek Povalač

ING. Radek Povalač

projektový manažer
Projektový manažer odpovědný za stavební a developerské činnosti  rezidenčních projektů EFG s důrazem na jejich ekologii, se zkušenostmi s řízením velkých projektůs výkupem pozemků, inženýringem, výstavbou, pronájmem i prodejem nemovitostí a správou budov.
ING. Milan Rozlivka

ING. Milan Rozlivka

pr & marketing
Manažer marketingu a PR odpovědný za vybudování a udržování mediální pozice EFG v oblasti energetického využití biologicky rozložitelných odpadů.
Martin březina

Martin březina

IT manažer
ICT manažer společnosti zodpovědný za architekturu a provoz informačních technologií společnosti EFG a jejích dceřiných společností.
Dáša Bradáčová

Dáša Bradáčová

back office
Office manažer s dlouholetou praxí jako asistent environmentalně zaměřených projektů.

Chcete pracovat v kolektivu mladých lidí a podílet se na projektech, které mají smysl?

Napište nám.

3 + 2 =