Studie švédské univerzity prokázala ohromný potenciál bioplynu

3. dubna 2019

Výzkumníci ze švédské univerzity v Linköpingu, Emma Lindkvist, Jenny Ivner a Magnus Karlsson, provedli studii, při které zkoumali nejlepší možnou cestu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem jako jsou například vyhozené potraviny.

Pro svůj výzkum si vytipovali pět švédských regionů, které se podle určitých specifik lišily – někde převládal rybolov, jinde bylo velké město apod. Spojili se s největšími producenty potravin a začali zkoumat možnosti dalšího vývoje při třech různých formách zpracování vzniklého odpadu: 1. pokračovat jako doposud, 2. zpracovat bioplyn jako palivo pro automobily a 3. využívat bioplyn pro výrobu elektřiny a produkci tepla. V návaznosti na tyto postupy pak sledovali ekonomickou, environmentální a energetickou výhodnost v rámci daných regionů.

Pro člověka znalého situace nejsou konečné výsledky zase tolik překvapivé.

“Jak se ukázalo, bioplyn je v každém případě lepší, než pokračování starými způsoby. Ve všech pěti regionech byl přechod na zpracování bioplynu výhodnější jak z pohledu environmentálního, tak z pohledu energetického. Ve čtyřech regionech pak bylo zpracování bioplynu výhodnější také ekonomicky. To ukazuje na ohromný potenciál tohoto způsobu nakládání s bioodpadem,” vyhodnotila výzkum Emma Lidkvist.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...