Studie švédské univerzity prokázala ohromný potenciál bioplynu

3. dubna 2019

Výzkumníci ze švédské univerzity v Linköpingu, Emma Lindkvist, Jenny Ivner a Magnus Karlsson, provedli studii, při které zkoumali nejlepší možnou cestu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem jako jsou například vyhozené potraviny.

Pro svůj výzkum si vytipovali pět švédských regionů, které se podle určitých specifik lišily – někde převládal rybolov, jinde bylo velké město apod. Spojili se s největšími producenty potravin a začali zkoumat možnosti dalšího vývoje při třech různých formách zpracování vzniklého odpadu: 1. pokračovat jako doposud, 2. zpracovat bioplyn jako palivo pro automobily a 3. využívat bioplyn pro výrobu elektřiny a produkci tepla. V návaznosti na tyto postupy pak sledovali ekonomickou, environmentální a energetickou výhodnost v rámci daných regionů.

Pro člověka znalého situace nejsou konečné výsledky zase tolik překvapivé.

“Jak se ukázalo, bioplyn je v každém případě lepší, než pokračování starými způsoby. Ve všech pěti regionech byl přechod na zpracování bioplynu výhodnější jak z pohledu environmentálního, tak z pohledu energetického. Ve čtyřech regionech pak bylo zpracování bioplynu výhodnější také ekonomicky. To ukazuje na ohromný potenciál tohoto způsobu nakládání s bioodpadem,” vyhodnotila výzkum Emma Lidkvist.

Poslední články

David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

Stoupající ceny energií vedou k úvahám, kde se tento nárůst zastaví, a jestli se dá nějak ovlivnit. Ve chvíli, kdy všechno vypadá nejisté, je minimálně komplikované dávat přesné prognózy, udržitelná energetika by však mohla být jednou z cest, jak hrozící...

Skupina EFG posiluje tým. Finančním ředitelem se stal Roman Lesný

Skupina EFG posiluje tým. Finančním ředitelem se stal Roman Lesný

Tým společnosti Energy financial group, českého lídra v oblasti výroby biometanu, od 1. listopadu posílil Roman Lesný, který nastoupil na pozici finančního ředitele. Lesný se dlouhodobě pohybuje zejména v sektorech dopravy, logistiky a strategického řízení firem,...