Tomáš Voltr vystoupí na Invest Summit 2018

8. června 2018

Tomáš Voltr je finančník, který dbá nejen na to, aby prostředky, které ve skupině EFG spravujeme, vydělávaly, ale také, aby z nich byl větší přínos, než jenom peníze. Vyšší hodnotou je udržitelnost rozvoje společnosti, proto svůj současný a budoucí život zasvětil problematice výroby energií z druhotných surovin. Záměrně píšeme z druhotných surovin, abychom se vyhnuli termínu “obnovitelné zdroje”. To, co totiž naše investice zpracovávají, jsou biologicky rozložitelné odpady a odpady bychom neradi obnovovali.

Pan Voltr přes své mládí vyzkoušel ve finančním světě spoustu přístupů ke zhodnocení investic – od těch nejrizikovějších přes akciové a komoditní investice po přímé…do projektů, které v rámci skupiny Energy financial group společně zakládá a finančně spravuje. Hlavním hlediskem je etika, jíž vyjadřuje výrok Antoine de Saint-Exupéryho: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si jipůjčujeme od našich dětí.“ Jisté však je, že každá investice, zvlášť pokud jde o svěřené prostředky, musí mít parametry ekonomické návratnosti. Investoři, kteří věří poslání společnosti EFG, nejen že dostávají zpět investiční výdělek, ale i zvětšují své angažmá. Protože jde o investici, která má smysl

Poslední články