Tomáš Voltr vystoupí na Invest Summit 2018

8. června 2018

Tomáš Voltr je finančník, který dbá nejen na to, aby prostředky, které ve skupině EFG spravujeme, vydělávaly, ale také, aby z nich byl větší přínos, než jenom peníze. Vyšší hodnotou je udržitelnost rozvoje společnosti, proto svůj současný a budoucí život zasvětil problematice výroby energií z druhotných surovin. Záměrně píšeme z druhotných surovin, abychom se vyhnuli termínu “obnovitelné zdroje”. To, co totiž naše investice zpracovávají, jsou biologicky rozložitelné odpady a odpady bychom neradi obnovovali.

Pan Voltr přes své mládí vyzkoušel ve finančním světě spoustu přístupů ke zhodnocení investic – od těch nejrizikovějších přes akciové a komoditní investice po přímé…do projektů, které v rámci skupiny Energy financial group společně zakládá a finančně spravuje. Hlavním hlediskem je etika, jíž vyjadřuje výrok Antoine de Saint-Exupéryho: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si jipůjčujeme od našich dětí.“ Jisté však je, že každá investice, zvlášť pokud jde o svěřené prostředky, musí mít parametry ekonomické návratnosti. Investoři, kteří věří poslání společnosti EFG, nejen že dostávají zpět investiční výdělek, ale i zvětšují své angažmá. Protože jde o investici, která má smysl

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...