Pracujeme na zvýšení podílu metanu v bioplynu

8. června 2018

Již jsme hovořili o záměru zvýšení množství metanu v bioplynu a jsme tomuto cíli blíže…VŠCHT si nás vybrala jako partnera pro instalaci zkušebního reaktoru v areálu ECR Rapotín. Přínosy jsou dva – ekologický a ekonomický. Ekologickým přínosem je redukce množství oxidu uhličitého, který při procesu fermentace vzniká. CO2 se zbavíme tak, že při využití hydrogenfilních metanotrofních bakterií spojíme dohromady plynný vodík a oxid uhličitý. Kromě bakterií není potřeba nic dalšího. Významná je úspora energie a cenných kovů, které se dají použít při realizaci Sabatierovy reakce. Ta pro spojení vodíku a oxidu uhličitého potřebuje vysokou teplotu, vysoký tlak a katalyzátory.

Ekonomickým přínosem vyššího objemu metanu v bioplynu je úspora při jeho zušlechťování na metan či bioCNG.

Naší společné snahy si všiml i ekonomický deník E15, který o ní píše v sekci E15Premium.cz 

Poslední články

David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

Stoupající ceny energií vedou k úvahám, kde se tento nárůst zastaví, a jestli se dá nějak ovlivnit. Ve chvíli, kdy všechno vypadá nejisté, je minimálně komplikované dávat přesné prognózy, udržitelná energetika by však mohla být jednou z cest, jak hrozící...

Skupina EFG posiluje tým. Finančním ředitelem se stal Roman Lesný

Skupina EFG posiluje tým. Finančním ředitelem se stal Roman Lesný

Tým společnosti Energy financial group, českého lídra v oblasti výroby biometanu, od 1. listopadu posílil Roman Lesný, který nastoupil na pozici finančního ředitele. Lesný se dlouhodobě pohybuje zejména v sektorech dopravy, logistiky a strategického řízení firem,...