Města, obce a odpady – ekologie a výdělek

11. března 2018

V roce 2024, tedy za šest let, budou zavřeny skládky. Co se stane s materiálově využitelnými odpady je snadno představitelné – např. odpady ze staveb se roztřídí a rozdrtí, aby se opět daly využít ve stavebnictví. Co se bude dít s biologicky rozložitelnými odpady (BRO) je otázka. Čistě odpadových bioplynových stanic není tolik, aby zvládly 1,8 milionu tun BRO, které jsme loni vyprodukovali v Česku, a zemědělské, které byly vybudovány s dotacemi, nemohou úplně snadno změnit sortiment surovin na vstupu.

Řešením jsou městské/aglomerační odpadové bioplynové stanice. Podle výpočtů našich kolegů v analytickém oddělení by na každých 60 000 obyvatel (a přiměřený průmysl, který je v sídlech, kde žijí) měla být odpadová bioplynová stanice, která ekologicky zpracuje 30 000 tun BRO za rok.

Taková BPS vyprodukuje ročně elektřinu za 12 mil. korun, teplo za 10 milionů a biometan za 22 milionů.

Vyřešení otázky zavírání skládek otevírá možnost využít příležitosti, jak zásadně prospět životnímu prostředí a komfortu života obyvatel měst a obcí. Je to možnost zavést kroky cirkulární ekonomiky, které jsou snadno vysvětlitelné a pochopitelné.

Městská doprava a technická správa má dopravní prostředky na CNG, vytápění je také bezemisní a elektřiny bude dost pro průměrnou spotřebu 2 500 000 domácností na rok.

Ekonomy bude zajímat návratnost investice, protože s tou půjdou za městskou radou s prosbou o schválení plánu, nebo s touto myšlenkou půjdou do voleb. Přiložená tabulka počítá jak s variantou, v níž se investoři spolehnou na vlastní síly, a s optimální variantou podpory ze strany státu a EU. Přiložená tabulka ukazuje, že ekologické a ekonomické jde ruku v ruce a že BPS poslouží nejen k řešení problému biologických odpadů, ale i třeba i kalů z čističek odpadních vod apod.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...