Zvýšení produkce biometanu s VŠCHT

13. března 2018

Snažíme se neustrnout na místě a jít dál v optimalizaci procesu využití biologicky rozložitelného odpadu. Na konci minulého roku byla společnost IS Environment, člen skupiny EFG,  vybrána profesorem Dohanyosem z VŠCHT  k zahájení realizace spolupráce při zkoumání vlivu přidávání vodíku k vyprodukovanému bioplynu. Bioplyn totiž obsahuje až 40 % CO2…tudíž bychom mohli po vyzkoušení dojít k téměř 90 % produkci biometanu. Takové výsledky by zlepšily všechny ekonomické ukazatele projektu ECR Rapotín, včetně úspory za čištění bioplynu. Navíc bychom ekologicky zlikvidovali ohromné množství oxidu uhličitého, který je skleníkovým plynem.

Vodík získáme elektrolýzou vody pomocí elektrické energie vyrobené kogenerační jednotkou. Vodu k elektrolýze budeme brát z odpadní vody, kterou používáme při přípravě vsázky odpadů do fermentorů – při hydrolýze a při hygienizaci.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...