Zvýšení produkce biometanu s VŠCHT

13. března 2018

Snažíme se neustrnout na místě a jít dál v optimalizaci procesu využití biologicky rozložitelného odpadu. Na konci minulého roku byla společnost IS Environment, člen skupiny EFG,  vybrána profesorem Dohanyosem z VŠCHT  k zahájení realizace spolupráce při zkoumání vlivu přidávání vodíku k vyprodukovanému bioplynu. Bioplyn totiž obsahuje až 40 % CO2…tudíž bychom mohli po vyzkoušení dojít k téměř 90 % produkci biometanu. Takové výsledky by zlepšily všechny ekonomické ukazatele projektu ECR Rapotín, včetně úspory za čištění bioplynu. Navíc bychom ekologicky zlikvidovali ohromné množství oxidu uhličitého, který je skleníkovým plynem.

Vodík získáme elektrolýzou vody pomocí elektrické energie vyrobené kogenerační jednotkou. Vodu k elektrolýze budeme brát z odpadní vody, kterou používáme při přípravě vsázky odpadů do fermentorů – při hydrolýze a při hygienizaci.

EFG zvyseni produkce biometanu s VSCHT

Poslední články

Biometan jako nezbytná součást programu ČR a cílů EU

Biometan jako nezbytná součást programu ČR a cílů EU

Evropská komise oznámila jako součást svého plánu REPowerEU cíl vyrábět do roku 2030 v rámci EU 35 mld. m3 obnovitelné varianty biometanu. V cestě obnovitelné varianty zemního plynu se dá tato událost považovat za historický krok vpřed. Pokud ale chceme navrhované...