Rok 2023 pohledem Energy financial group

18. prosince 2023

Zdá se to jako včera, kdy jsme psali závěrečnou zprávu za rok 2022. Možná i proto, že ten letošní, rok 2023, přinesl tolik zpráv i změn, že jsme neměli čas se mezi nimi ani na chvíli zastavit. Celý svět pocítil doznívající covidovou krizi následovanou tou válečnou, dopady, které s sebou tyto nejistoty přinesly včetně energetické krize, i příležitosti, které otevřely obnovitelným zdrojům. Pojďme si shrnout ty nedůležitější momenty roku pohledem skupiny EFG.

Energy financial group v číslech:

 • 7 let investiční skupiny
 • 21 společností
 • 3 bioplynové stanice
 • 1,6 miliardy aktiv
 • 80 zaměstnanců

Cíle EFG do roku 2025:

 • 7 bioplynových stanic v provozu
 • z toho 5 bioplynových stanic vyrábějících biometan
 • 100 GWh zeleného plynu ročně v rámci skupiny
 • 45 GWh elektřiny
 • 15–20 MW flexibilního výkonu v rámci provozovaných BPS
 • 150 tisíc tun bioodpadu jako kapacita zpracování všech stanic

Růst oboru: Biometan jako strategický zdroj

Díky investicím do obnovitelných zdrojů mezi lety 2022 a 2023 produkce biometanu celosvětově prudce vzrostla o rekordních 16 %. Počet nových výroben plynu z obnovitelných zdrojů pak podle mapy Evropské bioplynové asociace (EBA) a Gas Infrastructure Europe (GIE) narostl za tyto poslední dva roky o rekordních 30 %. Po ruské odstávce zemního plynu se v roce 2023 zrychlily také byrokratické a legislativní procesy, které urychlí výrobu napříč Evropskou unií. Pro tu je nyní rozvoj biometanu prioritou, na rozvoj biometanových stanic rozděluje 18 miliard eur. Chce tím zmírňovat klimatické změny i zvýšit energetickou bezpečnost a soběstačnost.

Navyšování výroby se už odrazilo i na České republice. Zatímco ještě před rokem byla naše stanice EFG Rapotín BPS stále jediným výrobcem tzv. zeleného plynu, dnes už nás je, i s jednou čistírnou odpadních vod, celkem šest. Produkce biometanu by měla být v příštích letech zajišťována především dalšími, již existujícími stanicemi, které doposud vyrábí pouze bioplyn. V České republice je podle odhadů skupiny EFG na základě biologicky rozložitelného odpadu jakožto vstupní suroviny potenciál pro 66 takových výroben s celkovou roční produkcí 100 milionů m3 biometanu.

Graf: Investice OZE vs. fosilní zdroje

Graf: Struktura investic v posledních letech začala posouvat svět směrem k energetice bohaté na obnovitelné zdroje / Zdroj: Mezinárodní agentura pro energii (IEA)

Vydání certifikovaných zelených dluhopisů

Společnost EFG Acquisitions & development, která je součástí Energy financial group, vydala v květnu roku 2023 své první zelené dluhopisy. Během příštích let umisťuje mezi investory cenné papíry o celkovém objemu dvou miliard korun, přičemž ze začátku spustila první emise v hodnotě 350 milionů korun a 15 milionů eur. Dluhopisy splňují přísné mezinárodní standardy a odpovídají rámci pro zelené dluhopisy Green Bond Principles, čímž investorům umožňují levnější financování s dlouhodobou návratností i garanci udržitelných investic.

Rozšíření aktuálního portfolia produkčních míst

V souvislosti s energetickou krizí, která vyzdvihla důležitost biometanu jako jediné dostupné alternativy k zemnímu plynu a posunula tuzemskou legislativu směrem k obnovitelným zdrojům, jsme v rámci skupiny EFG zintenzivnili v letech 2022 a 2023 investice do rozvoje nových projektů. Jejím cílem je především rozvoj bioplynových stanic, které mohou České republice rychle přispět ke zvýšení energetické stability. 

Díky investicím do upgradingu bioplynu na biometan, které překračují 120 milionů korun, se v EFG chystáme do konce roku 2025 provozovat celkem sedm produkčních míst, jejichž celková kapacita má včetně stávajících stanic přesáhnout 100 MWh plynu/ročně. Klíčovou surovinou, na níž se bude soustředit, zůstává i nadále především biologicky rozložitelný odpad (nikoli účelově pěstované plodiny).

Výroba biometanu v EFG Vyškov BPS

Přestavba bioplynové stanice ve Vyškově, kterou za účelem výroby biometanu zahájila společnost Energy financial group (EFG) letos v srpnu, ke konci roku přechází do závěrečné fáze. Rozšířením prošla příjmová hala odpadu, díky níž se kapacita zpracování stanice navýšila ze současných 12 na 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. Nyní ve Vyškově probíhají instalace technologií pro nový fermentor, osazení homogenizačních nádrží a dokončení výstavby administrativní budovy. Pro spuštění výroby zeleného plynu budou do konce 1. čtvrtletí roku 2024 implementovány technologie a těžební plynovod pro propojení s distribuční soustavou.  

Fotovoltaika pro EFG Rapotín BPS

K větší produkci zelené elektřiny pro provoz bioplynové stanice EFG Rapotín BPS přispívají od července tohoto roku nově instalované fotovoltaické panely s celkovým výkonem 165,6 kWp. Přebytky energie generované z tohoto nového zdroje jsou pak prostřednictvím EFG Energy trading dodávány do distribuční sítě. Obdobné instalace skupina EFG chystá také na svých dalších energetických zařízeních.

Provoz nové stanice EFG Vysoké Mýto BPS

Energy financial group letos mimo jiné rošířila síť bioplynových stanic a expandovala do Pardubického kraje. Provoz městské odpadářské bioplynové stanice převzala přímo od města Vysokého Mýta, přičemž nyní pracuje na zpracování potřebných dokumentů pro technické i legislativní zprovoznění stanice. Spuštění je plánováno na rok 2024 a maximální investice do obnovy a modernizace by se měla pohybovat od 50–75 milionů korun v závislosti na využitých technologiích.

Služby výkonové rovnováhy (SVR)

Na všech našich stávajících i nových zařízeních jsme se po celý rok 2022 i 2023 zaměřovali také na možnosti v rozvoji poskytovaných služeb výkonové rovnováhy sítě.

Bioplynové stanice, které projdou konverzí na výrobu biometanu, mohou zároveň pracovat s akumulací energie nebo stabilizací energetické soustavy tak, aby bylo možné více využívat energii ze slunce, větru, vody a dalších obnovitelných zdrojů. Jsou tak vhodným doplňkem k energetickému mixu, který má ambici stát se méně závislým nejen na importu, ale také na uhelných zálohách.

Spuštění SVR v rámci MOSTEK energo

Energy financial group spustila 26. května 2023 také poskytování podpůrných služeb pro přenosovou síť, které zabezpečuje při své elektrárně v Mostku v Královéhradeckém kraji. Společnost EFG Energy trading, která obchoduje na českém organizovaném trhu OTE, tak poprvé vysoutěžila v aukci kapacitu pro poskytování služeb flexibility sítě.

Tým Martina Jandy, který vede divizi EFG Production, přišel s první myšlenkou projektu a měl na starosti studii proveditelnosti a fyzické zprovoznění projektu. Tým Petra Voltra za divizi EFG Commodities obstarával dohodu s ČEPS, smluvní zajištění a samotný obchod se službami výkonové rovnováhy.

Rozšíření projektu „Třídím gastro“

Díky zodpovědným původcům odpadu, kteří se připojují k projektu „Třídím gastro“, svezla společnost EFG Waste logistic do svých bioplynových stanic ročně téměř tisíc tun gastroodpadu, který je znovuvyužit jako obnovitelný zdroj energie v našich bioplynových stanicích. V současné době třídí gastroodpad již přes dvacet českých obcí a měst, přičemž na recyklaci jedlého oleje se jich podílí kolem třiceti. Rozšířen je převážně v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském kraji, přičemž v plánu je i Vysočina, Pardubický či Královohradecký kraj. Kromě oblasti působnosti projektu došlo v roce 2023 také k rozšíření vozového parku.

Videospot projektu „Třídím gastro“ z roku 2023

Pokračování vzdělávacího programu EFG Educa

Projekt EFG Educa již rok pořádá na školách i letních táborech vzdělávací semináře s cílem ukázat, jak lze správným nakládáním s odpady aktivně předcházet znečišťování životního prostředí, neplýtvat, a navíc směřovat k obnovitelným zdrojům a energetické nezávislosti. Od září 2023 svůj program nově rozšířila o kurzy pro školní kantýny, které chce přivádět k zodpovědnějšímu přístupu.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...