Rapotínská výrobna biometanu má nové solární panely, přebytky zelené elektřiny bude dodávat do sítě

4. července 2023

K větší produkci zelené elektřiny pro provoz bioplynové stanice EFG Rapotín BPS přispívají od července tohoto roku nově instalované fotovoltaické panely na střeše i fasádě stanice s celkovým výkonem 165,6 kWp. Přebytky energie generované z tohoto nového zdroje jsou pak prostřednictvím EFG Energy trading dodávány do distribuční sítě. Obdobné instalace skupina EFG chystá také na svých dalších energetických zařízeních.

„Osazení bioplynové stanice v Rapotíně fotovoltaickými panely doplnilo naše portfolio o další významný obnovitelný zdroj energie, který nám umožnil využít její energetický potenciál. Spojením obnovitelné energie z bioplynu a fotovoltaiky dokážeme ještě efektivněji využívat vyrobenou zelenou elektrickou energii pro provoz našich bioplynových zařízení, a navíc můžeme její přebytky posílat přímo do distribuční sítě,“ vysvětluje Martin Janda, ředitel divize EFG Production.

Ostrý provoz nově instalované fotovoltaické elektrárny spustila skupina EFG pro letní osvitovou sezónu v červenci. V rámci portfolia skupiny se jedná o zcela první osazení bioplynové stanice fotovoltaickými panely. Pro využití energetického potenciálu celého objektu EFG Rapotín BPS byly panely s celkovým výkonem 165,6 kWp instalovány jak na střeše bioplynové stanice, tak i na jedné straně haly. Při samotné stavbě byla brána v úvahu i akumulace vyrobené energie, a proto byla provedena příprava na budoucí bateriové uložiště. To umožní efektivní ukládání energie pro pozdější využití.

Instalaci fotovoltaické elektrárny v Rapotíně zhotovila přímo lokální společnost ze Šumperka, společnost ENVO. Energy financial group plánuje podobné inovace pro rozšíření sítě obnovitelných zdrojů energie i na svých dalších energetických zařízeních. Hodlá tím i nadále rozvíjet poskytování podpůrných služeb výkonové rovnováhy, které jsou vzhledem k rostoucímu množství obnovitelných zdrojů energie nezbytné.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...