Skupina EFG chystá projekty k poskytování služeb výkonové rovnováhy

11. srpna 2022

Energy financial group a.s. bude poskytovat služby výkonové rovnováhy. Pilotní projekt bude spuštěn v elektrárně na biomasu MOSTEK energo s.r.o. Na něj by pak měly navázat poskytováním podpůrných služeb i bioplynové stanice skupiny EFG v Rapotíně a ve Vyškově.

Na českém trhu s elektřinou je podle Energetického regulačního úřadu nedostatek poskytovatelů podpůrných služeb. Sezonní regulaci poskytují téměř výhradně uhelné elektrárny. Poptávka po těchto službách by navíc do budoucna měla růst s tím, jak se bude v energetickém mixu zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. Skupina EFG na tuto situaci reaguje a chce přispět ke stabilitě elektrické sítě. Poskytování služeb výkonové rovnováhy z obnovitelných zdrojů energie navíc plně zapadá do dlouhodobé koncepce skupiny.

Pilotní projekt tohoto druhu bude EFG spouštět ve své elektrárně MOSTEK energo s.r.o. „Je to první krok v rámci dlouhodobě zvolené strategie poskytování podpůrných služeb a využívání jejich synergických efektů. V rámci projektu instalace nového elektrokotle se budeme snažit využívat přebytků elektrické energie v síti pro vytápění přilehlého areálu,“ popisuje místopředseda správní rady a výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr. Tento podpůrný projekt by měl být prvním, avšak ne jediným v rámci energetických zařízení společnosti. „Do budoucna počítáme s tím, že služby výkonové rovnováhy budou poskytovat i naše bioplynové stanice. Ty jsou díky svým vlastnostem pro tento účel ideální,“ doplňuje Voltr.

„Do budoucna počítáme s tím, že služby výkonové rovnováhy budou poskytovat i naše bioplynové stanice. Ty jsou díky svým vlastnostem pro tento účel ideální,“ doplňuje Voltr.


České sdružení pro biomasu CZ Biom udává, že české bioplynky v sobě ukrývají potenciál podobný výkonu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Navíc je výroba bioplynu regulovatelná a předvídatelná. Právě to dělá z bioplynových stanic velice vhodné poskytovatele podpůrných služeb. Ty jsou schopny nabízet jak na denní bázi, kdy mohou vykrývat kolísavou výrobu jiných obnovitelných zdrojů, tak v rámci sezóny.


Předseda asociace CZ Biom Jan Habart k tomu říká: „Bioplynové stanice mohou řešit akumulaci energie nebo stabilizaci energetické soustavy tak, abychom mohli více využívat energii ze slunce, větru nebo vody a nemuseli se při tom spoléhat na uhelné zálohy. To je velmi důležité pro dekarbonizaci energetiky a snížení závislosti na fosilních zdrojích.”  Zároveň dodává, že by problematice prospěla úprava legislativy: „Je potřeba připravit podmínky pro provozovatele a urychleně projednat změnu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Sousední Německo na této problematice pracuje již několik let a jejich bioplynky již běžně flexibilitu poskytují.


Rozvoj flexibility umožňuje novela zákona o POZE, která vstoupila v platnost 1. ledna 2022, do té doby využití potenciálu bioplynových stanic zákony do značné míry znemožňovaly.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...