Počet zařízení na biometan vzrostl téměř o třetinu, EU rozděluje 18 miliard eur na další rozvoj

16. června 2023

Podle aktuální mapy Evropské bioplynové asociace (EBA) a Gas Infrastructure Europe (GIE) se za poslední dva roky zvýšil počet nových výroben biometanu v Evropě o rekordních 30 %. Evropa má v provozu již celkem 1 322 zařízení, ke splnění podmínek taxonomie EU to však zatím nestačí. Podle skupiny Energy financial group (EFG) bude potřeba do roku 2030 vybudovat v zemích EU téměř 5 000 nových výroben tzv. zeleného plynu. Pro EU je nyní rozvoj biometanu prioritou, na rozvoj biometanových stanic rozděluje 18 miliard eur. Chce tím zmírňovat klimatické změny i zvýšit energetickou bezpečnost a soběstačnost.

Biometan se v posledním desetiletí stává v Evropě plnohodnotnou obnovitelnou alternativou zemního plynu, kterého by mohlo být v příštích letech v důsledku postupného odklonu od fosilních paliv nedostatek. Jen od roku 2021 tu podle mapy asociací EBA a GIE vzniklo celkem 299 nových zařízení na výrobu biometanu, což představuje prudký nárůst o rekordních 30 %. Z poskytnuté dotace 18 miliard eur si nejvyšší podíl alokovaných prostředků vybere Francie, Itálie a Nizozemsko, kvůli investičním podmínkám členských států pak bohužel nejméně Česká republika a Slovensko. Vzhledem k potenciálu, který v Česku máme pro výrobu zeleného plynu, by tedy bylo nasnadě, aby tyto podmínky optimalizovala jak ČR, tak naši nejbližší sousedé.

Dosud je v Evropě v provozu celkem 1  322 zařízení na výrobu biometanu a více než 75 % z nich je připojena k dopravní nebo distribuční síti. Největší nárůst jeho výroby byl zaznamenán ve sledovaném období 2021 ve Francii (+ 2 130 GWh), Dánsku (+ 1 642 GWh) a Německu (+ 1 553 GWh).  Z údajů shromážděných pro přípravu mapy EBA a GIE také vyplývá, že Evropa již nyní vyrábí více než 3,5 miliardy m3 biometanu.

Biometanové cíle jsou ovšem nastaveny poměrně vysoko. Ke splnění podmínek taxonomie Evropské unie bude potřeba vyrábět do roku 2030 v rámci EU 35 miliardy m3 tzv. zeleného plynu. Je tedy potřeba začít co nejrychleji využívat potenciál této výrobní oblasti a mobilizovat udržitelné zdroje biomasy, především potravinové a kuchyňské odpady. Podle skupiny Energy financial group (EFG), která stojí za výstavbou první výrobny biometanu v ČR, bude v rámci států Unie potřeba vybudovat přibližně 5 000 nových výroben tzv. zeleného plynu (viz Biometan jako nezbytná součást programu ČR a cílů EU).

Přičemž jen v České republice je podle odhadů skupiny EFG na základě produkce biologicky rozložitelného odpadu jakožto vstupní suroviny potenciál pro 66 takových výroben s celkovou roční produkcí 100 milionů m3 biometanu (viz Počet výroben biometanu vzroste, v ČR letos až dvojnásobně).

Dosud však drtivá většina současných biometanových zařízení v Evropě jako vstupní surovinu k výrobě biometanu využívá účelově pěstovanou biomasu či rostlinný bioodpad, nikoliv kuchyňský odpad neboli gastroodpad. Nespotřebované potraviny rostlinného a živočišného původu přitom například tvoří běžně zhruba čtvrtinu obsahu nádob na směsný komunální odpad. Jen v České republice jsou tak ročně na skládky odvezeny zhruba 2 miliony tun tohoto bioodpadu, který by přitom šel dále využít pro výrobu zelené energie.

Mapa biometanu asociací EBA a GIE


Mapa biometanu je výsledkem probíhající spolupráce mezi EBA a GIE. Mapa byla vytvořena s podporou členů orgánu EBA, kteří poskytli potřebné údaje a sekretariátu orgánu EBA. Na mapě jsou uvedeny zdroje jednotlivých zemí. Údaje zahrnují aktivní zařízení v provozu podle dostupných údajů k říjnu 2022. Dostupnost údajů závisí na dané zemi. Mnoho dalších zařízení je plánováno nebo ve výstavbě.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...