Skupina EFG rozšiřuje síť bioplynových stanic. Nově bude provozovat stanici na výrobu biometanu ve Vysokém Mýtě  

19. července 2023

Společnost Energy financial group (EFG) rozšiřuje síť bioplynových stanic a expanduje do Pardubického kraje. Provoz městské odpadářské bioplynové stanice převzala přímo od Vysokého Mýta, přičemž nyní pracuje na zpracování potřebných dokumentů pro technické i legislativní zprovoznění stanice. Spuštění je plánováno na první polovinu roku 2024 a maximální investice do obnovy a modernizace by se měla pohybovat od 50–75 milionů korun v závislosti na využitých technologiích.

Bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelného odpadu, jejíž provoz v roce 2008 zahájilo město Vysoké Mýto jako jedno z prvních v republice, dostane díky Energy financial group nové využití. Bioplynka disponovala roční kapacitou zpracování 8 000 tun odpadu, pět let po zahájení kombinované výroby elektřiny a tepla byl její provoz z důvodu nevyhovující technologie ukončen.

„Jsme rádi, že technologie původně určena pro zpracování komunálního bioodpadu bude využita na záměr společnosti ze skupiny EFG na výrobu biometanu ve Vysokém Mýtě,“ řekl starosta města František Jiraský.

V rámci portfolia EFG je stanice ve Vysokém Mýtě již třetí bioplynovou stanicí a čtvrtým obnovitelným zdrojem energie. Součástí plánované obnovy a rozvoje bioplynové stanice poblíž Pardubic je navyšování kapacity zpracování biologicky rozložitelného odpadu, výroba biometanu jakožto strategické komodity holdingu, produkce elektřiny a tepla. V plánu je i případný rozvoj podpůrných služeb. Stanice přitom stále disponuje dvěma kogeneračními jednotkami o výkonu 160 kW, které mají opět sloužit pro výrobu zelené elektrické a tepelné energie.

tomas-voltr
Tomáš Voltr, CEO a místopředseda správní rady Energy financial group

 Velmi nás těší vstřícné jednání města, díky kterému můžeme rozšiřovat naše služby pro svoz a recyklaci odpadu v dalším kraji České republiky. Věřím, že se nám v blízké době podaří dokončit získání veškerých potřebných povolení na zpracování vstupní suroviny i licenci na výrobu elektřiny a tepla. Následně chceme co nejdříve zahájit výrobu biometanu, a reagovat tak na zvyšující se poptávku po plynu z lokálních obnovitelných zdrojů,” říká ke spolupráci s Vysokým Mýtem Tomáš Voltr, výkonný ředitel EFG.

Vyšší cíle holdingu do roku 2025

Energy financial group se do konce roku 2025 chystá provozovat celkem sedm bioplynových stanic a vyrábět až 100 GWh zelené alternativy fosilního zemního plynu ročně. Cílem je přitom zachovat si pozici lídra na tuzemském trhu. V souladu se svou strategií se investiční společnost nadále hodlá zaměřovat na využití biologicky rozložitelného odpadu, nikoli účelově pěstovaných plodin. Holding by tak na svých stanicích měl být schopen zpracovat až 150 tisíc tun jinak nevyužitelného, prakticky výhradně skládkovaného bioodpadu za rok. Kromě toho plánuje i další projekty pro rozšíření portfolia obnovitelných zdrojů energie či služeb výkonové rovnováhy.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...