Rok 2022 pohledem Energy financial group

16. prosince 2022

Zdá se to jako včera, kdy jsme psali závěrečné zprávy za rok 2021. Možná i proto, že ten letošní, rok 2022, přinesl tolik zpráv i změn, že jsme neměli čas se mezi nimi ani na chvíli zastavit. Celý svět pocítil doznívající covidovou krizi následovanou tou válečnou, dopady, které s sebou tyto nejistoty přinesly, i příležitosti, které otevřely. Pojďme si shrnout ty nedůležitější momenty roku pohledem skupiny EFG.

Začalo to poklidně. První týdny roku 2022 jsme trávili přípravou na očekávaný růst investiční skupiny, jejímž výsledkem bylo mimo jiné i představení nového divizního systému společnosti. A zatímco svět se pomalu vzpamatovával z Covidu–19 a přebíral odpovědnost za jeho následky, začátkem února začalo být stále více jasné, že se schyluje k ještě tíživějšímu problému, který ovlivní život každého z nás. Ráno 24. února 2022 začal největší konflikt v Evropě od druhé světové války: ruská invaze na Ukrajinu.

Plán pro snížení závislosti na ruském plynu

Hned v březnu roku 2022 Evropská unie představila svůj cíl učinit členské země nezávislé na importu fosilních paliv a zároveň zmírnit dopady klimatických změn. Tyto snahy pak vyústily 18. května 2022 v kompletní unijní akční plán REPower EU. V něm EU za účelem transformace evropského energetického systému v EU zvýšila nejen dosavadní zelené cíle, ale také zavedla několik zcela nových opatření. Jednou ze zásadních změn byly i konkrétnější plány na oslabení postavení zemního plynu, například podporou produkce biometanu.

Paradoxem je, že brzy na to byl plyn definitivně uznán Evropskou unií jako zelený zdroj, ač jen na přechodné období. Státy EU přitom stále většinově importovaly fosilní zemní plyn z Ruska. O to více ovšem vzrostla poptávka po jediné dostupné alternativě k zemnímu plynu, která je navíc vyráběná z obnovitelných zdrojů, tedy po biometanu.

Krize, která vyzdvihla důležitost biometanu

Již na jaře roku 2022 začaly sílit obavy z energetické krize způsobené několika faktory – nepřipraveností lokální výroby, zpožděnou transformací na obnovitelné zdroje a zejména nedostatkem plynu pro nadcházející zimu. V této době skupina EFG maximálně zintenzivnila investice do rozvoje svých nových projektů pro produkci biometanu s cílem co možná nejdříve přispět ke stabilitě a energetické bezpečnosti České republiky. Výsledkem byl letošní nákup třech nových jednotek upgradigu. Výkonný ředitel Tomáš Voltr přitom oznámil, že mezi lety 2023–2024 chce mít skupina v provozu všechny čtyři výrobny včetně té stávající v Rapotíně. Dodal, že Energy financial group se nadále bude soustředit na produkci biometanu z biologicky rozložitelných odpadů rostlinného i živočišného původu, nikoli účelově pěstovanou biomasu.

Výsledkem naší celoroční snahy zvýšit produkci lokálního plynu nezávislém na importu byl nákup třech nových jednotek pro výrobu biometanu. V provozu by měly být už v roce 2024.

Upgrading pro EFG Vyškov BPS a služby flexibility pro MOSTEK energo

První nová jednotka pro výrobu zeleného plynu z biologicky rozložitelného odpadu by měla být spuštěna již brzy v rámci naší bioplynové stanice EFG Vyškov BPS. Dosud je zde vyráběna „pouze“ elektrická a tepelná energie. Projekt výroby pokročilého plynu vhodného pro dodávku do sítě se nyní nachází v první fázi: Proces stavebního řízení zahajujeme v prosinci 2022, doposud se připravovala projektová dokumentace pro stavební povolení.

Další jednotka výroby biometanu bude instalována na stanici EFG Vyškov BPS.

S ohledem na zvýšení hodnoty našeho portfolia jsme v roce 2022 kromě nových zdrojů začali intenzivně řešit také možnosti poskytování služeb výkonové rovnováhy. Pilotní projekt tohoto druhu EFG zahájila ve své elektrárně na biomasu MOSTEK energo, kde bude přebytečná elektrická energie v síti využita v podobě tepelné energie v areálu. Do budoucna pak počítáme i s tím, že budou služby výkonové rovnováhy poskytovat i naše další energetické zdroje.

První rok „Třídím gastra“ a spuštění projektu EFG Educa

Rok 2022 naštěstí nejen bral, ale také dával. Pro jeden z našich nejnovějších projektů „tridimgastro.cz“ jsme například získali hned dvě ceny, a to krátce na to, co oslavil „teprve“ roční výročí. Projekt recyklace gastroodpadu společnosti EFG odstartoval v květnu 2021 v Šumperku, kde také letos získal prestižní ocenění Komunální projekt roku. V současné době úspěšně funguje již v 18 obcích, a to nejen v Olomouckém, ale také v Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském kraji. Díky nim EFG sveze do svých bioplynových stanic ročně téměř 750 tun gastroodpadu. Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, která je unikátní výrobou biometanu a jako první jej v Česku vtláčí přímo do sítě, se navíc letos stala v hlasování veřejnosti vítězem Cen Olomouckého kraje.

Ve výčtu letošních událostí pak nesmíme zapomenout také na zářijové znovuotevření vzdělávacího projeku EFG Educa, z.ú. Hlavními tématy přednášek pro žáky zejména základních a středních škol jsou nakládání s odpady a udržitelnost s cílem seznámit studenty i učitele ze způsoby předcházení znečišťování životního prostředí a výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Závěrem

Díky maximalizaci úsilí a investic stran EFG, ale také posunu tuzemské legislativy směrem k obnovitelným zdrojům, nyní investiční společnost Energy financial group dosahuje přibližného skupinového obratu 680 milionů Kč, což pro srovnání představuje zhruba třínásobný růst proti roku 2020. Jak již bylo řečeno, nyní má skupina EFG rozjednáno několik akvizičních případů, které se chystá dokončit v I. Q roku 2023.

Aktuální obrat 680 milionů Kč odpovídá trojnásobku stejné hodnoty z roku 2020.

Dílčí úspěchy nikoho z nás nemohou zastínit to, co si z roku 2022 zapíšou dějiny. Právě v těchto malých úspěších je ale naše síla, díky níž jsme i my vybudovali silnou společnost, jež přispívá k energetické stabilitě České republiky.

Děkujeme za Vaši podporu.
Velice si jí vážíme.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...