Plyn a jádro zahrnuty do taxonomie. Co to znamená pro biometan?

14. července 2022

Minulý týden podpořil Evropský parlament zahrnutí zemního plynu a jaderné energie mezi tzv. zelené investice v rámci evropské taxonomie udržitelných investic. Proti tomuto delegovanému aktu může ještě vznést námitku Rada EU, nebo jej mohou napadnout členské státy. Pokud se tak nestane, vstoupí v platnost 1. ledna 2023 a energetickým zdrojům na zemní plyn a jádro se za určitých podmínek otevře cesta k výhodnějšímu financování. Oslovení analytici se shodují, že je to pro Česko dobrá zpráva. Co to však bude znamenat pro rozvoj biometanu?

Cíle unijní taxonomie odpovědného investování

Taxonomie v EU platí už od roku 2020. Jedná se o klasifikaci účastníků a nástrojů trhu podle hospodářských činností, technologií a zdrojů. Například se zvažuje, jak jsou ohleduplní ke klimatu, ale také jak si stojí ve věcech sociálních otázek jako jsou rovné příležitosti či férový přístup k stakeholderům. Podle Evropské komise by měla taxonomie zprůhlednit prostředí pro investory, aby věděli, jak si jejich investice, respektive podpořené projekty, stojí vůči životnímu prostředí. Bankovní subjekty zase mají informovat o tom, zda nabízejí produkty v souladu s taxonomií, aby se klienti mohli o investici informovaně rozhodnout.

Stručný přehled opatření, událostí, trendů a cílů, které utváří a ovlivňují prostředí společensky zodpovědného podnikání, investování a kritéria ESG. Tyto níže popsané milníky se přímo týkají udržitelného rozvoje Evropské unie a směru, jímž se evropská společnost hodlá vydat.

Komise se domnívá, že v ekologické transformaci hrají svou úlohu soukromé investice do plynu a jádra. Navrhla proto, aby byly některé činnosti v této oblasti klasifikovány jako přechodné, přispívající ke zmírňování změny klimatu. Tato klasifikace je časově omezená a závisí na konkrétních podmínkách a požadavcích na transparentnost.

Do 31. prosince 2035 musí být v nových elektrárnách zemní plyn 100% nahrazen jeho nízkoemisní alternativou.

Rozhodnutí Evropského parlamentu, který podpořil dočasné zařazení jádra a plynu mezi takzvané zelené investice, je dobrou zprávou pro českou ekonomiku, shodují se experti a analytici. Zároveň se jedná o první úspěch českého předsednictví v Radě EU.

Zelené jádro a plyn? Jen za určitých podmínek

„Zařazení zemního plynu mezi přechodně obnovitelné zdroje energie v rámci evropské taxonomie se může stát impulzem pro dynamický rozvoj biometanového odvětví napříč celou Evropou.“

Aby mohl být zemní plyn v investičním světě považován za udržitelný, nové elektrárny musí mít stavební povolení do roku 2030 a vyrábět energii, kterou nelze vyrobit z obnovitelných zdrojů. Výrobní zdroje jsou navíc povinné splnit emisní limit. Konkrétně do 31. prosince 2035 pak musí být v nových elektrárnách zemní plyn 100% nahrazen jeho nízkoemisní alternativou.

Vzhledem k podmínkám, které musí nové plynové elektrárny splňovat, aby mohly být považovány za udržitelné, musí být přizpůsobeny přechodu od spalovaní zemního plynu ke spalování jeho zelenějších alternativ. Těmi je zamýšlen zejména vodík a biometan.
Vodíková infrastruktura je zatím v celosvětovém měřítku „v plenkách“ a bude vyžadovat ohromné investice. O nahrazení zemního plynu vodíkem se tak dá uvažovat spíše v dlouhodobém horizontu.

Naproti tomu technologie výroby biometanu je již dostupná, vyzkoušená a plně fungující v praxi. Takže v případě správného nastavení legislativního a finančního prostředí se zařazení zemního plynu mezi přechodně obnovitelné zdroje energie v rámci evropské taxonomie může stát impulzem pro dynamický rozvoj biometanového odvětví napříč celou Evropou.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...