Akční plán #REPowerEU počítá s rozšířením výroby biometanu

14. června 2022

Evropská unie 18. května 2022 představila plán REPowerEU, který má za cíl do roku 2030 učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech a zároveň zmírnit dopady klimatických změn. Za účelem této transformace evropského energetického systému EU navyšuje nejen dosavadní zelené cíle, ale také zavádí několik zcela nových opatření. Největší předloženou změnou jsou konkrétnější plány na oslabení postavení zemního plynu, například podporou produkce biometanu. Jeho produkci plánuje Unie do roku 2030 navýšit na 35 miliard metrů krychlových.

Navrhovaná opatření obsažená v plánu REPowerEU reagují na energetickou nestabilitu, kterou zapříčinila ruská invaze na Ukrajině.  Jejich záměrem je prostřednictvím úspory energie, diverzifikace dodávek energie a urychleným zaváděním energie z obnovitelných zdrojů nahradit fosilní paliva, a to jak v domácnostech, tak v průmyslu.

Plán REPowerEU obsahuje také návrh na navýšení produkce biometanu v Evropské unii do roku 2030 na 35 miliard metrů krychlových coby udržitelnou a lokálně vyráběnou alternativu ke zhruba dvaceti procentům zemního plynu dováženého z Ruska.

„Aby bylo možné tento ambiciózní cíl EU naplnit, je zapotřebí urychlit rozvoj energetické infrastruktury a navýšit počet bioplynových stanic schopných výroby obnovitelného plynu. Z vlastní zkušenosti víme, že výstavba či přestavba bioplynek na výrobu biometanu je náročná nejen technologicky, ale také investičně a legislativně. Vnímáme proto jako správné, že navrhovaná opatření v plánu REPowerEU usilují mimo jiné o zlepšení přístupu k financování či urychlení stavebních řízení pro výstavbu obnovitelných zdrojů, podporují výzkum, vývoj a inovace,“ uvádí Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny EFG.

Zdroj: EBA

K dosažení cílů REPowerEU je potřeba značných dodatečných investic. Evropská unie předpokládá, že do roku 2027 bude jejich výše činit 210 miliard eur. Z ekonomického hlediska je proto zapotřebí tyto investice pokrýt nejen veřejným, ale i soukromým sektorem. Přestože výše těchto investic je velká, zajistí státům EU větší míru energetické nezávislosti a bezpečnosti. Navíc snížením dovozu fosilních paliv z Ruska může EU ušetřit ročně téměř 100 miliard eur.

Snížením dovozu fosilních paliv z Ruska může EU ušetřit ročně téměř 100 miliard eur.

Biometan může napomoci k energetické nezávislosti

Největší změnou, kterou plán REPowerEU přináší, je úsilí o slabší postavení zemního plynu. Jak uvádí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová: „Spotřeba plynu v Evropě se v následujících letech bude snižovat rychlejším tempem, čímž se omezí jeho role coby přechodného paliva.“

„Politické reprezentace by proto měly zajistit, aby podmínky ve všech státech EU včetně ČR umožnily rychlejší rozvoj sektoru obnovitelných zdrojů energie jako alternativy zemního plynu. Konkrétně v oblasti biometanu jde o oblast odpadového hospodářství. S biologicky rozložitelnými odpady se bude muset nakládat patřičným způsobem, a místo skládkování je recyklovat a energeticky využít na zdroj elektřiny, tepla a biometanu. Ze dvou milionů tun biologicky rozložitelného odpadu by například mohlo vznikat, ale nevzniká, přibližně 100 milionů metrů krychlových plynu ročně,“ uzavírá Tomáš Voltr.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...