Aby odpad neměl dopad! Spouštíme vzdělávací projekt EFG Educa

15. září 2022

Se začátkem školního roku začal i vzdělávací projekt společnosti Energy financial group (EFG) s názvem EFG Educa, jehož hlavními tématy jsou nakládání s odpady a udržitelnost přistupující k odpadu jako k cenné surovině. Cílem projektu je prostřednictvím seminářů na školách seznámit žáky, studenty i učitele, jak předcházet znečišťování životního prostředí a ukázat cestu k obnovitelným zdrojům a energetické soběstačnosti. Školy, které semináře absolvují, budou oceněny diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti.

„Nadčasový citát Exupéryho: „Nedědíme zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí,“ je i dnes stále aktuální a jedná se o filozofii, která je nám velmi blízká. Uvědomujeme si, že je čím dál naléhavější, abychom se učili zodpovědnosti vůči přírodě a naší planetě. Rozhodli jsme se proto obnovit, a navíc rozšířit náš vzdělávací projekt EFG Educa. Jeho prostřednictvím chceme další generaci seznámit s tím, jak veškeré naše kroky a každodenní činnosti ovlivňují životní prostředí,“ vysvětluje důvody spuštění projektu projektová manažerka Daniela Dušková.

Vzdělávací projekt EFG Educa, z.ú. navazuje na svůj úspěšný pilotní ročník, nyní má však probíhat v ještě větším rozsahu. Lektoři s pedagogickým vzděláním navštíví nejen žáky a studenty na všech stupních vzdělávání od mateřských po střední školy, ale také se zúčastní nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí konaných i na vysokých školách, kde se s ním bude moci seznámit širší veřejnost.

„Celým naším vzdělávacím programem provázejí ekohrdinové, kteří ukazují žákům cestu k lepší budoucnosti. Zároveň zajišťují zábavnou formu výuky, která je přizpůsobena věku posluchačů, a podněcují k otevřené diskuzi nad změnou našeho chování směrem k udržitelnému rozvoji. Právě vyvoláním diskuze můžeme reálně změnit vnímání přírody, životního prostředí a světa kolem nás a motivovat posluchače k tvůrčí činnosti ke zmírnění dopadů environmentálních problémů,“ vysvětluje manažerka projektu.

Projekt EFG Educa, jehož náplní jsou zpravidla dvouhodinové interaktivní přednášky zaměřující se na problematiku třídění odpadů a životního prostředí, odstartoval 1. září 2022. Jeho součástí je také možnost exkurze do energetického zařízení na obnovitelné zdroje skupiny EFG v podhůří Orlických hor, které zpracovává biologicky rozložitelný odpad na nízkoemisní plyn, teplo a elektrickou energii. Za účast v projektu EFG Educa budou školy navíc oceněny diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti. Program si klade za cíl víc než jen vštěpovat teoretické základy o ekologii svým posluchačům, ale snaží se reálně změnit vnímání přírody, životního prostředí a světa kolem nás. Posluchači by si měli především odnést to, že naše každodenní rozhodnutí mohou mít pozitivní vliv na klimatické změny či globální oteplování.

K programu EFG Educa byly spuštěny také internetové stránky www.efg-educa.cz, kde jsou veškeré informace k dispozici přehledně na jednom místě, nově spuštěná Facebooková stránka a Instagram budou navíc otevřeny veškerým diskuzím.

O společnosti EFG Educa:
Společnost EFG Educa, z.ú. se věnuje tvorbě vzdělávacích seminářů pro žáky předškolního věku, základních i středních škol, které jsou zaměřeny na enviromentální témata a ochranu životního prostředí. Jejím cílem je posluchačům předat základy odpovědného chování a zkušenost s oblastí, kde figuruje zelená energie, ekologická mobilita či účinná recyklace odpadů. Absolvování projektu je potvrzeno diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti od firmy Energy financial group, a.s., která se svými kroky již několik let snaží dělat planetu lepším místem pro život.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...