Tomáš Voltr zastoupí EFG na mezinárodní konferenci s účastí vlády k energetické krizi

19. září 2022

Výkonný ředitel a místopředseda správní rady společnosti Energy financial group a.s. (EFG) Tomáš Voltr se zúčastní mezinárodní konference se záštitou ministra pro evropské záležitosti, kterou spolupořádají Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) a Evropská asociace odpadářských firem (FEAD). Výsledkem společného jednání má být formulace kroků pro větší energetickou a surovinovou bezpečnost zemí EU.

Doporučení  odborníků zní jasně: v době současné krize je potřeba využít veškerých technologií, které vedou k lokální, udržitelné výrobě energie. Naplnění cílů cirkulární ekonomiky v podmínkách současné krize přitom vede také přes zařízení energetického zpracování odpadu, jejichž výroba může přispět k zajištění větší energetické nezávislosti i udržitelnosti energetického sektoru.

Jaké kroky je nyní třeba učinit, abychom začali využívat odpady k energetické výrobě a máme již dostupná řešení?

Nejen na tyto otázky má odpovědět celodenní setkání Greater energy and material security in EU countries, které se koná 22. 9. V rámci konference vystoupí řada českých i zahraničních odborníků, a to za účasti evropské (unijní) administrativy, zákonodárců z Evropského parlamentu a Parlamentu ČR. Setkání bude svou přednáškou otevírat Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí ČR.

Skupinu EFG bude prezentovat Tomáš Voltr s prezentací na téma „Příspěvek biologicky rozložitelného odpadu k energetické bezpečnosti České republiky“.
Zástupce českého lídra na trhu s biometanem zúčastněným stranám představí současné působení skupiny EFG, možnosti její expanze a to, jaké strategické výhody a know-how může přinést energetickému sektoru České republiky.

Konference bude dále členěna do tří bloků: energetika, recyklace a ekonomika. Tyto segmenty našich i evropských priorit jsou pořadateli konference prezentovány jako zásadní, a to od substituce drahých a nedostatkových energetických vstupů vhodnými alternativními palivy z odpadů po stanovení vhodnosti  mezi různými druhy materiálové recyklace z pohledu emisí skleníkových plynů. Řešit se bude také dokončení tzv. Delegovaného aktu TAXONOMY EU a zahrnutí zařízení pro energetické využívání odpadů do systému evropského obchodování povolenkami emisí skleníkových plynů.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...