Tomáš Voltr zastoupí EFG na mezinárodní konferenci s účastí vlády k energetické krizi

19. září 2022

Výkonný ředitel a místopředseda správní rady společnosti Energy financial group a.s. (EFG) Tomáš Voltr se zúčastní mezinárodní konference se záštitou ministra pro evropské záležitosti, kterou spolupořádají Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) a Evropská asociace odpadářských firem (FEAD). Výsledkem společného jednání má být formulace kroků pro větší energetickou a surovinovou bezpečnost zemí EU.

Doporučení  odborníků zní jasně: v době současné krize je potřeba využít veškerých technologií, které vedou k lokální, udržitelné výrobě energie. Naplnění cílů cirkulární ekonomiky v podmínkách současné krize přitom vede také přes zařízení energetického zpracování odpadu, jejichž výroba může přispět k zajištění větší energetické nezávislosti i udržitelnosti energetického sektoru.

Jaké kroky je nyní třeba učinit, abychom začali využívat odpady k energetické výrobě a máme již dostupná řešení?

Nejen na tyto otázky má odpovědět celodenní setkání Greater energy and material security in EU countries, které se koná 22. 9. V rámci konference vystoupí řada českých i zahraničních odborníků, a to za účasti evropské (unijní) administrativy, zákonodárců z Evropského parlamentu a Parlamentu ČR. Setkání bude svou přednáškou otevírat Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí ČR.

Skupinu EFG bude prezentovat Tomáš Voltr s prezentací na téma „Příspěvek biologicky rozložitelného odpadu k energetické bezpečnosti České republiky“.
Zástupce českého lídra na trhu s biometanem zúčastněným stranám představí současné působení skupiny EFG, možnosti její expanze a to, jaké strategické výhody a know-how může přinést energetickému sektoru České republiky.

Konference bude dále členěna do tří bloků: energetika, recyklace a ekonomika. Tyto segmenty našich i evropských priorit jsou pořadateli konference prezentovány jako zásadní, a to od substituce drahých a nedostatkových energetických vstupů vhodnými alternativními palivy z odpadů po stanovení vhodnosti  mezi různými druhy materiálové recyklace z pohledu emisí skleníkových plynů. Řešit se bude také dokončení tzv. Delegovaného aktu TAXONOMY EU a zahrnutí zařízení pro energetické využívání odpadů do systému evropského obchodování povolenkami emisí skleníkových plynů.

Poslední články