Skupina EFG vydává zelené dluhopisy v hodnotě 350 milionů korun a 15 milionů eur

18. května 2023

Společnost EFG Acquisitions & development, která je součástí české investiční skupiny Energy financial group (EFG), vydává své první zelené dluhopisy. Během příštích let chce umístit mezi investory cenné papíry o celkovém objemu dvou miliard korun, přičemž nyní spustila první emise v hodnotě 350 milionů korun a 15 milionů eur. Dluhopisy splňují přísné mezinárodní standardy a odpovídají rámci pro zelené dluhopisy Green Bond Principles, čímž investorům umožňují levnější financování s dlouhodobou návratností i garanci udržitelných investic.

V zelených investicích, které berou ohled na klimatickou změnu, ochranu životního prostředí a lidská práva, vidí zajímavou příležitost stále více firem i investorů. Nyní se celosvětovému trendu a vzrůstajícímu zájmu investorů o tzv. odpovědné projekty rozhodla vyjít vstříc také česká investiční skupina Energy financial group, jejíž strategie je dlouhodobě v souladu s udržitelným přístupem.

„Investoři si potřebu transformace současné ekonomiky dobře uvědomují. K tomu se přidávají i politická rozhodnutí na národní i nadnárodní úrovni. Také pro nás je důležité, aby byly aktivity společnosti, do kterých bude možné investovat, ekologicky i ekonomicky smysluplné. Ke spojování finanční a nefinanční udržitelnosti vybízí i evropské nařízení SFDR nebo směrnice CSRD, které postupně mění evropský trh. Vydáním zelených dluhopisů chceme jít tomuto trendu naproti.“  


Tomáš Voltr, CEO

Specificky zaměřené dluhopisy cílí ve velké míře na udržitelné projekty z oblasti ochrany životního prostředí, například zmírňování změny klimatu, přechod k oběhovému hospodářství, omezování znečištění nebo ochrany ekosystémů. Typicky může jít o financování obnovitelných zdrojů energie. To je i případ EFG, která plánuje využít prostředky z dluhopisů na akvizice a modernizace bioplynových stanic, což jsou aktivity, které v budoucnu mohou odpovídat i další evropské legislativě, konkrétně taxonomii udržitelných aktivit. Energy financial group vydává, stejně jako další významné české firmy, dluhopisy odpovídající rámci pro zelené dluhopisy Green Bond Principles. Ty jsou částečně také v souladu se vznikajícím nařízením o evropských zelených dluhopisech, jehož schválení se očekává.

Vydávání zelených dluhopisů podle mezinárodních standardů je trendem několik posledních let, a to jak na evropské, tak celosvětové úrovni.

Zelené dluhopisy v Evropě

„Aktuálně už je pro finanční instituce platné nařízení zveřejňování informací o udržitelném financování, které má za cíl potírat greenwashing, a podle kterého musí informovat o svém portfoliu a jeho vztahu k udržitelnosti. I proto lze předpokládat, že se zájem o tento typ cenných papírů bude zvyšovat,” vysvětluje konzultantka ESG reportingů Olga Kurda z Frank Bold Advisory.

Udržitelnost projektu je pro investory navíc levnější. Zaručuje jim totiž dlouhodobou návratnost vynaložených financí, což umožňuje emitentovi nabídnout nižší úrok.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...