Skupina EFG se stala členem pražské Hospodářské komory

14. října 2022

Společnost Energy financial group a.s. (EFG) se na přelomu září a října 2022 připojila k pražské Hospodářské komoře. Regionální oborová asociace, která sdružuje více než 16 tisíc členů, má výrazný vliv na rozvoj podnikatelského prostředí a oborové legislativy České republiky. Skupina EFG bude mít díky účasti na akcích či zasedáních možnost prezentovat své připomínky k návrhům zákonů, vlastní výsledky či získat kontakty a cenné informace.

Oblast biometanu, na kterou se v EFG soustředíme, přináší řadu výzev. Sektor, který akcelerovala současná krize, čeká nečekaně rychlý rozvoj, a vzhledem k nedostatku plynu, závislého u nás dosud zejména na importu, je očekáváno navýšení produkce jeho lokální alternativy z obnovitelných zdrojů právě ve formě biometanu. Postupně by měly být dostupnější výrobní technologie, a měl by se také zvýšit objem invesitc směřovaných do této oblasti. Česko by tak mělo začít naplňovat potenciál tohoto zeleného plynu. Cíle, které v této oblasti určila ve spojení s Evropskou unií, jsou každopádně nastaveny velmi vysoko.

Navýšení výroby biometanu znamená řadu změn. Zejména přizpůsobení legislativy v oblasti energetiky i odpadového hospodářství, která ovlivňuje nakládání se vstupní surovinou bioplynových stanic, jež biometan vyrábí.

Dosud jedinou výrobna biometanu v Rapotíně, který je vtláčen do distribuční sítě, vlastní skupina EFG. Další možnosti v oblasti výroby chce diskutovat i na úrovni asociací jako je právě Hospodářská komora hlavního města Prahy.

Hospodářská komora poskytne prostor pro sdílení zkušeností s výrobou biometanu, využitím a recyklace gastroodpadu či připomínkování legislativy.

Všechny tyto kroky, které Česko v rámci nastartování sektoru výroby biometanu čekají, vnímá skupina EFG zároveň jako hlavní témata, o něž se bude v rámci své působnosti v Komoře opírat. Jako lídr na tuzemském trhu s biometanem přichází zejména sdílet své praktické zkušenosti, nacházet nová řešení současné krize i dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů a projevit aktivní zájem o rozvoj celého sektoru.

Další výhody našeho členství v Komoře, včetně seminářů či výpisu zahraničních příležitostí aj., naleznete ZDE.

Poslední články