Skupina EFG se stala členem pražské Hospodářské komory

14. října 2022

Společnost Energy financial group a.s. (EFG) se na přelomu září a října 2022 připojila k pražské Hospodářské komoře. Regionální oborová asociace, která sdružuje více než 16 tisíc členů, má výrazný vliv na rozvoj podnikatelského prostředí a oborové legislativy České republiky. Skupina EFG bude mít díky účasti na akcích či zasedáních možnost prezentovat své připomínky k návrhům zákonů, vlastní výsledky či získat kontakty a cenné informace.

Oblast biometanu, na kterou se v EFG soustředíme, přináší řadu výzev. Sektor, který akcelerovala současná krize, čeká nečekaně rychlý rozvoj, a vzhledem k nedostatku plynu, závislého u nás dosud zejména na importu, je očekáváno navýšení produkce jeho lokální alternativy z obnovitelných zdrojů právě ve formě biometanu. Postupně by měly být dostupnější výrobní technologie, a měl by se také zvýšit objem invesitc směřovaných do této oblasti. Česko by tak mělo začít naplňovat potenciál tohoto zeleného plynu. Cíle, které v této oblasti určila ve spojení s Evropskou unií, jsou každopádně nastaveny velmi vysoko.

Navýšení výroby biometanu znamená řadu změn. Zejména přizpůsobení legislativy v oblasti energetiky i odpadového hospodářství, která ovlivňuje nakládání se vstupní surovinou bioplynových stanic, jež biometan vyrábí.

Dosud jedinou výrobna biometanu v Rapotíně, který je vtláčen do distribuční sítě, vlastní skupina EFG. Další možnosti v oblasti výroby chce diskutovat i na úrovni asociací jako je právě Hospodářská komora hlavního města Prahy.

Hospodářská komora poskytne prostor pro sdílení zkušeností s výrobou biometanu, využitím a recyklace gastroodpadu či připomínkování legislativy.

Všechny tyto kroky, které Česko v rámci nastartování sektoru výroby biometanu čekají, vnímá skupina EFG zároveň jako hlavní témata, o něž se bude v rámci své působnosti v Komoře opírat. Jako lídr na tuzemském trhu s biometanem přichází zejména sdílet své praktické zkušenosti, nacházet nová řešení současné krize i dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů a projevit aktivní zájem o rozvoj celého sektoru.

Další výhody našeho členství v Komoře, včetně seminářů či výpisu zahraničních příležitostí aj., naleznete ZDE.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...