Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

24. dubna 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru, která je součástí výukového programu EFG Educa, nebo zhlédnout příspěvek hostujícího speakera, kouče, manažera a autora řady knih Mariana Jelínka.


​​​​Program celofiremního setkání v Balónovém hotelu v Radešíně otevřel svým výstupem výkonný ředitel Energy financial group Tomáš Voltr, který zrekapituloval rok 2023 a představil aktualizovanou strategii a cíle EFG do roku 2025 včetně plánovaných akvizic. Jako další přednesl novinky technický ředitel EFG Pavel Bureš, a to s velkým důrazem na právě dokončovanou rekonstrukci EFG Vyškov BPS, kde bude již brzy spuštěna výroba biometanu. Po krátké pauze shrnuli ředitelé divizí Ondřej Černý (EFG Logistics), Martin Janda (EFG Production) a Petr Voltr (EFG Commodities) jejich největší výzvy a úspěchy za poslední rok. Za divizi EFG Logistics se hovořilo zejména o společnosti EFG Waste logistic, jejím vozovém parku a přidružené službě „tridimgastro.cz“. Dopolední program uzavřel svým návratem na pomyslné podium Tomáš Voltr.

Odpoledne se o užitečné informace ze svých oblastí působnosti podělili ředitelé IT oddělení a marketingu a následně měl celý tým EFG příležitost vyzkoušet si šifrovací únikovou hru, která je součástí environmentálního vzdělávacího programu EFG Educa. Organizovaný program prvního dne pak ukončilo vystoupení hostujícího speakera, hokejového trenéra, kouče, manažera a autora řady knih Mariana Jelínka, který se ve své přednášce věnoval motivaci, týmové flow a typologii členů týmu.

Druhý den byla v plánu procházka přilehlými lesy spojená s úklidem přírody. Tato varianta programu se přímo nabízela. Nejen, že patří péče o životní prostředí k základním hodnotám EFG, ale také jsme se trefili kousek od termínu hlavního jarního úklidu iniciativy Ukliďme Česko, která nám poskytla pro firemní úklid přírody potřebné pomůcky. Zaměstnanci EFG vysbírali z okolí radešínského rybníka a místních lesů sedm plných pytlů odpadků, odhadem zhruba 80–85 kg odpadu.


​​Děkujeme všem zúčastněným.

Jedeme dál 💙

Poslední články