EBA: Elektřina z výroby biometanu může být ekonomičtější než z vodíku

24. dubna 2024

Podle European Biogas Association (EBA) bychom při přechodu na nízkoemisní zdroje elektřiny do roku 2040 neměli podceňovat důležitost biometanu. Asociace v nedávné studii poukazuje na to, že v době nízké dostupnosti obnovitelné energie jako jsou bezvětrné zimní týdny patří biometan mezi nákladově nejefektivnější i nejudržitelnější pro výrobu elektřiny, a to dokonce i ve srovnání s tolik diskutovaným vodíkem.

Obecně vzato se očekává, že obnovitelné zdroje jako je vítr nebo solární fotovoltaika budou do roku 2040 dominovat výrobě elektřiny, jejíž sektor by tou dobou měl procházet pokročilou fází dekarbonizace. Pro zajištění spolehlivého a vyváženého energetického mixu bude nicméně nezbytné zahrnout i další zdroje.

Scénář takzvaného plánu rozvoje přenosové soustavy Evropské unie z roku 2022 („TYNDP 2022“, tj. Ten-Year Network, pozn. red.) například pro rok 2040 počítá s celkovou dodávkou elektřiny v objemu 4 600–5 300 TWh, přičemž významná část (1 258–1 360 TWh) pochází ze „základních zdrojů“ zahrnujících jadernou, vodní a plynovou energii. Ty by v roce 2040 měly pokrýt až 30 % poptávky po elektřině.


Podrobnější srovnání elektřiny z biometanu a vodíku. Zdroj: EBA, 2024

Biometan se ukazuje jako ekonomicky životaschopnější volba dokonce i ve srovnání s obnovitelným vodíkem, a to především kvůli nižším kapitálovým a provozním nákladům a méně nákladným požadavkům na skladování biometanu. Vodní a jaderná energie jsou ekonomické zase hlavně během období nízké dostupnosti jiných OZE, nicméně jejich kapacita a flexibilita jsou omezené, což zdůrazňuje potřebu plynových elektráren k vyplnění mezery v dodávce elektřiny.


Výrobní náklady (LCOE) a potenciál snížení emisí biometanu a vodíku pro výrobu elektřiny. Zdroj: EBA, 2024

Podle nedávných propočtů organizace Biomethan Industrial Partnership činily k roku 2021 průměrné výrobní náklady na nízkoemisní biometan ve velkých zařízeních 54 EUR/MWh a v malých výrobnách 84 EUR/MWh. Za předpokladu postupného snižování těchto nákladů a zprůměrované velikosti výroben lze přitom dle EBA počítat s tím, že dosáhne emisně čistý biometan do roku 2040 průměrné ceny výrobních nákladů zhruba 70 EUR/MWh.


Emisně čistý biometan: podle EBA za 70 EUR/MWh

Biometan posiluje i jeho pozice na přechodu k udržitelnému a dekarbonizovanému energetickému mixu do roku 2040. V závislosti na technologii výroby, například mechanismech akumulace organického uhlíku v půdě či optimalizace směsi vstupních surovin, má navíc tento plyn z obnovitelných zdrojů potenciál generovat až negativní emisní stopu.


Scénář kombinace vstupních surovin pro výrobu biometanu v roce 2040. Zdroj: EBA, 2024

Využití komunálního bioodpadu pro výrobu biometanu by přitom podle EBA vedlo k ještě rozsáhlejší emisní úspoře produkované elektřiny při výrobě biometanu, která pro účel této studie zatím nebyla brána v úvahu. Právě energetickým zpracováním biologicky rozložitelného, rostlinného a živočišného odpadu, který tvoří například zbytky z domácností či prošlé potraviny z marketů, se ve svých bioplynových stanicích zabývá i skupina EFG.

Podle European Biogas Association jsou tedy biometanové jednotky přitažlivou volbou k zajištění spolehlivé a ekologické dodávky elektřiny nejen pro domácnosti, ale také celý průmyslový sektor.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...