David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

12. listopadu 2021

Stoupající ceny energií vedou k úvahám, kde se tento nárůst zastaví, a jestli se dá nějak ovlivnit. Ve chvíli, kdy všechno vypadá nejisté, je minimálně komplikované dávat přesné prognózy, udržitelná energetika by však mohla být jednou z cest, jak hrozící energetický kolaps odvrátit a ceny zase srazit. Čím více energie z obnovitelných zdrojů se totiž bude nacházet v celkovém mixu, tím levnější v konečném důsledku bude. O tom, jaké jsou aktuální trendy na poli „zelených“ investic, jsme si povídali s Davidem Lundákem, ředitelem finanční distribuce skupiny EFG.

Vedení společnosti v poslední době několikrát uvedlo, že se chystáte na emisi certifikovaných zelených dluhopisů. Jak?

Ano, připravujeme firmu na investice, které budou v souladu se zelenou transformací energetického sektoru, a s tím souvisí i vydání emise zelených bondů. Aktuálně jsme ve fázi přípravy finanční strategie, jejíž součástí bude zavedení nefinančního reportingu (tzv. CSRD, pozn. red). Report jiných než finančních aktivit, například dopadech investorů či firem na životní prostředí a společnost obecně, ukládá teď firmám, bankám a investorům, Evropská unie. Má začít platit už v příštích několika letech.

V čem bude pro investory zelený dluhopis zajímavější než „tradiční“?

Co se týče dopadu investic, nezmění se prakticky nic. Výnosy z dluhopisů budeme dál využívat výhradně k financování projektů šetrných k životnímu prostředí. Certifikace cenných papírů nicméně povýší podnikání skupiny nejen v očích investorů, ale také státu. Měla by tak otevřít dveře další podpoře i nepřímo zvýšit celkovou hodnotu skupiny.

Po koronavirové krizi vyšlo najevo, že oblast odpovědných investic byla odolnější proti výkyvům trhu než investice do tradičních odvětví. Čím si to vysvětlujete?

Celý svět směřuje k zelené revoluci a není důvod, proč nadále financovat „špinavou“ ekonomiku, i kdyby čistě jen za účelem zisku. Takže odliv investic z tradičních sektorů jako je uhelný a ropný průmysl je logický. Naopak nástroje odpovědného financování podporují zelenou infrastrukturu, výzkum a vývoj technologií nové generace a budou mít zásadní význam při přechodu k uhlíkové neutralitě. Je zřejmé, že investice v této oblasti dále porostou. Vzhledem k tomu by tzv. zelené dluhopisy měly investorovi zajistit i větší stabilitu a výnos.

I s přihlédnutím k tomu, co jste řekl, jak byste charakterizoval typického investora do ESG?

Většina investorů si ESG fondy nebo odpovědné společnosti vybírá spíše proto, že je to pro ně ekonomicky výhodné, aspekt pozitivního působení na veřejnost vnímají podle mě spíše jako příjemnou přidanou hodnotou. Vyloženě typický investor v tomhle případě neexistuje, ta škála je poměrně pestrá a narazíte v ní na mladé lidí, retailové i starší a zkušenější institucionální investory. Vždycky záleží spíš na konkrétní společnosti, fondu.

Podívejme se teď na dluhopisy, kterým se profesně věnujete. Pozorujete na jejich trhu nějaké zásadní změny? Jaké jsou aktuální trendy?

Investoři se především snaží o diverzifikaci svých portfolií, protože považují za bezpečnější mít své finance uložené ve více různých sektorech. Za jednoznačný trend si z pozice první linie dovolím prohlásit investice do obnovitelné energie, které jsou vzhledem k evropské i domácí legislativě a zároveň narůstající spotřebě energie čím dál nezbytnější. Už s ohledem na zmíněnou politiku EU se dá očekávat, že kredibilita podobných investic poroste, a jejich rezistence vůči aktuálním vlivům na to může mít pozitivní dopad.

Čím nejčastěji oslovujete nové investory?

Často stabilitou investice. Vysvětlením, že odpadu bude vždycky dost a po energii bude vždycky poptávka. Tím chci říct, že problémy by pro nás znamenalo, kdyby lidé přestali využívat elektřinu nebo zastavili produkci odpadu, nicméně to jsou okolnosti, které s největší pravděpodobností nikdy nenastanou.Naše provozy se zaměřují na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, respektive jeho energetické zpracování. To znamená, že z neužitečných kuchyňských zbytků vyrábíme bioplyn, který se následně může dále zpracovávat nebo využívat k výrobě elektřiny. Mimo jiné pak na nabídku velmi slušného výnosu v relativně krátkém horizontu. Návratnost projektů obnovitelné energie bývá spíše delší, nicméně aktuální vývoj na trhu s energiemi ji dost urychluje, což podobným ekologickým projektům nahrává.

Myslíte si tedy, že do budoucna budou podobné projekty zaujímat v investičních portfoliích čelní místo?

To si netroufám tvrdit, ale skutečností zůstává, že zájem o ně stále roste a jak už jsem říkal výše, není žádný důvod, proč by to nemělo pokračovat. Když se podíváme do minulosti, v roce 2010 se třeba dostaly do popředí investice do realit, a jejich nabídka se proto výrazně rozšířila. ESG investice mají už jen pro svou rozmanitost velký potenciál jít podobným směrem. Podle odhadů by v následujících pěti letech mohla Evropa dosáhnout na více než 50% podíl společensky udržitelných investic v celkovém objemu všech investovaných prostředků.

Je něco, co by tomu mohlo napomoct? Nějaké podmínky, které musí konkrétní dluhopisy splňovat?

Zásadní je podle mě transparentnost. Jasně ukázat zázemí, ze kterého dluhopisy pocházejí, a představit projekty, které mají financovat. Zvlášť v dnešní době tzv. greenwashingu, kdy jsou sice „zelené“ dluhopisy vydávány s dobrým úmyslem, ale ve výsledku mohou sloužit jenom k vylákání peněz. My třeba bereme investory na prohlídky elektráren, aby si mohli ověřit, jak fungují naše výrobní technologie. Že nemáme co skrývat.

Gastroodpad z průmyslových podniků, restaurací nebo třeba supermarketů i sami svážíte. Teď nově i od několika českých měst a obcí včetně Šumperku nebo Olomouce. Jaký to má pro skupinu význam?

Projekt „Třídímgastro“, který jsme rozjeli v součinnosti s českými obcemi, je ekonomicky výhodný pro nás i pro obce. Z odpadu, který k nám z obcí putuje pak vytvoříme, vytvoříme elektřinu, teplo, plyn a hnojivo, komodity, které jsou teď na trhu hodnotnější než kdy dříve. Navíc vyprodukovanou elektřinu si od nás producenti odpadů od nás mohou výhodně nakoupit prostřednictvím společnosti EFG Green energy. Na projekt slyší také investoři. Pro ně i pro nás je to opět potvrzení, že jdeme správným směrem.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...