EFG: Český lídr na trhu s biometanem slaví 5 let

16. srpna 2021

Skupina Energy financial group (EFG), lídr v oblasti energetického zpracování biologicky rozložitelného odpadu a výroby biometanu v ČR, oslavila v červenci pět let od svého vzniku. Vedle provozu stávajících odpadářských bioplynových stanic EFG Rapotín BPS, EFG Vyškov BPS či elektrárny na biomasu MOSTEK energo nyní vedení skupiny plánuje akvizici a rozvoj několika dalších provozů, a to i za hranicemi České republiky.

Skupina EFG se od svého vzniku v roce 2016 zaměřuje na investice do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení využívajících obnovitelné zdroje. Navazuje tak na předcházející aktivity zakládajících členů, kteří se zabývají výrobou „zelené“ energie již od roku 2007. Důležitým milníkem v historii skupiny byl rok 2012, kdy došlo k založení společnosti IS Environment SE pro účely výstavby bioplynové stanice EFG Rapotín BPS (dříve ECR Rapotín). Ta byla dokončena roku 2016. Vzniklo tak jedno z prvních zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu v ČR, které má roční kapacitu až 30 000 tun vstupní suroviny.

Na první úspěšný projekt EFG zareagovala rozšířením portfolia o elektrárnu na biomasu MOSTEK energo v roce 2019 a akvizicí druhé odpadářské bioplynové stanice EFG Vyškov BPS roku 2020. Díky přibývajícím aktivitám skupiny se tak její hodnota zvýšila z počátečních 260 milionu Kč na více než 1 miliardu Kč. S tím souvisí i rozšíření řad zaměstnanců, kterých je v současné době přes šedesát.

Skupina uspořádala na oslavu společenské odpoledne.

Zakladatel společnosti Ivo Skřenek.

Ivo Skřenek s výkonným ředitelem Tomášem Voltrem.

V oblasti energetického využití odpadu se Energy financial group soustředí také na upgrading bioplynu na biometan. V této oblasti si již několik let drží pozici absolutního lídra na českém trhu. Mimo využívání druhotných surovin a obnovitelných zdrojů plánuje Energy financial group v souladu s rozvojem OZE dále diverzifikovat své portfolio při zachování důrazu na svou vizi, a to i v oblastech vodíkových technologií, ukládání energie či mobility.

Vedení skupiny plánuje akvizici a rozvoj několika dalších provozů, a to i za hranicemi České republiky.

„Všechny projekty společnosti EFG jsou v souladu s cíli „zelené“ ekonomiky“. Věříme, že je důležité předat budoucím generacím planetu v lepším stavu, než je ten současný,“ uvedl při oslavách výročí zakladatel skupiny EFG a předseda představenstva Ivo Skřenek. „V ČR aktuálně existuje téměř 600 bioplynek a já si umím představit, že bychom dokázali zefektivnit až pětinu z nich. Jsem přesvědčený, že máme vůli, dostatečnou sílu a technologie na to, abychom obojího mohli docílit,“ uzavřel zakladatel EFG. Skupina se zajímá jak o optimalizaci provozu bioplynových odpadářských stanic, tak přestavbu zemědělských bioplynových stanic na odpadářské.

Nejaktuálnějšími novinkami společnosti jsou zejména projekt EFG Green energy zprostředkovávající přímý prodej vlastní elektřiny a plynu z obnovitelných zdrojů koncovým zákazníkům nebo služba „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné zpracování v ekologických zařízeních skupiny (www.tridimgastro.cz). Jedná se o první projekt svého druhu v České republice. Odstartoval v Šumperku, přičemž od této pilotní spolupráce zahájené v květnu 2021 se k projektu připojily již čtyři obce a přibývají další.

V neposlední řadě emitovala společnost veřejně dostupné dluhopisy v celkovém objemu 350 milionu Kč. Jejich výnos je určen k akvizici nových projektů a na podporu činností, které napomáhají zlepšení životního prostředí nejen České republiky. Výhodou pro investory je vysoká odolnost vůči ekonomickým cyklům, které zajišťují stabilní výnosy. Další dluhopisové emise naváží v budoucnu.

„Jako jedni z prvních v České republice jsme začali připravovat vlastní podnikovou strategii pro aplikaci principů ESG odpovědného investování souvisejícího s taxonomií EU a povinným nefinančním reportingem. S ohledem na naše jednání v souladu s unijními cíli řadíme zavedení nové direktivy mezi nejvyšší priority,“ dodal výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Energy financial group Tomáš Voltr.

„V ČR aktuálně existuje téměř 600 bioplynek a já si umím představit, že bychom dokázali zefektivnit až pětinu z nich. Jsem přesvědčený, že máme vůli, dostatečnou sílu a technologie na to, abychom obojího mohli docílit.“

 

Výnos z aktuální emise dluhopisů bude EFG investovat do provozu poslední akvírované bioplynové stanice EFG Vyškov BPS (zejména upgrading bioplynu na biometan), dále elektrárny MOSTEK energo (další optimalizace, např. projekt sušárny) a v neposlední řadě do zmíněných nových projektů odpadářských stanic, do nichž hodlá v blízké době vstoupit. Na následující období má skupina v plánu také investice v oblasti fotovolotaické či větrné energie.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...