EFG: Český lídr na trhu s biometanem slaví 5 let

16. srpna 2021

Skupina Energy financial group (EFG), lídr v oblasti energetického zpracování biologicky rozložitelného odpadu a výroby biometanu v ČR, oslavila v červenci pět let od svého vzniku. Vedle provozu stávajících odpadářských bioplynových stanic EFG Rapotín BPS, EFG Vyškov BPS či elektrárny na biomasu MOSTEK energo nyní vedení skupiny plánuje akvizici a rozvoj několika dalších provozů, a to i za hranicemi České republiky.

Skupina EFG se od svého vzniku v roce 2016 zaměřuje na investice do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení využívajících obnovitelné zdroje. Navazuje tak na předcházející aktivity zakládajících členů, kteří se zabývají výrobou „zelené“ energie již od roku 2007. Důležitým milníkem v historii skupiny byl rok 2012, kdy došlo k založení společnosti IS Environment SE pro účely výstavby bioplynové stanice EFG Rapotín BPS (dříve ECR Rapotín). Ta byla dokončena roku 2016. Vzniklo tak jedno z prvních zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu v ČR, které má roční kapacitu až 30 000 tun vstupní suroviny.

Na první úspěšný projekt EFG zareagovala rozšířením portfolia o elektrárnu na biomasu MOSTEK energo v roce 2019 a akvizicí druhé odpadářské bioplynové stanice EFG Vyškov BPS roku 2020. Díky přibývajícím aktivitám skupiny se tak její hodnota zvýšila z počátečních 260 milionu Kč na více než 1 miliardu Kč. S tím souvisí i rozšíření řad zaměstnanců, kterých je v současné době přes šedesát.

Skupina uspořádala na oslavu společenské odpoledne.

Zakladatel společnosti Ivo Skřenek.

Ivo Skřenek s výkonným ředitelem Tomášem Voltrem.

V oblasti energetického využití odpadu se Energy financial group soustředí také na upgrading bioplynu na biometan. V této oblasti si již několik let drží pozici absolutního lídra na českém trhu. Mimo využívání druhotných surovin a obnovitelných zdrojů plánuje Energy financial group v souladu s rozvojem OZE dále diverzifikovat své portfolio při zachování důrazu na svou vizi, a to i v oblastech vodíkových technologií, ukládání energie či mobility.

Vedení skupiny plánuje akvizici a rozvoj několika dalších provozů, a to i za hranicemi České republiky.

„Všechny projekty společnosti EFG jsou v souladu s cíli „zelené“ ekonomiky“. Věříme, že je důležité předat budoucím generacím planetu v lepším stavu, než je ten současný,“ uvedl při oslavách výročí zakladatel skupiny EFG a předseda představenstva Ivo Skřenek. „V ČR aktuálně existuje téměř 600 bioplynek a já si umím představit, že bychom dokázali zefektivnit až pětinu z nich. Jsem přesvědčený, že máme vůli, dostatečnou sílu a technologie na to, abychom obojího mohli docílit,“ uzavřel zakladatel EFG. Skupina se zajímá jak o optimalizaci provozu bioplynových odpadářských stanic, tak přestavbu zemědělských bioplynových stanic na odpadářské.

Nejaktuálnějšími novinkami společnosti jsou zejména projekt EFG Green energy zprostředkovávající přímý prodej vlastní elektřiny a plynu z obnovitelných zdrojů koncovým zákazníkům nebo služba „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné zpracování v ekologických zařízeních skupiny (www.tridimgastro.cz). Jedná se o první projekt svého druhu v České republice. Odstartoval v Šumperku, přičemž od této pilotní spolupráce zahájené v květnu 2021 se k projektu připojily již čtyři obce a přibývají další.

V neposlední řadě emitovala společnost veřejně dostupné dluhopisy v celkovém objemu 350 milionu Kč. Jejich výnos je určen k akvizici nových projektů a na podporu činností, které napomáhají zlepšení životního prostředí nejen České republiky. Výhodou pro investory je vysoká odolnost vůči ekonomickým cyklům, které zajišťují stabilní výnosy. Další dluhopisové emise naváží v budoucnu.

„Jako jedni z prvních v České republice jsme začali připravovat vlastní podnikovou strategii pro aplikaci principů ESG odpovědného investování souvisejícího s taxonomií EU a povinným nefinančním reportingem. S ohledem na naše jednání v souladu s unijními cíli řadíme zavedení nové direktivy mezi nejvyšší priority,“ dodal výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Energy financial group Tomáš Voltr.

„V ČR aktuálně existuje téměř 600 bioplynek a já si umím představit, že bychom dokázali zefektivnit až pětinu z nich. Jsem přesvědčený, že máme vůli, dostatečnou sílu a technologie na to, abychom obojího mohli docílit.“

 

Výnos z aktuální emise dluhopisů bude EFG investovat do provozu poslední akvírované bioplynové stanice EFG Vyškov BPS (zejména upgrading bioplynu na biometan), dále elektrárny MOSTEK energo (další optimalizace, např. projekt sušárny) a v neposlední řadě do zmíněných nových projektů odpadářských stanic, do nichž hodlá v blízké době vstoupit. Na následující období má skupina v plánu také investice v oblasti fotovolotaické či větrné energie.

Poslední články