Biometan sehraje v Evropě důležitou roli při dekarbonizaci budov i dopravy do roku 2030

18. října 2023

Podle European Biogas Association (EBA) využívá pouze čtvrtina budov v Evropě k vytápění obnovitelné zdroje energie. Stále převažujícím zdrojem je zemní plyn, což má za následek více než třetinu celkových emisí oxidu uhličitého (CO2). Využití biometanu nejen pro vytápění budov, ale také v sektoru dopravy, by nicméně mělo přispět k celkovému snížení těchto emisí. Kromě zmírnění klimatických změn by navíc lokální výroba zeleného plynu posílila energetickou soběstačnost a bezpečnost zemí, v nichž by byl produkován.

Pro vytápění budov a pohon dopravních prostředků je v Evropě stále běžné využívání především fosilních paliv, jako je ropa, uhlí či zemní plyn, což způsobuje velké množství emisí skleníkových plynů. Konkrétně doprava se na celkových emisích CO2 v Evropě podílí zhruba čtvrtinou (22 %) a vytápění budov dokonce tvoří více než třetinu (36 %) těchto emisí. Za účelem snížení jejich množství je potřeba fosilní zdroje nahradit nízkoemisními alternativami šetrnými k životnímu prostředí, jako je například zelený plyn.

Výhody biometanu spočívají nejen v dekarbonizaci energetiky či průmyslu, ale také v efektivním využití organického odpadu, čímž přispívá k udržitelnému oběhu materiálů.


„Biologicky rozložitelný odpad obsahuje ohromné množství využitelné energie a jen v České republice se ho ročně vyprodukuje až dva miliony tun. Pokud bychom celé toto množství odpadu využili k výrobě biometanu, mohli bychom napříkad ročně vyrábět BioCNG pro zhruba 200 tisíc automobilů s průměrným nájezdem osm tisíc kilometrů, a uspořit tak až 218 tisíc tun emisí CO2eq,“ vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny Energy financial group.

Podle analýzy Well to Wheel (WtW), vyhodnocující dopad paliva na životní prostředí, může v závislosti na surovině použité k výrobě biometanu vozidlo jedoucí na 100% BioLNG dosáhnout dokonce záporné bilance emisí skleníkových plynů. Biometan je přitom možné snadno dodávat do plnicích stanic CNG a LNG a využívat jako palivo pro osobní vozy, autobusy, nákladní automobily či zemědělské stroje.  

Pouze necelá čtvrtina (23 %) budov v Evropě využívá k vytápění obnovitelné zdroje energie a plně nevyužívá ani potenciál biometanu.

Jen v České republice by přitom podle odhadu Energy financial group bylo možné z bioodpadu vyprodukovat zelený plyn až pro 130 tisíc domácností. Vyrobený biometan lze přitom díky srovnatelnému složení se zemním plynem snadno distribuovat do stávající plynárenské sítě, bezproblémově skladovat a v chladnějších měsících využívat k vytápění. Aniž by se musely upravovat používané technologie, je možné jej používat v plynových kotlích, domácích spotřebičích a dalších zařízeních.

Na základě plánu REPowerEU by se produkce biometanu v Evropské unii měla do roku 2030 zvýšit na 35 miliard metrů krychlových. Emise skleníkových plynů by v členských státech i díky tomu mohly do roku 2030 klesnout alespoň o 55 % oproti roku 1990, přičemž do roku 2050 by se Evropa měla jejich dalším snižováním přeměnit v první klimaticky neutrální kontinent. K dosažení čisté nuly by přitom podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bylo potřeba zvýšit investice do přechodu na čistší energii v Evropě na téměř 4,5 bilionu dolarů ročně. Kromě zmírnění klimatických změn by lokální výroba zeleného plynu posílila energetickou soběstačnost a bezpečnost zemí, v nichž by byl produkován.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...