Report z konferencí: Nová energie Česka, Colors of Finance a CzBA

18. října 2023

Podzim v EFG se nese mimo jiné v rytmu příprav na řadu konferencí, přičemž říjen patří mezi vůbec nejnáročnější období. Stejně jako minulý rok jsme letos v jediném týdnu stihli s týmem navštívit hned tři česká města: Litomyšl, kde se konala konference „Nová energie Česka: zelený vodík & biometan“, Ostravu, v níž se tradičně pořádají „Colors of Finance“ a setkání České bioplynové asociace (CzBA) v Třeboni. Přinášíme vám report ze všech těchto akcí včetně fotografií a dostupných materiálů z oborových přednášek.

Nová energie Česka: Zelený vodík & biometan | Litomyšl

Konferenci pořádal Svaz moderní energetiky ve spolupráci s CZ Biom a portálem Obnovitelne.cz na zámku v Litomyšli. Osobní účastí ji zaštítila Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Odborníci, politici i zástupci firem diskutovali o aktuálních trendech v energetice a identifikovali ekonomické i technické výzvy, před kterými v oblasti efektivnějšího využívání zeleného vodíku a biometanu stojíme. Shodli se, že potenciál těchto zdrojů je velký, ale současně existuje několik překážek k jejich většímu využívání. Část z nich mohou odstranit i politici, zejména v oblasti legislativy. „Takové kroky mají moji plnou podporu,“ uvedla Adamová.

V panelové diskuzi vystoupil k potenciálu biometanu a představení kroků skupiny v jeho naplnění výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr. Energy financial group byla zároveň partnerem této významné oborové akce, a to po boku společností SOLAR GLOBAL, ČEZ ESCO, Decci a GasNet CZ.

Průřez celodenní diskuzí najdete ZDE.

Fotogalerii, prezentace panelistů včetně CEO EFG Tomáše Voltra a drafty pozičních materiálů z konference můžete zhlédnout i komentovat ZDE.

Colors of Finance | Ostrava

Konference Colors of Finance v Ostravě je již tradičním místem pro setkávání profesionálů z investičního, finančního a bankovního světa, kteří zde sdílí novinky z oboru, zkušenosti a diskutují trendy, jakými jsou například ESG strategie či ozelenění investičního portfiolia. Profesionálové z celého Česka zde přímo nabízejí také své služby, produkty a investiční nástroje.

Zelené dluhopisy a nabídku Energy financial group letos na Colors of Finance opět prezentoval obchodní tým společnosti v čele s Davidem Lundákem, ředitelem finanční distribuce.

CzBA: Výstavba a provoz bioplynových stanic | Třeboň

Na letošní konferenci České bioplynové asociace, která se uskutečnila v třeboňských Lázních Aurora, se sešlo zhruba 170 účastníků, kteří si vyslechli dvě desítky odborných vystoupení. Kromě tradičních novinek od ředitele Energetického regulačního úřadu Kristiana Titky to byly v první části čtvrtečního dopoledne příspěvky zejména na téma komunitní energetiky a místa bioplynu v ní.

Petr Jelínek (Frank Bold advokáti) se například věnoval legislativnímu pozadí evropské taxonomie a ESG a Ondřej Pašek (Ekoport / UKEN) uvedl příklady z praxe komunitní energetiky. Na potenciál výroby biometanu v přeshraničním měřítku a obchodování s ním se zaměřil Petr Kalina (Renewable Energy Europe Biogas Trade) a na vliv různých faktorů na cenu biometanu či monetizaci emisní úspory u výroby biometanu pak Dalibor Delong (Rex Solutions). Jiří Novák (GENTEC CHP) vystoupil k využití kogeneračních jednotek v bioplynových stanicích při poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Přednáškou oslovil publikum také výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr s jeho pohledem na budoucnost českých bioplynových stanic.

Veškeré prezentace najdete pod odkazem ZDE.

Poslední články