Report z konferencí: Nová energie Česka, Colors of Finance a CzBA

18. října 2023

Podzim v EFG se nese mimo jiné v rytmu příprav na řadu konferencí, přičemž říjen patří mezi vůbec nejnáročnější období. Stejně jako minulý rok jsme letos v jediném týdnu stihli s týmem navštívit hned tři česká města: Litomyšl, kde se konala konference „Nová energie Česka: zelený vodík & biometan“, Ostravu, v níž se tradičně pořádají „Colors of Finance“ a setkání České bioplynové asociace (CzBA) v Třeboni. Přinášíme vám report ze všech těchto akcí včetně fotografií a dostupných materiálů z oborových přednášek.

Nová energie Česka: Zelený vodík & biometan | Litomyšl

Konferenci pořádal Svaz moderní energetiky ve spolupráci s CZ Biom a portálem Obnovitelne.cz na zámku v Litomyšli. Osobní účastí ji zaštítila Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Odborníci, politici i zástupci firem diskutovali o aktuálních trendech v energetice a identifikovali ekonomické i technické výzvy, před kterými v oblasti efektivnějšího využívání zeleného vodíku a biometanu stojíme. Shodli se, že potenciál těchto zdrojů je velký, ale současně existuje několik překážek k jejich většímu využívání. Část z nich mohou odstranit i politici, zejména v oblasti legislativy. „Takové kroky mají moji plnou podporu,“ uvedla Adamová.

V panelové diskuzi vystoupil k potenciálu biometanu a představení kroků skupiny v jeho naplnění výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr. Energy financial group byla zároveň partnerem této významné oborové akce, a to po boku společností SOLAR GLOBAL, ČEZ ESCO, Decci a GasNet CZ.

Průřez celodenní diskuzí najdete ZDE.

Fotogalerii, prezentace panelistů včetně CEO EFG Tomáše Voltra a drafty pozičních materiálů z konference můžete zhlédnout i komentovat ZDE.

Colors of Finance | Ostrava

Konference Colors of Finance v Ostravě je již tradičním místem pro setkávání profesionálů z investičního, finančního a bankovního světa, kteří zde sdílí novinky z oboru, zkušenosti a diskutují trendy, jakými jsou například ESG strategie či ozelenění investičního portfiolia. Profesionálové z celého Česka zde přímo nabízejí také své služby, produkty a investiční nástroje.

Zelené dluhopisy a nabídku Energy financial group letos na Colors of Finance opět prezentoval obchodní tým společnosti v čele s Davidem Lundákem, ředitelem finanční distribuce.

CzBA: Výstavba a provoz bioplynových stanic | Třeboň

Na letošní konferenci České bioplynové asociace, která se uskutečnila v třeboňských Lázních Aurora, se sešlo zhruba 170 účastníků, kteří si vyslechli dvě desítky odborných vystoupení. Kromě tradičních novinek od ředitele Energetického regulačního úřadu Kristiana Titky to byly v první části čtvrtečního dopoledne příspěvky zejména na téma komunitní energetiky a místa bioplynu v ní.

Petr Jelínek (Frank Bold advokáti) se například věnoval legislativnímu pozadí evropské taxonomie a ESG a Ondřej Pašek (Ekoport / UKEN) uvedl příklady z praxe komunitní energetiky. Na potenciál výroby biometanu v přeshraničním měřítku a obchodování s ním se zaměřil Petr Kalina (Renewable Energy Europe Biogas Trade) a na vliv různých faktorů na cenu biometanu či monetizaci emisní úspory u výroby biometanu pak Dalibor Delong (Rex Solutions). Jiří Novák (GENTEC CHP) vystoupil k využití kogeneračních jednotek v bioplynových stanicích při poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Přednáškou oslovil publikum také výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr s jeho pohledem na budoucnost českých bioplynových stanic.

Veškeré prezentace najdete pod odkazem ZDE.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...