Zákon o odpadech, jak Česko naloží s odpady?

5. prosince 2019

Vyrovnat se Západu, to je už tři desetiletí přáním nejenom všech českých občanů, ale také politiků, kteří naši zemi řídí. A jednou z oblastí, ve které za našimi západními sousedy zaostáváme, jsou odpady.

Na skládkách v ČR skončí 46 % (2,6 miliónů tun) komunálního odpadu, který má až z 80 % recyklační potenciál. Zbytek je možné využívat energeticky a nahrazovat jím spalování fosilních paliv. Pokud vám to přijde jako vcelku normální číslo, pak vězte, že například takové Německo skládkuje pouze 1 % směsného komunálního odpadu (SKO), Rakousko jen 3 % SKO a v některých státech je skládkování zakázáno úplně.

Jak z této situace ven? Pomoci měla novela zákona o odpadech, která nařizovala konec skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů v roce 2024. To by umožnilo využít tento materiál jako zdroj energie a výrazně tak přispět k modernizaci české energetiky. Jak je navíc známo, samotné skládky jsou poměrně významným producentem metanu, plynu s 28x silnějším skleníkovým efektem než CO2.

Podle aktuálních informací by však mělo dojít k posunutí tohoto termínu z roku 2024 na rok 2030. Do jaké míry za to může silná lobby odpadářských firem se můžeme jen domnívat, jisté však je, že Česká republika by se tímto krokem připravila o cenný čas v cestě za čistší a zdravější prostředí. 

Poslední články