Vyjádření k dění v EFG během krize koronaviru

6. listopadu 2020

Vážení obchodní partneři,


Přestože investiční oblast skupiny EFG není epidemií COVID-19 významně zasažena a volatilita na světových trzích je nyní nižší než na jaře, považuji za nezbytné se opět vyjádřit k dění v naší společnosti v souvislosti s aktuální krizí.

Důležitý je pro nás fakt, že energetika je historicky poměrně rezistentní vůči ekonomickým cyklům. Poptávka po energiích mírně kolísá a dá se očekávat, že v období zotavení ekonomiky spotřeba energií opět vzroste. Jak jsme již mohli pozorovat v období mezi první a druhou vlnou epidemie COVID-19, ceny energií rychle reagují na obnovení provozů a dostávají se na původní hodnoty. Během první vlny epidemie se ceny na PXE v průměru propadly o zhruba 6,6 %, přičemž před vypuknutím druhé vlny byly na stejné úrovni jako před jarním kolapsem (tedy 45 EUR/MWh).

Naše společnosti mají fixovanou prodejní cenu elektřiny a aktuální cenové výkyvy energetických komodit, způsobené dočasným snížením odběrů a propadů ropy, se nás momentálně nedotýkají. Díky letos vytvořenému projektu EFG Energy trading jsme s týmem energetických expertů zároveň připraveni na tyto výkyvy trhu v budoucnu flexibilně reagovat a využít jejich ekonomický potenciál.

Strategickou výhodou EFG je širší pole působnosti v rámci obnovitelných zdrojů. Převážná část tržeb našich dceřiných společností je tvořena činnostmi, které aktuální krizí nejsou nijak významně dotčeny. Zejména jde o poplatky za zpracování odpadů, prodej biometanu, teplené energie, záruk původu a o podporu ve formě zeleného bonusu.

Hodnotu obnovitelných zdrojů zvyšují i aktuální ceny emisních povolenek, které oproti první vlně vzrostly z 20 na stabilních 25 EUR za tunu CO2. Růst hodnoty emisních povolenek navíc ovlivňují také jednání Evropské komise o emisních cílech, jejichž plnění má být značně urychleno.

V neposlední řadě je pro nás důležitá situace na trhu s energeticky využitelnými odpady jako jsou vedlejší živočišné produkty, biologicky rozložitelný komunální odpad, kaly nebo odpad z potravinářského průmyslu. Většina odpadů je produkována kontinuálně, bez ohledu na aktuální epidemii. Přeprava do našich bioplynových stanic probíhá v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními, která jsou i nadále jediným omezením pro naše zaměstnance a obchodní partnery. Tato opatření však nemají vliv na ekonomiku provozu našich společností.

Závěrem bych rád doplnil, že všechny společnosti ve skupině EFG přijaly nezbytná opatření v souladu s nařízením vlády a v našich provozech jsou dodržována striktní pravidla, aby nebylo ohroženo zdraví našich kolegů ani provoz energetických zařízení.

Přeji Vám pevnou víru v lepší časy, a hlavně pevné zdraví.

Tomáš Voltr
Místopředseda představenstva

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...