Vyjádření k dění v EFG během krize koronaviru

6. listopadu 2020

Vážení obchodní partneři,


Přestože investiční oblast skupiny EFG není epidemií COVID-19 významně zasažena a volatilita na světových trzích je nyní nižší než na jaře, považuji za nezbytné se opět vyjádřit k dění v naší společnosti v souvislosti s aktuální krizí.

Důležitý je pro nás fakt, že energetika je historicky poměrně rezistentní vůči ekonomickým cyklům. Poptávka po energiích mírně kolísá a dá se očekávat, že v období zotavení ekonomiky spotřeba energií opět vzroste. Jak jsme již mohli pozorovat v období mezi první a druhou vlnou epidemie COVID-19, ceny energií rychle reagují na obnovení provozů a dostávají se na původní hodnoty. Během první vlny epidemie se ceny na PXE v průměru propadly o zhruba 6,6 %, přičemž před vypuknutím druhé vlny byly na stejné úrovni jako před jarním kolapsem (tedy 45 EUR/MWh).

Naše společnosti mají fixovanou prodejní cenu elektřiny a aktuální cenové výkyvy energetických komodit, způsobené dočasným snížením odběrů a propadů ropy, se nás momentálně nedotýkají. Díky letos vytvořenému projektu EFG Energy trading jsme s týmem energetických expertů zároveň připraveni na tyto výkyvy trhu v budoucnu flexibilně reagovat a využít jejich ekonomický potenciál.

Strategickou výhodou EFG je širší pole působnosti v rámci obnovitelných zdrojů. Převážná část tržeb našich dceřiných společností je tvořena činnostmi, které aktuální krizí nejsou nijak významně dotčeny. Zejména jde o poplatky za zpracování odpadů, prodej biometanu, teplené energie, záruk původu a o podporu ve formě zeleného bonusu.

Hodnotu obnovitelných zdrojů zvyšují i aktuální ceny emisních povolenek, které oproti první vlně vzrostly z 20 na stabilních 25 EUR za tunu CO2. Růst hodnoty emisních povolenek navíc ovlivňují také jednání Evropské komise o emisních cílech, jejichž plnění má být značně urychleno.

V neposlední řadě je pro nás důležitá situace na trhu s energeticky využitelnými odpady jako jsou vedlejší živočišné produkty, biologicky rozložitelný komunální odpad, kaly nebo odpad z potravinářského průmyslu. Většina odpadů je produkována kontinuálně, bez ohledu na aktuální epidemii. Přeprava do našich bioplynových stanic probíhá v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními, která jsou i nadále jediným omezením pro naše zaměstnance a obchodní partnery. Tato opatření však nemají vliv na ekonomiku provozu našich společností.

Závěrem bych rád doplnil, že všechny společnosti ve skupině EFG přijaly nezbytná opatření v souladu s nařízením vlády a v našich provozech jsou dodržována striktní pravidla, aby nebylo ohroženo zdraví našich kolegů ani provoz energetických zařízení.

Přeji Vám pevnou víru v lepší časy, a hlavně pevné zdraví.

Tomáš Voltr
Místopředseda představenstva

Poslední články