EFG přichází s veřejnou emisí dluhopisů

13. listopadu 2020

Investiční skupina Energy financial group (EFG), která je v rámci ČR lídrem v oblasti energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výroby biometanu, vydává veřejnou emisi dluhopisů o celkovém objemu 350 mil. Kč. Dluhopisy o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč jsou úročeny pevnou sazbou 6,5 % p.a. a splatné v roce 2026. Výnos bude vyplácen čtvrtletně zpětně.

Veřejné dluhopisy společnosti Energy financial group budou nabízeny tuzemským profesionálním i neprofesionálním zákazníkům a výnos z prodeje plánuje skupina využít na posílení dominantní pozice na trhu v oblasti energetického využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a výroby biometanu a na strategické rozšíření portfolia projektů v těchto sektorech. Záměrem EFG je investovat do dvou konkrétních projektů ve strategických lokalitách, jejichž rozvoj bude mít zásadní význam z hlediska energetického využití BRO v celé České republice, podobně jako má dnes EFG Rapotín BPS. Cílem EFG je udávat investiční směr ke společensky odpovědným projektům, realizovat je a provozovat bez nutnosti státních podpor včetně výroby a prodeje biometanu.

Nová série dluhopisů je dalším krokem k rozvoji naší společnosti. Emisí o nominální hodnotě 100 tis. Kč za kus umožňujeme i menším českým investorům profitovat na našich společensky odpovědných projektech, které mají zároveň významný růstový potenciál,“ vyjádřil se k vydání dluhopisů výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

Emise nazvaná ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I (ISIN CZ0003525545) s dluhopisy o nominální hodnotě 100 tis. Kč a celkovém objemu 350 mil. Kč jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. a jsou splatné v roce 2026. Vydávané dluhopisy jsou listinnými dluhovými cennými papíry na řad. K celé emisi se vztahují stejná práva, dluhopisy nejsou rozděleny do jednotlivých tříd. Dohled nad cennými papíry vykonává Česká národní banka.

Skupina EFG se věnuje budování a provozování projektů zaměřených na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Ve svých provozovnách se zabývá výrobou elektřiny a tepla z biologicky rozložitelných odpadů a v odpadářské bioplynové stanici EFG Rapotín BPS u Šumperka navíc následným upgradingem získaného bioplynu na biometan. Ten je využitelný například jako pokročilé palivo s vlastnostmi zemního plynu a je vtláčen jako první zelený plyn v ČR do distribuční plynárenské soustavy. Naše společnost podporuje podnikání v duchu ESG principů, tedy v duchu společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí.

Více podrobností k Prospektu zde.

Upozornění 

Tato zpráva je propagačním sdělením ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu a nařízení Komise 2019/979 ze dne 14. března 2019. Prospekt byl schválen Českou národní bankou a zveřejněn na webové adrese: www.efg-holding.cz/dluhopisy. Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Předmět koupě je složitý a může být obtížně srozumitelný.
Platné a závazné konečné podmínky transakcí popsaných v této zprávě jsou řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy a jiné cenné papíry skupiny EFG pouze na základě této zprávy.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...