Projekt „Tridimgastro“ nabízí obcím sběr a recyklaci gastroodpadu. Služby nabízí jako jediný v republice

1. září 2021

Čeští občané mohou odteď třídit gastroodpad, jako jsou zbytky z kuchyně a prošlé potraviny, do speciálních nádob, ze kterých poputuje k lokálnímu zpracování na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Zájem o nový projekt „Tridimgastro“ skupiny Energy financial group byl okamžitý také vzhledem k přibývajícím povinnostem producentů s ohledem na letošní novelu odpadového zákona.

Nový zákon zohledňuje požadavky Evropské unie, podle kterých by se měl do roku 2025 navýšit podíl vytříděných využitelných složek komunálního odpadu alespoň na 60%, tj. zhruba o 20% proti současnému stavu.


Efektivním prostředkem, jak toho docílit, je právě sběr a následná recyklace gastroodpadů. Bioodpad z kuchyňských zbytků tvoří až třetinu obsahu tzv. černých popelnic. Při jeho vytřídění tak výrazně klesá množství směsného odpadu uloženého na skládkách. Recyklace gastroodpadu by napomohla obcím k snížení neustále narůstajících poplatků za skládkovaný, dále využitelný „komunál“. Ty se projevují zejména na peněženkách obyvatel a do roku 2030 by se mohly zvýšit ze současných 800 Kč/t až na 1850 Kč/t.

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS vznikla jako jedna z prvních odpadářských bioplynových stanic u nás. Ročně zpracuje 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, z něhož vyprodukuje bioplyn, který dále upravuje na elektřinu, teplo a jako jediná v ČR rovněž na biometan.

Místo skládky do bioplynky


Smyslem projektu „Tridimgastro“ skupiny Energy financial group je gastroodpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat ve vlastních bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS u Šumperka a EFG Vyškov BPS poblíž Brna. „Dokážeme u nás zpracovat širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů, jako je například staré pečivo, mléčné výrobky nebo použité jedlé oleje. Z odpadu následně ekologicky vyrábíme elektřinu, teplo a biometan, které distribuujeme přímo ke koncovým zákazníkům,“ doplňuje Ondřej Černý, obchodní ředitel EFG Rapotín BPS.

Po Šumperku přibývají další obce

Projekt „Tridimgastro“ skupiny EFG se vzhledem k naléhavosti odpadové legislativy a jejího řešení prakticky ihned dočkal zvýšené pozornosti.

„Podle našich informací je až 30% odpadu v domácnostech tvořeno zbytky z kuchyně. Právě ty se však dají využít pro energetické zpracování. Z toho důvodu pro nás byla spolupráce s Energy financial group, která provozuje nedaleké zařízení v Rapotíně, vhodným řešením,“ vysvětluje Jakub Jirgl, místostarosta Šumperka. Město, se kterým skupina započala zkušební sběr, chce skrze projekt „Tridimgastro“ řešit narůstající množství odpadů a jeho skládkování. Už během prvních týdnů se ale k projektu přidalo několik dalších obcí. A podle prvních ohlasů si projekt chválí jak jejich zastupitelstvo, tak i samotní občané.

S přihlédnutím ke stále rostoucí spotřebě energie a rostoucí produkci odpadů vlivem globálního společenského vývoje
je propojení energetického průmyslu a odpadového hospodářství nevyhnutelné. V odpadech, které jsou dnes celospolečensky vnímány jako ekologická zátěž, se ukrývá ohromné množství nevyužité energie. Posláním Energy financial group, a. s., je tuto energii v kontextu s cirkulární ekonomikou využít a vrátit zpět do oběhu s co nejmenším ekologickým zatížením.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...