Projekt „Tridimgastro“ nabízí obcím sběr a recyklaci gastroodpadu. Služby nabízí jako jediný v republice

1. září 2021

Čeští občané mohou odteď třídit gastroodpad, jako jsou zbytky z kuchyně a prošlé potraviny, do speciálních nádob, ze kterých poputuje k lokálnímu zpracování na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Zájem o nový projekt „Tridimgastro“ skupiny Energy financial group byl okamžitý také vzhledem k přibývajícím povinnostem producentů s ohledem na letošní novelu odpadového zákona.

Nový zákon zohledňuje požadavky Evropské unie, podle kterých by se měl do roku 2025 navýšit podíl vytříděných využitelných složek komunálního odpadu alespoň na 60%, tj. zhruba o 20% proti současnému stavu.


Efektivním prostředkem, jak toho docílit, je právě sběr a následná recyklace gastroodpadů. Bioodpad z kuchyňských zbytků tvoří až třetinu obsahu tzv. černých popelnic. Při jeho vytřídění tak výrazně klesá množství směsného odpadu uloženého na skládkách. Recyklace gastroodpadu by napomohla obcím k snížení neustále narůstajících poplatků za skládkovaný, dále využitelný „komunál“. Ty se projevují zejména na peněženkách obyvatel a do roku 2030 by se mohly zvýšit ze současných 800 Kč/t až na 1850 Kč/t.

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS vznikla jako jedna z prvních odpadářských bioplynových stanic u nás. Ročně zpracuje 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, z něhož vyprodukuje bioplyn, který dále upravuje na elektřinu, teplo a jako jediná v ČR rovněž na biometan.

Místo skládky do bioplynky


Smyslem projektu „Tridimgastro“ skupiny Energy financial group je gastroodpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat ve vlastních bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS u Šumperka a EFG Vyškov BPS poblíž Brna. „Dokážeme u nás zpracovat širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů, jako je například staré pečivo, mléčné výrobky nebo použité jedlé oleje. Z odpadu následně ekologicky vyrábíme elektřinu, teplo a biometan, které distribuujeme přímo ke koncovým zákazníkům,“ doplňuje Ondřej Černý, obchodní ředitel EFG Rapotín BPS.

Po Šumperku přibývají další obce

Projekt „Tridimgastro“ skupiny EFG se vzhledem k naléhavosti odpadové legislativy a jejího řešení prakticky ihned dočkal zvýšené pozornosti.

„Podle našich informací je až 30% odpadu v domácnostech tvořeno zbytky z kuchyně. Právě ty se však dají využít pro energetické zpracování. Z toho důvodu pro nás byla spolupráce s Energy financial group, která provozuje nedaleké zařízení v Rapotíně, vhodným řešením,“ vysvětluje Jakub Jirgl, místostarosta Šumperka. Město, se kterým skupina započala zkušební sběr, chce skrze projekt „Tridimgastro“ řešit narůstající množství odpadů a jeho skládkování. Už během prvních týdnů se ale k projektu přidalo několik dalších obcí. A podle prvních ohlasů si projekt chválí jak jejich zastupitelstvo, tak i samotní občané.

S přihlédnutím ke stále rostoucí spotřebě energie a rostoucí produkci odpadů vlivem globálního společenského vývoje
je propojení energetického průmyslu a odpadového hospodářství nevyhnutelné. V odpadech, které jsou dnes celospolečensky vnímány jako ekologická zátěž, se ukrývá ohromné množství nevyužité energie. Posláním Energy financial group, a. s., je tuto energii v kontextu s cirkulární ekonomikou využít a vrátit zpět do oběhu s co nejmenším ekologickým zatížením.

Poslední články