Tomáš Voltr zastupoval EFG na krizovém jednání s vládou

14. července 2022

Tomáš Voltr zastupoval EFG u zasedání krizového kulatého stolu k cirkulární ekonomice ČR a její roli v aktuální krizi. Tato akce pořádaná Českou asociací odpadového hospodářství (ČAOBH) ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí se konala 21. června na půdě Sněmovny a byli k ní přizváni zástupci vlády, místních samospráv i energetického sektoru.

Hlavními tématy zasedání byla surovinová a energetická bezpečnost v časech současné krize, limity cirkulárního hospodářství a dopady a příležitosti, které současná situace nabízí pro vodárenství a odpadové hospodářství. Ředitel Energy financial group a.s. Tomáš Voltr hovořil při této příležitosti na téma využití energie z odpadů a role bioplynových stanic.

Závěrem jednání byla shoda účastníků na tom, že vzhledem k požadavkům Evropské unie je nezbytné zefektivnit druhotné a energetické využití surovin. Z toho vyplývá i nutná změna odpadové legislativy tak, aby se dodržela lhůta pro konec skládkování druhotně a energeticky využitelného odpadu alespoň do roku 2030, přičemž ČR by měla cíle začít plnit neodkladně. To by mělo usnadnit zavádění principů oběhového hospodářství, které přispějí k energetické bezpečnosti a soběstačnosti Česka.

Tomáš Voltr apeloval zejména na to, aby Česká republika respektovala doporučení Evropské komise k řešení pomalého a složitého povolovacího řízení u velkých projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Pro skutečně dynamický rozvoj tohoto odvětví, který si současná situace žádá, je třeba zavést zjednodušený systém posuzování a schvalování projektů v oblasti oběhového hospodářství a obnovitelných zdrojů, a také usnadnit přístup k finanční podpoře z veřejných zdrojů.

V Evropě se v roce 2021 vyprodukovalo 30 TWh biometanu, což odpovídá 30 % spotřeby zemního plynu v Česku. Mezi cíle evropského plánu na nezávislost na ruských energiích REPowerEU patří zdvojnásobení této produkce již během roku 2022 a navýšení evropské  biometanové kapacity na více než jedenáctinásobek současné hodnoty, tedy 350 TWh, do roku 2030. To by odpovídalo 20 % zemního plynu dováženého do Evropy z Ruska.

Biometan sám o sobě Evropu v současné energetické krizi nespasí, ale je nedílnou a velice důležitou součástí jejího komplexního řešení. Skupina EFG je připravena svou činností maximálně pomáhat k řešení současné situace. A to nejen samotnou výrobou biometanu, ale také zasazením se o zjednodušení legislativy a urychlení povolovacích řízení projektů obnovitelných zdrojů ČR.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...