„Gastroodpad“ z dalších obcí Olomouckého a Moravskoslezského kraje poslouží k výrobě zelené energie

5. září 2022

Krnov, Kopřivnice, Uničov, Litovel a Slatinice z Olomouckého a MS kraje se v září připojily k projektu „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG). Obyvatelé tak získali možnost třídit kuchyňský odpad do nových recyklačních nádob. Společnost EFG, která službu poskytuje, zajišťuje obcím a firmám v ČR kromě svozu i ekologickou recyklaci tohoto odpadu, který se v jejích specializovaných zařízeních v Rapotíně a Vyškově využívá pro výrobu nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu. Tuto obnovitelnou, lokální variantu zemního plynu, EFG dodává do sítě jako jediná v Česku.

Města Krnov, Kopřivnice, Uničov, Litovel a Slatinice svým připojením k projektu „Třídím gastro“ společnosti EFG nejen přispějí k produkci obnovitelného zdroje energie, ale zároveň se tímto krokem připravila na chystané legislativní změny, které budou městům a obcím ukládat povinnost třídit biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu. Ty mají vést k lepšímu nakládání s odpady, minimalizaci škodlivých dopadů na životní prostředí i k maximální výtěžnosti využitelných složek „komunálu“. Pro města a obce bude výhodou také úspora za stoupající skládkovací poplatky. „Třídění odpadu je jedna z mála činností, kterou může pro životní prostředí udělat každý z nás. Nepochybuji tak, že se naši obyvatelé do projektu ‚Třídím gastro‘  aktivně zapojí, a přispějí tím k efektivnímu nakládaní s odpady,“ sdělil Ondřej Mikmek, starosta Slatinic, které letos mimo jiné získaly titul Vesnice roku Olomouckého kraje.

Odpad je možné vhazovat do speciálně upravených hnědých popelnic o objemu 120 l. Nádoby jsou určeny pro tepelně upravené i neupravené zbytky potravin rostlinného i živočišného původu, prošlé potraviny, maso, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje či kávovou sedlinu. Tyto zbytky a potraviny lze do popelnic vkládat i s původním obalem, který bude následně odstraněn na třídicí lince. Více informací o samotném třídění pro OBCE i FIRMY v konkrétních krajích ČR najdete zde.

Popelnice nejsou jen vysypávány, jak je běžné u komunálního odpadu, ale jsou na místě vyměněny za prázdné a vyčištěné nádoby. Navíc mají gumové těsnění a přítlačnou klapku zabraňující šíření zápachu, což v praxi podle starostů funguje i jako štít proti hlodavcům, kteří jinak podobná místa rádi navštěvují. Takto vytříděný odpad se namísto skládkování odváží do bioplynových stanic EFG Rapotín BPSEFG Vyškov BPS, kde se z něj vyrábí nízkoemisní elektrická energie, teplo a biometan.

Ze sta tun svezeného odpadu je tímto způsobem možné získat například ekologické, nízkoemisní palivo biometan (BioCNG) k ujetí zhruba 100 000 km osobním automobilem nebo elektřinu až pro 40 domácností na celý rok.

„Náš rozbor odpadu ukázal, že biologický odpad z domácností tvoří téměř 25 % objemu směsných popelnic a putuje bez smysluplného využití na skládky, kde navíc vypouští škodlivé emise. Tříděním tohoto odpadu nejen omezíme zabírání půd skládkami a ušetříme na stále stoupajících cenách poplatku za skládkovné, ale také budeme připraveni na blížící se legislativní změny, které nám do budoucna přinesou povinnost třídit gastroodpad,“ uvádí Pavla Hájková, referentka komunálních služeb města Krnov Moravskozlezského kraje.

Nové legislativy a s ní spojené povinnosti gastroodpad oddělovat od komunálního odpadu se obce a města nemusí obávat. Zapojení do projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group, která službu nabízí jako jediná v republice, jim zajistí komplexní sběr a ekologickou likvidaci gastroodpadu na klíč, a to jak po technické, tak legislativní stránce. Za rok provozu již úspěšně funguje například v Olomouci, Šumperku, Uherském Brodě, Rapotíně, Novém Jičíně, Opavě či Hodoníně.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...