EKOLOGIE NESMÍ ZRUINOVAT OBCE

4. května 2020

Sdružení místních samospráv ČR s podporou Spolku pro obnovu venkova ČR iniciovalo podání pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu nového zákona o odpadech.

Pozměňovací návrhy se dotýkají tří oblastí – výše skládkovacího poplatku, tzv. třídící slevy a dále parametru výhřevnosti. Pozměňovací návrhy uplatnila poslankyně Jana Krutáková, členka Výboru pro životní prostředí PSP ČR, informuje Sdružení místních samospráv.

Občané ČR ani představitelé měst a obcí se nemusí důsledků odpadového zákona obávat. “Každý musíme změnit přístup k odpadům a chovat se odpovědně,” říká Martin Vrtiška, obchodní ředitel Energy financial group, která je mimo jiné vlastníkem bioplynové stanice v Rapotíně. “Do komunálního odpadu nevyhazujeme zbytky potravin a další energeticky využitelné odpady. Snížením množství SKO, který končí na skládkách a ve spalovnách, pomůžeme přírodě a zároveň snížíme naše výdaje na tento způsob likvidace odpadů,” dodává Martin Vrtiška s tím, že právě odpadová BPS v Rapotíně, která zpracovává BRKO za třetinovou cenu oproti poplatků na skládce, je toho důkazem. “Navíc z odpadů vyrábí eletřinu, teplo pro místní obyvatele a biometan – ekologickou pohonnou hmotu s nejnižší uhlíkovou stopou,” říká Martin Vrtiška.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...