EKOLOGIE NESMÍ ZRUINOVAT OBCE

4. května 2020

Sdružení místních samospráv ČR s podporou Spolku pro obnovu venkova ČR iniciovalo podání pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu nového zákona o odpadech.

Pozměňovací návrhy se dotýkají tří oblastí – výše skládkovacího poplatku, tzv. třídící slevy a dále parametru výhřevnosti. Pozměňovací návrhy uplatnila poslankyně Jana Krutáková, členka Výboru pro životní prostředí PSP ČR, informuje Sdružení místních samospráv.

Občané ČR ani představitelé měst a obcí se nemusí důsledků odpadového zákona obávat. “Každý musíme změnit přístup k odpadům a chovat se odpovědně,” říká Martin Vrtiška, obchodní ředitel Energy financial group, která je mimo jiné vlastníkem bioplynové stanice v Rapotíně. “Do komunálního odpadu nevyhazujeme zbytky potravin a další energeticky využitelné odpady. Snížením množství SKO, který končí na skládkách a ve spalovnách, pomůžeme přírodě a zároveň snížíme naše výdaje na tento způsob likvidace odpadů,” dodává Martin Vrtiška s tím, že právě odpadová BPS v Rapotíně, která zpracovává BRKO za třetinovou cenu oproti poplatků na skládce, je toho důkazem. “Navíc z odpadů vyrábí eletřinu, teplo pro místní obyvatele a biometan – ekologickou pohonnou hmotu s nejnižší uhlíkovou stopou,” říká Martin Vrtiška.

EKOLOGIE NESMÍ ZRUINOVAT OBCE

Poslední články