Služba „Třídím gastro“ skupiny EFG slaví rok působení v ČR!

21. července 2022

Projekt „Třídím gastro“ již přes rok nabízí obcím, městům a restauračním zařízením třídící nádoby, svoz a zpracování gastroodpadu. Kuchyňské zbytky jsou tak separovány z tzv. černých popelnic s komunálním odpadem a místo stále dražšího skládkování se na základě principu oběhového hospodářství využijí pro ekologickou výrobu zelené elektřiny, tepla a biometanu v bioplynových stanicích skupiny Energy financial group a.s.

Pilotně byl projekt „Třídím gastro“ odstartován začátkem května 2021 v Šumperku, kde sklízí od svého počátku velké úspěchy.. Město se tak stalo rychle příkladem dobré praxe pro další české obce a města, kterých se již k projektu připojilo 12. Mezi ta největší patří například Olomouc, Opava, Šumperk nebo nově připojený Hodonín.

⁠Jediná služba svého druhu v ČR

Doposud u nás fungovaly zejména společnosti, které se soustředily na svoz a rozmístění nádob pro rostlinný bioodpad a biomasu (standardní „hnědé popelnice“). Díky nádobám od služby „Třídím gastro“ mohou nyní producenti třídit také kuchyňské zbytky, jako jsou například prošlé mléčné či masné výrobky.

Města a obce se díky spolupráci připravují na povinnost třídění gastroodpadu, která je čeká již v následujících letech. Ta má vést ke snížení podílu skládkovaného bioodpadu a zvýšení jeho energetického využití jakožto obnovitelného zdroje. Na to se společnost Energy financial group a.s. soustředí ve svých stanicích EFG Vyškov BPS a EFG Rapotín BPS, kam se „gastro“ sváží. Ty patří mezi jedny z mála v republice, které zpracovávají právě odpad a nikoli účelově pěstovanou biomasu. Separace nejtěžší složky „černých popelnic“ je pro obce nezbytná také vzhledem k neustále se zvyšujícím skládkovacím poplatkům, které dopadají zejména na samotné občany. Gastroprovozovny již legislativní povinnost separovat gastroodpad mají.

Projekt odstartoval v Šumperku

Na příkladu pilotního Šumperka si můžeme ukázat také výhody energetického zpracování bioodpadu. Po městě bylo od května minulého roku rozmístěno 80 nádob na gastroodpad, přičemž od občanů bylo za prvních osm měsíců na dobrovolné bázi sesbíráno celkem 59 tun odpadu. Zpracováním těchto kuchyňských zbytků v bioplynových stanicích EFG přitom vznikne tolik elektrické energie, kolik je potřeba na nabití 2 021 000 mobilních telefonů. Nebo obnovitelný biometan čili BioCNG, které by stačilo běžnému osobnímu automobilu na ujetí 15 628 km.

Popelnice na gastroodpad projektu třídím gastro
Sběrné nádoby na gastroodpad

Až 500 tun odpadu, který neskončí na skládce

Celkově je nyní ze všech měst sváženo zhruba 350 kusů svozových nádob a 40 tun gastroodpadu měsíčně. Nyní je v plánu nejen navýšení kapacity bioplynových stanic společnosti Energy financial group, ale i projektu „Třídím gastro“. Množství rozmístěných třídicích nádob v českých obcích by tak mělo vzrůst až na počet 1000 kusů.

Projektu i spolupracujícím obcím a městům přejeme i do příštích let spoustu píle a chuti dělat svět lepším a čistším místem. Děkujeme, že s námi pomáháte planetě lépe dýchat.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...