Rozhovor s Martinem Vrtiškou

7. srpna 2018

Snovými a rozvíjejícími se projekty vítáme na palubě nové kolegy. Jedním z prvních je inženýr Martin Vrtiška, přední český odborník na úpravu bioplynu na biometan a s tím spojené obchodní činnosti. Přinášíme Vám s ním rozhovor:

Dobrý den, pane Vrtiško, zaujalo mě to, co dnes děláte ve společnosti EFG, a rád bych se vás zeptal, jak jste se k tomu dostal. Z vašeho vyprávění mi připadá jako sci-fi dělat z odpadků elektřinu, teplo, hnojivo, případně i metan. Tak, jak to začalo. 

Jak jste se dostal ke studiu na “zemědělce”?

Na ČZU jsem se dostal naprostou shodou okolností. Nedostal jsem se totiž na VŠE a zemědělka byla záložní plán. Nepřijetí na VŠE jsem litoval jen do prvního vyučovacího dne na Provozně ekonomické fakultě. Potkal jsem tam skvělé lidi – a to jak spolužáky, tak učitele. Nikdy jsem si nemyslel, že budu právě zemědělský background ekonomického vzdělání k něčemu potřebovat. Nyní  je pro mě v bioplynovém průmyslu velkou výhodou. Ekonomicko-zemědělské vzdělání využívám při jednáních s majiteli zemědělských BPS o investicích do výroby biometanu; snadno nacházíme společnou řeč.

A dál?

Být v EFG je prolnutím obou mých předchozích angažmá. Před pár lety jsem pracoval pro konzultační společnost, která městům a obcím poskytuje poradenství v oblasti energetického využití odpadů. Díky tomu jsem poznal, jak funguje státní správa a viděl jsem, jak reagují představitelé municipalit – jaké mají motivy a jaké cíle. Dobrou zprávou je, že většina představitelů měst a obcí vítá využití moderních technologií pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Uvědomují si, že vozit tento odpad na skládky nebo do spaloven nemá smysl. Následně jsem získal velice cenné zkušenosti ve společnosti zabývající se výrobou průmyslových jednotek pro membránovou separaci kapalin a plynů. Beru tedy zkušenosti z těchto tří pramenů jako perfektní základ pro moji práci v EFG. V naší společnosti, kde jsem členem představenstva, nyní intenzivně pracujeme na projektu výroby biometanu na naší BPS v Rapotíně. V dubnu roku 2019 budeme jako první v ČR spouštět jednotku na úpravu bioplynu na biometan.

Co to je biometan?

Biometan je nejvíc obnovitelný zdroj energie (OZE), jaký si dnes můžeme představit. Díky technologiím 21. století dovedeme vyrobit téměř ideální pohonnou hmotu, navíc z odpadů – stále mi to zní jako sci-fi.
BPS chápeme jako komplexní továrnu na energii – nejprve jsme vyráběli elektřinu a teplo, teď budeme mít zelený zemní plyn a ten vtláčet do plynovodu a to, co zbyde – digestát, je hnojivo s velkým obsahem cenného fosforu. Takže vlastně nezbyde nic, vše se využije.

Jak vidíte budoucnost bioplynových stanic a podnikání v tomto oboru?

Je to jako v každém byznysu – musíte se neustále posouvat dopředu, hledat nové možnosti, využívat moderní technologie. Nesmíte se spokojit s tím, co máte teď. Žijeme v době, která je charakteristická neskutečně rychlým vývojem nových zařízení a inovacemi. 

Kdo se na svojí BPS spokojí s tím, že vyrábí elektřinu a teplo (tzv. KVET), ten se nechová jako dobrý hospodář. My v EFG si uvědomujeme, že “změna je trvalý stav”. Naše ECR Rapotín neustále rozvíjíme s cílem zvýšení efektivnosti a zkrácení doby návratnosti celkové investice. Budoucnost tohoto oboru vidím v implementaci nových technologií – jednotek pro úpravu bioplynu na biometan a hledání možností snížení objemu digestátu. Hlavně výroba biometanu zažije v následujících letech v ČR velký boom.

Proč si to myslíte?

Prvním důvodem je dostupnost kvalitní moderní technologie – membránové separace. V porovnání s ostatními technologiemi pro úpravu bioplynu na biometan má membránová separace nižší energetickou náročnost, nejvyšší efektivitu (výtěžnost metanu) a její provoz je plně automatický. První membránová jednotka byla v komerčním provozu spuštěna teprve před sedmi lety. Loni bylo už 75 % nových instalací v Evropě spuštěno na technologii membránové separace. Druhým důvodem je potřeba snížit emise skleníkových plynů, přičemž metan je ten nejvíce problémový a zároveň vysoce energeticky využitelný. To vše bude podpořeno v připravovaných novelách české legislativy. Více vám neřeknu, to je naše know-how. Věřte mi, že víme, co a proč děláme. Důkazem pro všechny naše investory a obchodní partnery je skutečnost, že do výroby biometanu investujeme už teď. Jedině tak získáme náskok před všemi ostatními.

-red-

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...