Reakce EFG na epidemii nového koronaviru

16. března 2020

Vážení obchodní partneři,

touto zprávou reaguji na aktuální dění ve společnosti v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19.Všechny společnosti ve skupině EFG přijaly nezbytná opatření v souladu s nařízením vlády a v našich provozech jsou dodržována striktní hygienická pravidla, tak aby nebylo ohroženo zdraví našich zaměstnanců a provoz našich energetických zařízení.

Z ekonomického pohledu není tato situace pro nikoho nikterak příznivá a na světových trzích v posledních týdnech panuje nervozita. Důležitý je pro nás fakt, že energetika je historicky vůči ekonomickým recesím poměrně rezistentní, neboť poptávka po energiích trvá a dá se očekávat, že v období zotavení ekonomiky spotřeba energií poroste.

Naše společnosti mají fixovanou prodejní cenu elektřiny na rok dopředu, přičemž tato cena vychází z vysoké cenové hladiny minulého roku. Aktuální výkyvy cen energetických komodit způsobené aktuálním snížením odběru energií a propadu cen ropy se tedy EFG přímo nedotýkají. S ohledem na kulminaci epidemie, kterou odborníci předpokládají v horizontu jednotek měsíců se tedy dá očekávat rostoucí spotřeba a stabilizace cen.

Z hlediska energetického využití odpadu je pro nás důležitá situace na trhu s odpady. Společnost EFG Rapotín BPS vyrábí emisně neutrální energii a biometan zpracováním odpadů, jakými jsou vedlejší živočišné produkty, biologicky rozložitelný komunální odpad, kaly z ČOV a odpady z potravinářského průmyslu. Většina odpadů je produkována kontinuálně bez ohledu na aktuální epidemii.

Mohlo by se zdát, že by odpadu z potravinářského průmyslu mělo být s ohledem na počáteční paniku a vykupování supermarketů méně. Obchodní řetězce na tuto situaci zareagovaly zvýšením příjmu potravin – některé až o dvojnásobek původních kapacit, což má přímý vliv i na potravinářskou výrobu, kde následně roste i produkce odpadů. Obchodní řetězce nyní navíc začínají řešit likvidaci procházejících potravin, kterými se předzásobily.

Naše stanice má nyní i výhledově odpadů dostatek, jejich přeprava do Rapotína je za dodržení aktuálních nařízení umožněna, jedinými omezeními jsou tak aktuální přísnější hygienická opatření pro naše zaměstnance a obchodní partnery. Tato omezení však nemají vliv na ekonomiku provozu.

Vzhledem k výše uvedenému jsme připraveni reagovat na aktuální vývoj na finančních i energetických trzích. O vývoji situace ve skupině EFG v této neklidné době Vás budeme i nadále informovat.

Přeji Vám, pokud možno, klidné období, a hlavně pevné zdraví.

Tomáš Voltr 

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva 

EFG Rapotín z ptačí perspektivy

Poslední články