Reakce EFG na epidemii nového koronaviru

16. března 2020

Vážení obchodní partneři,

touto zprávou reaguji na aktuální dění ve společnosti v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19.Všechny společnosti ve skupině EFG přijaly nezbytná opatření v souladu s nařízením vlády a v našich provozech jsou dodržována striktní hygienická pravidla, tak aby nebylo ohroženo zdraví našich zaměstnanců a provoz našich energetických zařízení.

Z ekonomického pohledu není tato situace pro nikoho nikterak příznivá a na světových trzích v posledních týdnech panuje nervozita. Důležitý je pro nás fakt, že energetika je historicky vůči ekonomickým recesím poměrně rezistentní, neboť poptávka po energiích trvá a dá se očekávat, že v období zotavení ekonomiky spotřeba energií poroste.

Naše společnosti mají fixovanou prodejní cenu elektřiny na rok dopředu, přičemž tato cena vychází z vysoké cenové hladiny minulého roku. Aktuální výkyvy cen energetických komodit způsobené aktuálním snížením odběru energií a propadu cen ropy se tedy EFG přímo nedotýkají. S ohledem na kulminaci epidemie, kterou odborníci předpokládají v horizontu jednotek měsíců se tedy dá očekávat rostoucí spotřeba a stabilizace cen.

Z hlediska energetického využití odpadu je pro nás důležitá situace na trhu s odpady. Společnost EFG Rapotín BPS vyrábí emisně neutrální energii a biometan zpracováním odpadů, jakými jsou vedlejší živočišné produkty, biologicky rozložitelný komunální odpad, kaly z ČOV a odpady z potravinářského průmyslu. Většina odpadů je produkována kontinuálně bez ohledu na aktuální epidemii.

Mohlo by se zdát, že by odpadu z potravinářského průmyslu mělo být s ohledem na počáteční paniku a vykupování supermarketů méně. Obchodní řetězce na tuto situaci zareagovaly zvýšením příjmu potravin – některé až o dvojnásobek původních kapacit, což má přímý vliv i na potravinářskou výrobu, kde následně roste i produkce odpadů. Obchodní řetězce nyní navíc začínají řešit likvidaci procházejících potravin, kterými se předzásobily.

Naše stanice má nyní i výhledově odpadů dostatek, jejich přeprava do Rapotína je za dodržení aktuálních nařízení umožněna, jedinými omezeními jsou tak aktuální přísnější hygienická opatření pro naše zaměstnance a obchodní partnery. Tato omezení však nemají vliv na ekonomiku provozu.

Vzhledem k výše uvedenému jsme připraveni reagovat na aktuální vývoj na finančních i energetických trzích. O vývoji situace ve skupině EFG v této neklidné době Vás budeme i nadále informovat.

Přeji Vám, pokud možno, klidné období, a hlavně pevné zdraví.

Tomáš Voltr 

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva 

EFG Rapotín z ptačí perspektivy

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...