Cirkulární energetika zítřka –⁠ z bioodpadu biometan

6. března 2020

V článku na ekolist.cz se Tomáš Voltr zamýšlí nad možnostmi dneška, které nabízejí dostupné technologie umožňující  energetické zpracování běžného domácího bioodpadu.

Jde o ekologické a cirkulární využití odpadu jako druhotné suroviny, a zároveň i o jeho likvidaci podle současné legislativy. Produkce elektrické energie, tepla a biometanu (složením totožného se zemním plynem) bude spotřebována v místě její výroby.

Tím dojde k několika pozitivním efektům zároveň: k úspoře skleníkových plynů uvolněných ze samovolně se rozkládajících odpadů i vzniklých spalováním pevných a kapalných fosilních paliv, která může právě nahradit elektřina, teplo a biometan (BioCNG) vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Stejně hodnotným pozitivním dopadem výroby energií v místě jejich spotřeby je nezávislost na její centralizované výrobě i přepravě/distribuci. Sofistikovaný systém informačně propojující jednotlivé samostatné jednotky bude ze strategického hlediska o mnoho stabilnější, než dnešní mezinárodně propojená energetická distribuční soustava.

bioplynová-stanice-vyroba-biometanu

Poslední články