Cirkulární energetika zítřka –⁠ z bioodpadu biometan

6. března 2020

V článku na ekolist.cz se Tomáš Voltr zamýšlí nad možnostmi dneška, které nabízejí dostupné technologie umožňující  energetické zpracování běžného domácího bioodpadu.

Jde o ekologické a cirkulární využití odpadu jako druhotné suroviny, a zároveň i o jeho likvidaci podle současné legislativy. Produkce elektrické energie, tepla a biometanu (složením totožného se zemním plynem) bude spotřebována v místě její výroby.

Tím dojde k několika pozitivním efektům zároveň: k úspoře skleníkových plynů uvolněných ze samovolně se rozkládajících odpadů i vzniklých spalováním pevných a kapalných fosilních paliv, která může právě nahradit elektřina, teplo a biometan (BioCNG) vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Stejně hodnotným pozitivním dopadem výroby energií v místě jejich spotřeby je nezávislost na její centralizované výrobě i přepravě/distribuci. Sofistikovaný systém informačně propojující jednotlivé samostatné jednotky bude ze strategického hlediska o mnoho stabilnější, než dnešní mezinárodně propojená energetická distribuční soustava.

bioplynová-stanice-vyroba-biometanu

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...