Nová Státní energetická koncepce klade důraz na čisté zdroje i biometanu

20. února 2024

Aktualizace Státní energetické koncepce (SEK) přinese zásadní změny v českém energetickém sektoru s důrazem na diverzifikaci zdrojů, rozvoj obnovitelných zdrojů a snížení národních emisí skleníkových plynů. Co se týče biometanu, podle analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu má jeho podíl na celkové spotřebě plynu vzrůst do roku 2030 až o 15 %.

Česká republika stojí před výzvou transformace energetické politiky směrem k udržitelnější budoucnosti, přičemž klíčové změny by měly být již brzy představeny v nové Státní energetické koncepci. Aktualizace dokumentu přitom neproběhla už od roku 2015, takže nyní by měl především lépe reflektovat současný stav energetického mixu ČR a přizpůsobit se dlouhodobým výzvám, jako je změna klimatu, zvyšující se závislost na importu energie či potřeba diverzifikace energetických zdrojů. V nové SEK jsou vytyčeny poměrně ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Ty souvisí s postupným ukončením využívání uhlí a přechodem k čistějším formám energie.

Ambiciózní cíle pro obnovitelné zdroje

V aktualizované SEK jsou zvlášť zdůrazněny jako potenciálně klíčové zdroje pro budoucnost české energetiky solární a větrná energie, dokument ale neopomíjí ani cíle v oblasti ozelenění plynárenského sektoru. Biometan má vzhledem k jeho snadnému využití v rámci existující infrastruktury plynárenské sítě a využití několika odvětvích jako je doprava či vytápění vysokou prioritu. Očekává se, že jeho podíl na celkové spotřebě energie v České republice v následujících letech vzroste, přičemž nová energetická koncepce poskytuje podporu pro investice do výrobních kapacit a rozvoj infrastruktury pro distribuci tohoto zeleného plynu.


Cíle v oblasti biometanu do roku 2030, které by měla zohledňovat SEK:

  1. Vyšší spotřeba biometanu až o 15 %.
  2. Až 10 % paliva pro veřejnou dopravu.
  3. Investice do výroby až do výše 2 miliard korun.
  4. Celkové snížení emisí skleníkových plynů až o 20 % proti fosilním palivům.


Jak vyrábíme z bioodpadu z domácností, marketů či potravinářských firem zelenou energii?

Důležité bude v tuto chvíli nacházet v oblasti nastavování nového energetického mixu rovnováhu mezi moderními technologiemi a konzervativními zájmy, což umožní jak postupný a stabilní přechod k udržitelnějšímu energetickému mixu, tak dosažení dlouhodobých cílů v oblastech ochrany životního prostředí a snížení závislosti na fosilních palivech. Posílení role biometanu a veškerých dalších obnovitelných zdrojů bude hrát v této transformaci klíčovou roli.

Poslední články