Skupina EFG v roce 2024 výrazně navýší produkci biometanu  

22. ledna 2024

Energy financial group má před sebou důležitý rok, který přinese řadu investičních výzev, nových projektů i navýšení zpracovatelské a výrobní kapacity energetických zdrojů v jejím portfoliu. Potenciál výroby biometanu ve skupině má v roce 2024 stoupnout z 16 GWh/rok na 87 GWh/rok a navýšit se má také kapacita zpracování biologicky rozložitelných odpadů v rámci bioplynových stanic společnosti. Důraz bude nadále kladen i na rozvoj služeb výkonové rovnováhy. 

Co se týče navýšení produkce tzv. zeleného plynu, čeká EFG poměrně silný rok. Brzy má být spuštěna výroba biometanu v bioplynové stanici ve Vyškově, kterou společnost vlastní od roku 2020. Následovat má navýšení produkce plynu z obnovitelných zdrojů při její historicky první stanici v Rapotíně, která vyrábí biometan už od roku 2019. A spustit se má také produkce výrobní jednotky biometanu ve Vysokém Mýtě, přičemž stanici získala skupina do svého portfolia minulý rok.

Celkově má v roce 2024 potenciál výroby biometanu Energy financial group narůst z 16 GWh/rok na 87 GWh/rok. 

„Ačkoli budeme v rámci portfolia bioplynových stanic pokračovat v kombinované výrobě zeleného tepla a elektřiny, na výrobu biometanu jakožto aktuálně velmi potřebného, pokročilého plynu z obnovitelných zdrojů, klademe stále větší důraz,“ potvrzuje výkonný ředitel investiční společnosti Tomáš Voltr


Nárůst potenciálu výroby biometanu v rámci skupiny: meziročně z 16 GWh/rok na 87 GWh/rok (2023/2024).


EFG Rapotín BPS 

 • Potenciál upgradingu biometanu: 16 GWh/rok  
 • Plánované navýšení upgradingu biometanu: 40 GWh/rok 

EFG Vyškov BPS 

 • Plánovaný potenciál upgradingu biometanu: 31 GWh/rok 

EFG Vysoké Mýto BPS 

 • Plánovaný potenciál upgradingu biometanu: 16 GWh/rok 


Aktuálně se dokončuje výstavba jednotky tzv. upgradingu bioplynu na biometan v rámci EFG Vyškov BPS (viz časosběrné video níže). Následovat bude navýšení výroby v Rapotíně, které je chystáno na třetí kvartál roku 2024. Podobná situace je ve Vysokém Mýtě, kde by mělo v druhé polovině tohoto roku dojít taktéž ke spuštění výroby zeleného plynu. V tuto chvíli zde probíhají přípravné práce.

Přestavba bioplynové stanice ve Vyškově pro účely výroby biometanu

Navýšení kapacity zpracování biologicky rozložitelného odpadu  

Ruku v ruce s růstem potenciálu výroby biometanu v rámci bioplynových stanic skupiny EFG jde také zvýšení její roční zpracovatelské kapacity, a to ze 42 tisíc tun na 74 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu.  


Nárůst kapacity zpracování bioodpadu v rámci skupiny: ze 42 tisíc tun v roce 2023 na 74 tisíc tun v roce 2024. 

EFG Rapotín BPS 

 • Kapacita zpracování odpadu: 30 tisíc tun  

EFG Vyškov BPS 

 • Kapacita zpracování odpadu: 12 tisíc tun odpadu  
 • Plánované navýšení kapacity zpracování odpadu: 30 tisíc tun  

EFG Vysoké Mýto BPS

 • Plánovaná kapacita zpracování odpadů: až 14 tisíc tun 

Rozvoj služeb výkonové rovnováhy (SVR) 

Skupina se bude nadále soustředit také na služby výkonové rovnováhy, které začala poskytovat už minulý rok při elektrárně na biomasu MOSTEK energo, jež vlastní od roku 2019. Loni zde začal tento největší energetický zdroj v portfoliu EFG poskytovat SVR, které by po letošním zapojení turbíny letos měly dosáhnout výkonu 11 MW.    


Hrubý odhad potenciálu biometanových stanic v České republice

Služby výkonové rovnováhy sítě mají být přitom poskytovány také v rámci bioplynových stanic Energy financial group. Realizace prvních plánů, které vznikají již nyní, připadají do roku 2025.  

Cíle EFG do roku 2025:

 • 7 bioplynových stanic v provozu
 • z toho 5 bioplynových stanic vyrábějících biometan
 • 100 GWh zeleného plynu ročně v rámci skupiny
 • 45 GWh elektřiny
 • 15–20 MW flexibilního výkonu v rámci provozovaných BPS
 • 150 tisíc tun bioodpadu jako kapacita zpracování všech stanic

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...