Energy financial group má trojnásobný obrat proti roku 2020 a chystá rozvoj portfolia bioplynových stanic

16. února 2023

Investiční skupina Energy financial group (EFG) zaznamenala v loňském roce souhrnný obrat ve výši 680 milionů korun, což představuje zhruba trojnásobný růst oproti roku 2020. Úspěšná trajektorie růstu skupiny se v letošním roce odrazí ve výrazném rozvoji jejího portfolia o nové energetické zdroje, služby výkonové rovnováhy i rozšíření úspěšného projektu „tridimgastro.cz“.

V souvislosti s energetickou krizí, která vyzdvihla důležitost biometanu jako jediné dostupné alternativy k zemnímu plynu a posunula tuzemskou legislativu směrem k obnovitelným zdrojům, zintenzivnila skupina EFG v loňském roce investice do rozvoje nových projektů. Cílem těchto investic je především rozvoj bioplynových stanic, které mohou České republice rychle přispět ke zvýšení energetické stability. 

Konkrétně za tímto účelem byly v roce 2022 pořízeny tři nové jednotky na úpravu bioplynu na biometan, které by měly být uvedeny do provozu během příštích dvou let. Spolu s EFG Rapotín BPS, která začala vtláčet biometan do plynárenské distribuční soustavy jako první v Česku, budou dodávat do sítě tento lokální zelený plyn o celkové roční kapacitě přesahující 90 GWh/rok.

Další jednotka biometanu bude ve Vyškově, navýší se i kapacita zpracování. Společnost EFG se bude opět bude soustředit na zpracování odpadů, nikoli účelových plodin.

Modernizací a rozšířením projde v první řadě stávající bioplynová stanice EFG Vyškov BPS, která dosud vyrábí elektrickou a tepelnou energii. Její kapacita zpracování odpadu se tím navýší ze současných 12 na 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. Díky těmto investicím do zařízení na zpracování bioplynu na biometan, které překračují 120 milionů korun, by tak skupina EFG měla mít v provozu do roku 2024 celkem čtyři jednotky výroby biometanu, přičemž se i nadále bude soustředit na produkci plynu z biologicky rozložitelných odpadů rostlinného i živočišného původu, nikoli z účelově pěstované biomasy.

Služby flexibility jsou pro bioplyn ideální

Ve všech stávajících i nových zařízení se EFG bude zaměřovat také na rozvoj poskytovaných služeb výkonové rovnováhy sítě. Již v loňském roce zahájila realizaci pilotního projektu ve své elektrárně na zemědělskou biomasu MOSTEK energo. V první polovině letošního roku zde počítá se spuštěním elektrokotle, který umožňuje přebytečnou elektrickou energii v síti v podobě tepla využít přímo v rámci areálu. Při optimalizaci provozu je v mostecké elektrárně plánována také úprava palivového mixu (snižování nákladů), spočívající například v úpravě dopravních cest.

První projekty flexibility by mohly brzy fungovat také v rámci odpadářských bioplynových stanic z portfolia společnosti, které jsou pro tyto služby ideální. Nejsou totiž vázány na počasí a jejich substrát, tedy i provoz, je regulovatelný. „Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi důležitosti podpůrných služeb, které vnímáme jako stavební kámen moderní energetiky, rozhodně o nich budeme uvažovat i nadále. Z přidružených projektů obnovitelné energetiky v Rapotíně se plánujeme také dále zabývat výstavbou fotovoltaické elektrárny na střechách našeho provozu či možnostmi akumulace energie,“ dodává k rozvoji stávajících zařízení ředitel divize EFG Production Martin Janda.

Z obcí a podniků sváží služba „Tridimgastro.cz“ již 960 tun gastroodpadu ročně z více než 3 000 nádob.

Plánován je také další růst projektu „Třídím gastro“, který odstartoval již v květnu 2021 v Šumperku, kde loni získal prestižní ocenění Komunální projekt roku. V rámci něj třídí gastroodpad již 20 českých obcí a měst, na recyklaci jedlého oleje se jich podílí ke 30. Vytříděný gastroodpad je následně svážen do bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS, kde je zpracováván na zdroj elektřiny, tepla a biometanu. Projekt „Třídím gastro“ je v současné době rozšířen převážně v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském kraji.

Nově by se měl rozšířit i na Vysočinu, Pardubický či Královohradecký kraj. Počítá se také s modernizací a rozšířením vozového parku. Díky zapojeným městům, obcím a gastropodnikům se aktuálně do bioplynových stanic sváží ročně téměř 960 tun gastroodpadu z více než 3 000 nádob.

Právě díky úspěšnosti svých projektů se společnost EFG v loňském roce zařadila mezi nejlepší české firmy. Za přínosy v oblasti životního prostředí byla v rámci soutěže „Českých 100 Nejlepších“ oceněna prestižním vyznamenáním společnosti Comenius, která v celonárodním měřítku vybírá a oceňuje nejlepší české podnikatele a jejich společnosti.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...